งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมปฏิบัติการ โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมปฏิบัติการ โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมปฏิบัติการ โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 27 ธันวาคม 2557

2

3

4 สาระการเรียนรู้ (แต่ละกลุ่มสาระ) ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนา เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

5 ตัวอย่างเช่น วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2556
-4.07 - 4.08 -5.15 -5.81 สาระการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่ง พัฒนาจึงเรียงลำดับได้ดังนี้

6 วิชาภาษาไทย ชั้น ม.3 2554 2555 2556

7 วิชาภาษาไทย ชั้น ม.6 2554 2555 2556

8 วิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.3 2554 2555 2556

9 วิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.6 2554 2555 2556

10 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 2554 2555 2556

11 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6 2554 2555 2556

12 2554 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3 2555 2556

13 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.6 2554 2555 2556

14 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3
2554 2555 2556

15 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.6
2555 2554 2556

16 วิชาสุขศึกษา ชั้น ม.3 2554 2555 2556

17 วิชาสุขศึกษา ชั้น ม.6 2554 2555 2556

18 วิชาศิลปะ ชั้น ม.3 2554 2555 2556 ไม่ต้องเร่งพัฒนา

19 วิชา ศิลปะชั้น ม.6 2555 2554 2556

20 วิชาการงานอาชีพฯ ชั้น ม.3
2554 2555 2556

21 วิชาการงานอาชีพฯ ชั้น ม.6
2554 2555 2556


ดาวน์โหลด ppt ประชุมปฏิบัติการ โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google