งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการธนาคารปลาบู่ร่วมชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการธนาคารปลาบู่ร่วมชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการธนาคารปลาบู่ร่วมชุมชน
อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล (บริเวณห้วยแม่วะ) ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

2 เข้าสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการฯ

3 เข้าพบผู้นำชุมชน

4

5 อบรมให้ความรู้แก่สมาชิกโครงการธนาคารปลาบู่ร่วมชุมชน

6 ร่วมกับสมาชิกโครงการธนาคารปลาบู่ สร้างบ้านปลา

7

8

9 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาศึกษาดูงานและช่วยสมาชิกโครงการธนาคารปลาบู่ สร้างบ้านปลา

10

11 ติดตั้งป้ายโครงการฯ

12 ได้รับสนับสนุนพันธุ์ปลาบึกจากศูนย์ฯ แม่โจ้ นำมาปล่อย ณ บ้านปลา
(โครงการธนาคารปลาบู่ร่วมชุมชน)

13 ได้รับสนับสนุนพันธุ์ปลาจากสถานีประมงน้ำจืดลำปาง นำมาปล่อย ณ บ้านปลา
(โครงการธนาคารปลาบู่ร่วมชุมชน)

14 ติดตามและให้อาหารปลาโครงการธนาคารปลาบู่

15 ร่วมกับสมาชิกโครงการธนาคารปลาบู่พัฒนาทางขึ้นลงโครงการฯ

16 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านวิทยุชุมชน

17 ร่วมกับสมาชิกฯ สร้างกล่ำเพิ่ม

18 ปลาบู่ที่ได้จากอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

19 สวัสดีครับ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt โครงการธนาคารปลาบู่ร่วมชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google