งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการธนาคารปลาบู่ร่วมชุมชน อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัด สมบูรณ์ชล ( บริเวณห้วยแม่วะ ) ต. บ้านเป้า อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการธนาคารปลาบู่ร่วมชุมชน อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัด สมบูรณ์ชล ( บริเวณห้วยแม่วะ ) ต. บ้านเป้า อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการธนาคารปลาบู่ร่วมชุมชน อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัด สมบูรณ์ชล ( บริเวณห้วยแม่วะ ) ต. บ้านเป้า อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

2 เข้าสำรวจพื้นที่เพื่อ ดำเนินโครงการฯ

3 เข้าพบผู้นำ ชุมชน

4

5 อบรมให้ความรู้แก่สมาชิกโครงการธนาคารปลาบู่ร่วม ชุมชน

6 ร่วมกับสมาชิกโครงการธนาคารปลาบู่ สร้างบ้านปลา

7

8

9 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาศึกษาดูงานและ ช่วยสมาชิกโครงการธนาคารปลาบู่ สร้างบ้านปลา

10

11 ติดตั้งป้าย โครงการฯ

12 ได้รับสนับสนุนพันธุ์ปลาบึกจากศูนย์ฯ แม่โจ้ นำมา ปล่อย ณ บ้านปลา ( โครงการธนาคารปลาบู่ร่วมชุมชน )

13 ได้รับสนับสนุนพันธุ์ปลาจากสถานีประมงน้ำจืดลำปาง นำมาปล่อย ณ บ้านปลา ( โครงการธนาคารปลาบู่ร่วมชุมชน )

14 ติดตามและให้อาหารปลาโครงการธนาคารปลาบู่

15 ร่วมกับสมาชิกโครงการธนาคารปลาบู่พัฒนาทางขึ้น ลงโครงการฯ

16 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านวิทยุชุมชน

17 ร่วมกับสมาชิกฯ สร้างกล่ำเพิ่ม

18 ปลาบู่ที่ได้จากอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

19 สวัสดี ครับ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt โครงการธนาคารปลาบู่ร่วมชุมชน อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัด สมบูรณ์ชล ( บริเวณห้วยแม่วะ ) ต. บ้านเป้า อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google