งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554 ประจำปีงบประมาณ 2554 ศูนย์ป้องกันและปราบปราม การประมงน้ำจืด ภาคเหนือตอนบน จังหวัด ลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554 ประจำปีงบประมาณ 2554 ศูนย์ป้องกันและปราบปราม การประมงน้ำจืด ภาคเหนือตอนบน จังหวัด ลำปาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554 ประจำปีงบประมาณ 2554 ศูนย์ป้องกันและปราบปราม การประมงน้ำจืด ภาคเหนือตอนบน จังหวัด ลำปาง

2 โครงการงบที่ได้รับใช้ไปร้อยละ ควบคุมปกติ๖๗๐, ๘๐๐๑๙๓, ๑๓๕๒๘. ๗๙ ถ่ายทอด๑๐๒, ๐๐๐๒๓, ๐๖๕. ๐๙๒๒. ๖๑ สาธารณูปโภค๑๔, ๖๐๐๑๐, ๒๗๕. ๙ ๙ ๗๐. ๓๗ การใช้จ่ายงบประมาณ

3 โครงการงบที่ได้รับใช้ไปเปอร์เซ็ นต์ ค่าซ่อมแซม ยานพาหนะ - เรือกิ่วลม๐๒ - นางพญา๐๑ - รถยนต์ ศจ - ๑๐๖๕ กทม. - งบดูแลรักษา เครื่องยนต์ - รถยนต์ ๓ ณ - ๖๓๐๗ ๑๓๙, ๗๔๐ ๔๕, ๐๐๐ ๑๕, ๐๐๐ ๕๘, ๗๔๐ ๑๒, ๐๐๐ ๘๔, ๓๘๕ ๔๕, ๐๐๐ ๑๕, ๐๐๐ ๒๔, ๓๘๕ - ๖๐. ๓๘ % ๑๐๐ % ๔๑. ๕๑ % - งบประมาณซ่อมแซม ยานพาหนะ

4 โครงการงบที่ได้รับใช้ไปร้อยละ โครงการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากร สัตว์น้ำและการประมง ( เขื่อนกิ่วคอหมา ) งบชลประทาน ๑, ๐๐๐, ๐๐๐๒๖๕, ๕๔๒. ๒ ๔ ๒๖. ๕๕ โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและบริหาร จัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน ( อ่างเก็บน้ำแม่พริก ) งบชลประทาน ๓๐๐, ๐๐๐๒๕, ๐๐๐๘. ๓๐ โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและบริหาร จัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน ( งบพัฒนาจังหวัดลำปาง ) ๑, ๐๐๐, ๐๐๐ ( ๑๘๗, ๐๐๐ ) ๑๗, ๐๐๐ โครงการศึกษา งบประมาณโครงการอื่น ๆ

5 ผลการปฏิบัติงานโครงการ ควบคุมฯ ผลการปฏิบัติงานโครงการ ควบคุมฯ สรุปผลคดี ( คดี / ราย ) ต. ค. - ก. พ. ๕๔ สรุปผลคดี ( คดี / ราย ) ต. ค. - ก. พ. ๕๔ กระแสไฟฟ้า ๑๒ คดี / ๑๑ ราย ระเบิด ๑ คดี / - ราย โพงพาง ๑๐ คดี / ๑ ราย / ๒๖ ปาก รวม ๒๘ คดี / ๑๒ ราย กางกั้น ( โต่งเต้น ) ๓ คดี / - ราย / ๔๐ หลัง รักษาพืชพันธุ์ ( ลอบพับ ) ๑คดี /- ราย / ๓๓ หลัง รักษาพืชพันธุ์ข่าย ) ๑คดี /- ราย / ๓๑ ผืน รวม ๒๘ คดี / ๑๒ ราย

6 เกิดเครื่องมืออะไรขึ้นบ้าง ?... หลังจากน้ำแห้ง ในแม่น้ำอิง

7 ลอบพับและไซซึ่งนำมาใส่แทนโพงพางซึ่งใช้ ปีกโพงพางที่มีอยู่เป็นปีกกางกั้น

8 ลอบพับและไซซึ่งมีขนาดใหญ่ และ ใส่ปีกกางกั้นไว้ใต้น้ำ

9 นี่ผมดึง เฉพาะปีกที่ กางกั้นของ ลอบพับกะ ไซ... นะเนี่ย !!

10 ปีกของ ลอบพับ และไซที่ เป็นเนื้อ อวน แทนการ ใช้ปีก ของ โพงพาง

11 ลอบพับ และไซ นำมา กางออก น้ำมี ขนาด ใหญ่... และมี จำนวน มาก

12 พันธุ์สัตว์น้ำที่ได้ จากเครื่องมือชนิด นี้ คือ กุ้ง, ปลาบู่, ปลาเค้า

13 เรือช๊อต !! ซึ่งพบได้ตลอด ในแม่น้ำอิง... หลังน้ำลด

14 โครงการเสริมสร้างการ จัดการชุมชนประมง ต้นแบบ

15 ร่วมงานมุฑิตาจิต อดีตผู้ใหญ่บ้าน และ ต้อนรับผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ในพื้นที่โครงการฯ

16 นำเสนอโครงการเสริมสร้างการ จัดการชุมชนประมงต้นแบบ ในพื้นที่อำเภอแม่พริก แก่นายอำเภอ แม่พริกรับทราบ

17 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554 ประจำปีงบประมาณ 2554 ศูนย์ป้องกันและปราบปราม การประมงน้ำจืด ภาคเหนือตอนบน จังหวัด ลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google