งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคกระเพาะอาหารหมายถึงภาวะที่มีแผลเยื่อบุ กระเพาะ และลำไส้ถูกทำลายถึงแม้ว่าจะเรียกว่า โรคกระเพาะ แต่สามารถเป็นได้ทั้งที่กระเพาะ และลำไส้ ว่า ถ้าเป็นเฉพาะเยื่อบุกระเพาะเรียก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคกระเพาะอาหารหมายถึงภาวะที่มีแผลเยื่อบุ กระเพาะ และลำไส้ถูกทำลายถึงแม้ว่าจะเรียกว่า โรคกระเพาะ แต่สามารถเป็นได้ทั้งที่กระเพาะ และลำไส้ ว่า ถ้าเป็นเฉพาะเยื่อบุกระเพาะเรียก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรคกระเพาะอาหารหมายถึงภาวะที่มีแผลเยื่อบุ กระเพาะ และลำไส้ถูกทำลายถึงแม้ว่าจะเรียกว่า โรคกระเพาะ แต่สามารถเป็นได้ทั้งที่กระเพาะ และลำไส้ ว่า ถ้าเป็นเฉพาะเยื่อบุกระเพาะเรียก >gastritis ( แก็ซทไร - ทิซ ) แต่ถ้าเป็นแผลถึงชั้น ลึก >muscularis mucosa( มัสคิวลาริส มิวโคซา ) เรียก ulcer ( อัล ' เซอะ ) ถ้าแผลอยู่ที่กระเพาะเรียก >gastric ulcer ถ้าแผลอยู่ที่ลำไส้เล็ก เรียก >duodenal ulcer( ดูโอดีนั่ม อัล ' เซอะ ) โรค กระเพาะพบได้ทุกวัย โรคกระเพาะอาหารหมายถึงภาวะที่มีแผลเยื่อบุ กระเพาะ และลำไส้ถูกทำลายถึงแม้ว่าจะเรียกว่า โรคกระเพาะ แต่สามารถเป็นได้ทั้งที่กระเพาะ และลำไส้ ว่า ถ้าเป็นเฉพาะเยื่อบุกระเพาะเรียก >gastritis ( แก็ซทไร - ทิซ ) แต่ถ้าเป็นแผลถึงชั้น ลึก >muscularis mucosa( มัสคิวลาริส มิวโคซา ) เรียก ulcer ( อัล ' เซอะ ) ถ้าแผลอยู่ที่กระเพาะเรียก >gastric ulcer ถ้าแผลอยู่ที่ลำไส้เล็ก เรียก >duodenal ulcer( ดูโอดีนั่ม อัล ' เซอะ ) โรค กระเพาะพบได้ทุกวัย

3 อาการของโรคแผลในกระเพาะอาหาร 1. ปวดหรือจุกแน่นท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่ เป็นอาการที่พบบ่อย ที่สุด มักเป็นเวลาท้องว่าง หรือเวลาหิว 2. อาการปวดแน่นท้อง มักจะบรรเทาได้ด้วยอาหาร หรือยา ลดกรด ผู้ป่วยบางคนอาการปวดจะเป็นมากขึ้นหลังอาหาร โดยเฉพาะอาหารรสเผ็ดจัด เปรี้ยวจัด เป็นต้น 3. อาการปวดมักเป็น ๆ หาย ๆ มานานเป็นปี โดยมีช่วงเว้นที่ ปลอดอาการค่อนข้างนาน เช่น ปวดอยู่ 1-2 สัปดาห์ และ หายไปหลาย ๆ เดือน จึงกลับมาปวดอีก

4 สาเหตุของโรคกระเพาะอาหาร สาเหตุของการเกิดโรคกระเพาะมีมากมาย แต่เชื่อ กันว่า สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากมีกรดในกระเพาะ อาหารมาก และเยื่อบุกระเพาะอาหารอ่อนแอลง 1. เชื่อโรค Helicobacter pylori ( โคแบค เตอร์ ไพโลไร ) เป็นเชื้อรูปแท่งติดสีน้ำเงิน มีความ สามรถอยู่ในสภาวะกรดได้ดี 2. สาเหตุที่กระเพาะอาหารมีกรดมากขึ้น เกิดขึ้น เนื่องจากสิ่งต่อไปนี้กระตุ้นให้กรดหลั่งมาก

5 การรักษา 1. กินยาลดกรด หรือยารักษาแผลกระเพาะอาหาร ติดต่อกัน อย่างน้อย 4-8 สัปดาห์ รวมทั้งให้ยากำจัดเชื้อแบคทีเรียใน กระเพาะอาหาร ในกรณีที่ตรวจพบเชื้อจากการตรวจส่อง กล้องทางเดินอาหาร หรือตรวจโดยการเป่าลมหายใจ 2. งดการใช้ยาแก้ปวดแอสไพริน และยารักษาโรคข้อกระดูก อักเสบทุกชนิด ถ้าจำเป็นต้องใช้ยา กลุ่มนี้ควรปรึกษาแพทย์ 3. รับประทานอาหารอ่อน ย่อยง่าย เมื่อมีอาการของโรค กระเพาะกำเริบ


ดาวน์โหลด ppt โรคกระเพาะอาหารหมายถึงภาวะที่มีแผลเยื่อบุ กระเพาะ และลำไส้ถูกทำลายถึงแม้ว่าจะเรียกว่า โรคกระเพาะ แต่สามารถเป็นได้ทั้งที่กระเพาะ และลำไส้ ว่า ถ้าเป็นเฉพาะเยื่อบุกระเพาะเรียก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google