งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมปฏิบัติการ โครงการยก ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ณ หอประชุมโรงเรียนจะ นะชนูปถัมภ์ 27 ธันวาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมปฏิบัติการ โครงการยก ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ณ หอประชุมโรงเรียนจะ นะชนูปถัมภ์ 27 ธันวาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมปฏิบัติการ โครงการยก ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ณ หอประชุมโรงเรียนจะ นะชนูปถัมภ์ 27 ธันวาคม 2557

2

3

4 สาระการเรียนรู้ ( แต่ละกลุ่ม สาระ ) ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง ที่ โรงเรียนควรเร่งพัฒนา เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของ โรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

5 ตัวอย่างเช่น วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2556 - 4.0 7 - 4. 08 - 5.8 1 - 5.1 5 สาระการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่ง พัฒนาจึงเรียงลำดับได้ดังนี้

6 2554 2555 2556 วิชาภาษาไทย ชั้น ม.3

7 วิชาภาษาไทย ชั้น ม.6 2554 2555 2556

8 2554 2555 2556 วิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.3

9 วิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.6 2554 2555 2556

10 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 2554 2555 2556

11 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6 2554 2555 2556

12 2554 2556 2555 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3

13 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.6 2554 2555 2556

14 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3 2556 2554 2555

15 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.6 255 4 255 5 255 6

16 2555 วิชาสุขศึกษา ชั้น ม.3 2554 2556

17 วิชาสุขศึกษา ชั้น ม.6 2554 2555 2556

18 วิชาศิลปะ ชั้น ม.3 2555 2554 2556 ไม่ต้องเร่ง พัฒนา

19 วิชา ศิลปะชั้น ม.6 2555 2554 2556

20 วิชาการงาน อาชีพฯ ชั้น ม.3 2555 2554 2556

21 วิชาการงาน อาชีพฯ ชั้น ม.6 255 4 255 5 255 6


ดาวน์โหลด ppt ประชุมปฏิบัติการ โครงการยก ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ณ หอประชุมโรงเรียนจะ นะชนูปถัมภ์ 27 ธันวาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google