งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุอันตราย. พรบ. วัตถุ อันตราย 2535 วัตถุอันตราย ชนิดที่ 1 ปฏิบัติตาม เกณฑ์ แจ้ง ข้อเท็จจริง น้ำยาล้าง จาน ตะไคร้หอม ไล่ยุง วัตถุอันตราย ชนิดที่ 2 ขึ้นทะเบียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุอันตราย. พรบ. วัตถุ อันตราย 2535 วัตถุอันตราย ชนิดที่ 1 ปฏิบัติตาม เกณฑ์ แจ้ง ข้อเท็จจริง น้ำยาล้าง จาน ตะไคร้หอม ไล่ยุง วัตถุอันตราย ชนิดที่ 2 ขึ้นทะเบียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุอันตราย

2 พรบ. วัตถุ อันตราย 2535 วัตถุอันตราย ชนิดที่ 1 ปฏิบัติตาม เกณฑ์ แจ้ง ข้อเท็จจริง น้ำยาล้าง จาน ตะไคร้หอม ไล่ยุง วัตถุอันตราย ชนิดที่ 2 ขึ้นทะเบียน แจ้ง ดำเนินการ กำจัดแมลง ทำความ สะอาด / ฆ่า เชื้อ วัตถุอันตราย ชนิดที่ 3 ขึ้นทะเบียน ขออนุญาต ดำเนินการ กำจัดแมลง ทำความ สะอาด / ฆ่า เชื้อ วัตถุอันตราย ชนิดที่ 4 ห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก มีไว้ ใน ครอบครอง กำจัดแมลง / สเปรย์ พริกไทย

3

4 กิจกรรมดำเนินการ : สำรวจ สถานที่ผลิต และวัตถุ อันตรายที่ผลิตในชุมชน  เพื่อตรวจสถานที่ผลิต  เพื่อสำรวจหาประเภทวัตถุ อันตราย  เพื่อสำรวจหาข้อมูลปัญหา งบประมาณ 10,000 บาท


ดาวน์โหลด ppt วัตถุอันตราย. พรบ. วัตถุ อันตราย 2535 วัตถุอันตราย ชนิดที่ 1 ปฏิบัติตาม เกณฑ์ แจ้ง ข้อเท็จจริง น้ำยาล้าง จาน ตะไคร้หอม ไล่ยุง วัตถุอันตราย ชนิดที่ 2 ขึ้นทะเบียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google