งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุอันตราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุอันตราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุอันตราย

2 กำจัดแมลง/สเปรย์พริกไทย
พรบ.วัตถุอันตราย 2535 วัตถุอันตราย ชนิดที่1 ปฏิบัติตามเกณฑ์ แจ้งข้อเท็จจริง น้ำยาล้างจาน ตะไคร้หอมไล่ยุง วัตถุอันตราย ชนิดที่2 ขึ้นทะเบียน แจ้งดำเนินการ กำจัดแมลง ทำความสะอาด/ฆ่าเชื้อ วัตถุอันตราย ชนิดที่3 ขออนุญาตดำเนินการ กำจัดแมลง ทำความสะอาด/ฆ่าเชื้อ วัตถุอันตราย ชนิดที่4 ห้ามผลิตนำเข้า ส่งออก มีไว้ในครอบครอง กำจัดแมลง/สเปรย์พริกไทย

3

4 กิจกรรมดำเนินการ : สำรวจสถานที่ผลิต และวัตถุอันตรายที่ผลิตในชุมชน
เพื่อตรวจสถานที่ผลิต เพื่อสำรวจหาประเภทวัตถุ อันตราย เพื่อสำรวจหาข้อมูลปัญหา งบประมาณ 10,000 บาท


ดาวน์โหลด ppt วัตถุอันตราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google