งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ติดตามความเคลื่อนไหวของชมรมฯได้ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ติดตามความเคลื่อนไหวของชมรมฯได้ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ติดตามความเคลื่อนไหวของชมรมฯได้ที่
ชมรมฝึกการพูดนเรศวร ฉบับที่ ๒๑ ปีที่ ๑๐ อังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ หลักสูตรโทสมาสเตอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล (Toastmasters international ) เพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่ชุมนุมชน ทุกวันอังคารที่ ๒,๔ ของเดือน เวลา ๑๘.๐๐ -๒๐.๓๐น. ที่ทำการ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ โรงพยาบาลรัตนเวช เลขที่ ๑๓๘ ถนนพระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ. พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ ๕๕๒๑-๒๒๒๒ เดือนพฤษภาคมของทุกปี มีวันสำคัญประจำ อยู่ วันหนึ่งคือวันฉัตรมงคล ซึ่งเป็นวันที่ระลึก ในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็น พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ คือประมาณ ๔ ปี หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบ ต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ ในขั้นตอนการจัดงานฉัตรมงคลใน ปัจจุบัน มักกำหนดให้เป็น ๓ วัน คือ วันที่ ๓ พฤษภาคม มีงานบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน คือ พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่พระบรมราชบุพการี ซึ่งเป็นพิธีสงฆ์ ณ พระที่นั่งอมรินทน์วินิจฉัย ซึ่งใน วันนี้ได้เพิ่มพระราชพิธีตรึงหมุดธงชัยเฉลิมพลที่จะ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ พระราชทานแก่หน่วยทหารบางหน่วยเข้าไว้ด้วย ในวันที่ ๔ พฤษภาคม เป็นวันเริ่มพระราชพิธีฉัตรมงคล th.wikipedia.org/wiki/% เจ้าพนักงานจะได้อัญเชิญเครื่องราชกกุธภัณฑ์ขึ้นประ ดิษฐานบนพระแท่นใต้พระมหาปฎลเศวตฉัตร พระครู หัวหน้าพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีฉัตรมงคล แล้วทรงสดับ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ในวันที่ ๕ ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคล พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ทรงบูชาเครื่องกกุธภัณฑ์ พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภช พระมหาเศวตฉัตรและราชกกุธภัณฑ์ ตอนเย็นพระ ราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าแก่ผู้มีความดีความชอบ แล้วเสด็จนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ปราสาทพระเทพบิดร เป็นอันสร็จพระราชพิธี บรรณาธิการแถลง ติดตามความเคลื่อนไหวของชมรมฯได้ที่ รวบรวมมาเผยแพร่โดย ชมรมฝึกการพูดนเรศวร 1

2 บัญชรศาสตร์ รู้ไว้..ใช้คิดก่อนพูด
