งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านขจัดภัย เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านขจัดภัย เข้าสู่บทเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านขจัดภัย เข้าสู่บทเรียน

3 ฉันชอบ เรียน วิชา คอมพิวเตอ ร์จังเลย เนื้อหา ทดสอบก่อนเรียน แนะนำบทเรียน ทดสอบหลังเรียน ออกจากบทเรียน

4 1. คอมพิวเตอร์คืออะไร ก. เครื่องมือสื่อสาร ข. เครื่องมืออีเล็คทรอนิค ค. จดหมายสื่อสาร ง. ถูกทุกข้อ

5 ถูกต้องแล้วครับ เมนูหลัก

6 ผิดครับทบทวนใหม่ กลับไปทำใหม่ครับ

7 เรื่อง เสียงและอักษรไทย กำเนิดของ เสียงในภาษาไทย เสียงเป็นสื่อและเป็นภาษาที่แท้จริงของ มนุษย์ การเปล่งเสียงออกมาเป็นคำหรือเป็น พยางค์นั้น ย่อมประกอบด้วยเสียงสระ เสียง พยัญชนะ และเสียงวรรณยุกต์ เสียงหรือ คำพูดที่มนุษย์เปล่งออกมาก็เพื่อสื่อความ เข้าใจซึ่งกันและกัน ดังนั้น เสียงใน ภาษาไทยจึงต้องมีความหมายอันเป็นที่ เข้าใจตรงกันของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคม เดียวกัน เมนูหลัก

8 แนะนำบทเรียน สื่อการเรียนชิ้นนี้ เป็นเรื่องของ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยอาจารย์ รติรัตน์ ชูชื่น โรงเรียนบ้าน ขจัดภัย เมนูหลัก


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านขจัดภัย เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google