งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมปฏิบัติการ โครงการยก ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ณ หอประชุมโรงเรียนจะ นะชนูปถัมภ์ 27 ธันวาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมปฏิบัติการ โครงการยก ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ณ หอประชุมโรงเรียนจะ นะชนูปถัมภ์ 27 ธันวาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมปฏิบัติการ โครงการยก ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ณ หอประชุมโรงเรียนจะ นะชนูปถัมภ์ 27 ธันวาคม 2557

2

3

4 สาระการเรียนรู้ ( แต่ละกลุ่ม สาระ ) ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง ที่ โรงเรียนควรเร่งพัฒนา เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของ โรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

5 ตัวอย่างเช่น วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.6 ปีการศึกษา สาระการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่ง พัฒนาจึงเรียงลำดับได้ดังนี้

6 วิชาภาษาไทย ชั้น ม.3

7 วิชาภาษาไทย ชั้น ม

8 วิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.3

9 วิชาสังคมศึกษา ชั้น ม

10 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม

11 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม

12 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3

13 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม

14 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม

15 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม

16 2555 วิชาสุขศึกษา ชั้น ม

17 วิชาสุขศึกษา ชั้น ม

18 วิชาศิลปะ ชั้น ม ไม่ต้องเร่ง พัฒนา

19 วิชา ศิลปะชั้น ม

20 วิชาการงาน อาชีพฯ ชั้น ม

21 วิชาการงาน อาชีพฯ ชั้น ม


ดาวน์โหลด ppt ประชุมปฏิบัติการ โครงการยก ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ณ หอประชุมโรงเรียนจะ นะชนูปถัมภ์ 27 ธันวาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google