บทความของคณะวิทยากร หรือ สมาชิกชมรมฯ เพื่อเผยแพร่ เป็นวิทยาทาน สำหรับการฝึกทักษะการอ่าน , การคิด และ สร้างความจำ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญสำหรับฝึกการพูดของทุกคน บัญชรศาสตร์ ชมรมฝึกการพูดนเรศวร พิษณุโลก เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบันย่างเข้าสู่ปีที่ ๑๐ โดยการฝึกทุกครั้งจะมีกิจกรรมรายงานหรือวิจารณ์ การใช้ภาษาไทย เพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเทศะ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะจัดไว้ในขั้นตอนสุดท้ายของการฝึกฝน เพื่อเป็นการป้องกันก่อนเกิดเหตุ คณะทำงาน มีความเห็นว่า สมควรเชิญวิทยากรของชมรมฯ มาให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยทุกครั้ง ก่อนที่จะเริ่มการฝึกประจำวัน ด้วยหวังประโยชน์ไว้ว่า จะเป็นการตักเตือนหรือเฝ้าระวังความเสียหายทางวัฒนธรรมภาษาไทยได้บ้าง..ไม่มากก็น้อย.. รู้ไว้..ใช้คิดก่อนพูด วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นวันประกาศผลสอบ ระบบแอดมิชชั่น (Admission) ของ ภาคการศึกษา ทำให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายที่รออย่างใจจด ใจจ่อ ด้วยความหวังว่าจะมีโอกาสได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐ บ้างก็สมหวัง บ้างก็ผิดหวังคละเคล้า กันไป สำหรับผู้ปกครองเยาวชนที่ผิดหวัง กรมสุขภาพจิต แนะนำให้ระวังระวังการใช้ภาษากาย ที่ อาจเผลอแสดงออกโดยไม่รู้ตัว ซึ่งจะเป็นการตอกย้ำให้ เยาวชนที่พลาดหวังเจ็บปวดใจยิ่งขึ้น จึงขอให้ ฝึกทักษะการควบคุมอารมณ์ โดยใช้ภาษากาย สูตร “ตาเล็ก หูใหญ่ ใจกว้าง” โดยขยายคำว่า ตาเล็ก หมายถึง การระงับความโกรธ พึงระวังอย่าทำตาโต หูใหญ่ คือ ยอมรับฟัง และ หาสาเหตุที่ทำให้เกิดผล ส่วนคำว่า ใจกว้าง คือ การอมรับผลที่เกิดขึ้น เมื่อพิจารณาความแล้ว ผู้เขียนเห็นว่า เข้ากันได้กับการฝึกการพูดในบทที่ ๕ ของชมรมฝึกการพูดนเรศวร ซึ่งประเมินผลเรื่อง การเลือกความเหมาะสมต่อการใช้น้ำเสียงเพียงใด? การปรับความเร็ว,ช้าของเสียงตามเนื้อเรื่อง การปรับพลังเสียงให้ดัง,ค่อย ตามเนื้อเรื่อง การปรับระดับเสียงสูง,ต่ำ ตามเนื้อเรื่อง การใช้จังหวะ เหมาะสม เช่น การหยุดก่อนขึ้นประโยคสำคัญ การเน้น,ย้ำ ประเด็นสำคัญๆ หากผู้ใดนำมาฝึกฝน ประกอบกัน น่าจะใช้ได้ดีด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ดังเช่น คณะสมาชิกสภาตำบล อบต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก นำโดย คุณสมบูรณ์ สังข์เครืออยู่ ที่จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่ชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมภาคปะชาชนให้เข็มแข็ง รองรับการส่งเสริมยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ของเมืองสองแคว โดยตั้งใจส่งเสริมให้ ชาวบ้านดงเป็นโฮมสเตย์ ( Home stay )สีเขียว เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมวังแก้ว ขอบพระคุณ อาจารย์ร้อยแก้ว สายยิ้ม วิทยากร ที่เชิญชมรมฯ ร่วมกิจกรรม

3 เพื่อ การฟัง การคิด และ การพูดที่ดีกว่า ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน :
๑๐ ปีที่ กิจกรรมครั้งที่ ๒๓๖ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เพื่อ การฟัง การคิด และ การพูดที่ดีกว่า เวลา ๑๘.๐๐-๑๘.๓๐ น. ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๒๕ บาท เวลา ๑๘.๓๐-๑๘.๓๕ น. ประธานกล่าวสุนทรพจน์ และ เปิดกิจกรรมฝึกประจำวัน เวลา ๑๘.๓๕-๑๘.๔๐ น. เตรียมพร้อมซ้อมให้ดี (อ.ธนู พิณพาทย์) เวลา ๑๘.๔๐-๑๘.๕๐ น. เล่าสู่กันฟัง (คุณสุรศักดิ์ แก้วมุงเมือง) เวลา ๑๘.๕๐-๑๘.๕๕ น. ข่าวเด่นประเด็นดัง (อ.ศีลธรรม ศรีสุข) เวลา ๑๘.๕๕-๑๙.