งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554
ประจำปีงบประมาณ 2554 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืด ภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปาง

2 การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ งบที่ได้รับ ใช้ไป ร้อยละ ควบคุมปกติ ๖๗๐,๘๐๐
๑๙๓,๑๓๕ ๒๘.๗๙ ถ่ายทอด ๑๐๒,๐๐๐ ๒๓,๐๖๕.๐๙ ๒๒.๖๑ สาธารณูปโภค ๑๔,๖๐๐ ๑๐,๒๗๕.๙๙ ๗๐.๓๗

3 งบประมาณซ่อมแซมยานพาหนะ
โครงการ งบที่ได้รับ ใช้ไป เปอร์เซ็นต์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ - เรือกิ่วลม๐๒ - นางพญา๐๑ - รถยนต์ ศจ-๑๐๖๕ กทม. งบดูแลรักษาเครื่องยนต์ - รถยนต์ ๓ ณ - ๖๓๐๗ ๑๓๙,๗๔๐ ๔๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๕๘,๗๔๐ ๑๒,๐๐๐ ๘๔,๓๘๕ ๒๔,๓๘๕ - ๖๐.๓๘% ๑๐๐% ๔๑.๕๑%

4 งบประมาณโครงการอื่น ๆ
งบที่ได้รับ ใช้ไป ร้อยละ โครงการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมง(เขื่อนกิ่วคอหมา) งบชลประทาน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒๖๕,๕๔๒.๒๔ ๒๖.๕๕ โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน ( อ่างเก็บน้ำแม่พริก) งบชลประทาน ๓๐๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๘.๓๐ โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน (งบพัฒนาจังหวัดลำปาง) (๑๘๗,๐๐๐) ๑๗,๐๐๐ โครงการศึกษา

5 ผลการปฏิบัติงานโครงการควบคุมฯ
สรุปผลคดี(คดี/ราย) ต.ค. - ก.พ. ๕๔ กระแสไฟฟ้า ๑๒ คดี/ ๑๑ ราย ระเบิด ๑ คดี/ ราย โพงพาง ๑๐ คดี/ ๑ ราย / ๒๖ ปาก กางกั้น(โต่งเต้น) ๓ คดี/ -ราย/ ๔๐ หลัง รักษาพืชพันธุ์(ลอบพับ) ๑คดี/-ราย/๓๓ หลัง รักษาพืชพันธุ์ข่าย) ๑คดี/-ราย/๓๑ ผืน รวม ๒๘ คดี/ ๑๒ ราย 5

6 เกิดเครื่องมืออะไรขึ้นบ้าง?...หลังจากน้ำแห้ง ในแม่น้ำอิง

7 ลอบพับและไซซึ่งนำมาใส่แทนโพงพางซึ่งใช้ปีกโพงพางที่มีอยู่เป็นปีกกางกั้น

8 ลอบพับและไซซึ่งมีขนาดใหญ่ และ ใส่ปีกกางกั้นไว้ใต้น้ำ

9 นี่ผมดึงเฉพาะปีกที่กางกั้นของลอบพับกะไซ...นะเนี่ย!!

10 ปีกของลอบพับและไซที่เป็นเนื้ออวน แทนการใช้ปีกของโพงพาง

11 ลอบพับและไซนำมากางออกน้ำมีขนาดใหญ่...และมีจำนวนมาก

12 พันธุ์สัตว์น้ำที่ได้จากเครื่องมือชนิดนี้ คือ กุ้ง,ปลาบู่,ปลาเค้า

13 เรือช๊อต!!ซึ่งพบได้ตลอดในแม่น้ำอิง...หลังน้ำลด

14 โครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ

15 ร่วมงานมุฑิตาจิต อดีตผู้ใหญ่บ้าน และต้อนรับผู้ใหญ่บ้านคนใหม่
บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ในพื้นที่โครงการฯ

16 นำเสนอโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ ในพื้นที่อำเภอแม่พริก แก่นายอำเภอแม่พริกรับทราบ

17 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google