งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะแทรกช้อน โรคเบาหวานและความดัน โลหิตสูง นพ. อำพล เวหะชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะแทรกช้อน โรคเบาหวานและความดัน โลหิตสูง นพ. อำพล เวหะชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะแทรกช้อน โรคเบาหวานและความดัน โลหิตสูง นพ. อำพล เวหะชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2 ภาวะแทรกช้อนจากโรคเบาหวาน

3 ภาวะแทรกช้อนจากโรคความดัน โลหิตสูง หลอดเลือด สมอง หลอดเลือด หัวใจ

4 หลอดเลือดหัวใจอุดตัน

5 หลอดเลือดสมองอุดตัน

6 ภาวะไตเสื่อม สู่ภาวะไต วาย

7 การล้างไตทางหน้าท้อง

8 การล้างไตทางหลอดเลือดแดง

9 อาหารชะลอไตเสื่อม ห้ามอาหารเค็ม

10 อาหารรสหวาน / อาหารไขมันสูง

11 “ลดอ้วนลดพุง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” การกินอาหารให้ถูกส่วน 2 : 1 : 1

12 ด้วยความปรารถนาดี จากคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์ สกลนคร สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

13 การใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง เภสัชกรหญิง จรัสพร นวานุช


ดาวน์โหลด ppt ภาวะแทรกช้อน โรคเบาหวานและความดัน โลหิตสูง นพ. อำพล เวหะชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google