๒๐ น. ฝึกการพูดแบบฉับพลัน (คุณจันทิมา แก้วเมืองเพชร) ผู้วิจารณ์ (คุณชัชวาลย์ กุลสุวรรณ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน : ประธานฝึกการพูดประจำวัน: คุณสุรศักดิ์ หาญเจริญพนา พิธีกร: คุณพิกุล แกล้วกสิกิจ ผู้ประสานงาน : คุณมนฤดี ด้วงสงกา คุณสุดา จันทะวงค์ ผู้วิจารณ์การใช้ภาษาไทย: นพ.อุดม วาริทนันท์ เวลา ๑๙.๒๐-๒๐.๐๐ น. ฝึกการพูดแบบเตรียมตัว บทที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน เวลา ๒ คุณ วิไลลักษณ์ แตงกวา รพ.รัตนเวช ๕ นาที ๒ คุณ อมรรัตน์ เนตรแสงศรี ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ๕ นาที ๓ คุณพรรณิภา พันธ์ชัย ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ๕ นาที ๓ คุณโศภิต กลิ่นชาวนา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ๕ นาที ๓ คุณ อาพัสรา กระต่ายทอง ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ๕ นาที

4 ภาษาน่ารู้ คณะวิทยากร คณะทำงาน
เดือนมีนาคม ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรีได้ ถวายพระราชสมัญญาแด่ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวว่าทรงเป็น“พระบิดาแห่งการ อนุรักษ์มรดกไทย” นอกเหนือจากที่ในปี ดังกล่าวเป็น “ปีแห่งการส่งเสริมการใช้ ภาษาไทยที่ถูกต้อง” วิทยากรของชมรม ฝึกการพูดนเรศวรหลายท่าน เป็นอดีตครู ภาษาไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง มีประสบการณ์เรื่องภาษาไทย มาตลอดชีวิต จึงอยากเชิญชวนทุกท่านอ่าน ภาษาน่ารู้ เพื่อช่วยกัน จรรโลงและผดุง วัฒนธรรม“ภาษาไทย” ที่งดงามเป็นการ เดินตามรอยพระยุคลบาทวิธีหนึ่ง ในปี มหามงคลดังกล่าว...ฉบับนี้เสนอคำว่า.. พระครูนิทัศน์ปุญญากร พระมหาวรายุทธ ยโสธโร ดร.ชิงชัย สุทธะพินทุ นพ.อุดม วาริทนันท์ อ. ธนู พิณพาทย์ ดร.ประพัฒน์ ศรีกุลกิจ อ. ศีลธรรม ศรีสุข คุณสุรศักดิ์ หาญเจริญพนา คุณเชิดชัย กันทะวงศ์ คุณจันทิมา แก้วเมืองเพชร คุณถาวร แสงประเสริฐ คุณศรัทธา เสมามิ่ง คุณไพโรจน์ ปัญจวรานนท์ คุณชัชวาล กุลสุวรรณ คุณสมิง ทองเพชร คุณสมบูรณ์ สวัสดิ์วงษ์ คุณณัฐวรรณ แสนหาญสิริกุล คณะทำงาน คณะที่ปรึกษา ประธานชมรม ผศ.ดร.ชิงชัย สุทธะพินทุ นพ.อุดม วาริทนันท์ อ.ธนู พิณพาทย์ เลขานุการ คุณรสสุคนธ์ ศรีอ่อน อ.ศีลธรรม ศรีสุข ผช.เลขานุการ คุณมนฤดี ด้วงสงกา ประชาสัมพันธ์ คุณพิสิทธิ์ ตันติโชติเมธี คุณพิกุล แกล้วกสิกิจ ปฎิคม คุณสุพัชราภรณ์ ปัญญาวงศ์ คุณเสน่ห์ แก้วกำพล คุณณัฐณิชา-คุณสุรศักดิ์ แก้วมุงเมือง เหรัญญิก คุณอุบล สิงหเดช ผช.เหรัญญิก คุณสุดา จันทะวงค์ ล่วม น. = เครื่องสำหรับใส่หมากพลูบุหรี่ ส่วนมากทำด้วยผ้า มีใบปก เป็นของใช้โบราณ แต่ที่ทำด้วยโลหะก็มี ,ถ้าเป็นของเจ้านายเรียกว่า พระล่วม, สำหรับใส่ยา เรียกว่า ล่วมยา ที่มา : พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หน้า ๙๙๒ ทุกวันอังคารที่ ๒,๔ ของเดือน เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๓๐ น. ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ รพ.รัตนเวช เลขที่ ๑๓๘ ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ ๐-๕๕๒๑-๒๒๒๒ ชมรมฝึกการพูดนเรศวร “คำพูดที่ปราศจากความคิด เปรียบเหมือนใบเรือที่ไร้ลมพัดพา” เผยแพร่โดยคุณจันทิมา แก้วเมืองเพชร ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ข้อคิด


ดาวน์โหลด ppt ติดตามความเคลื่อนไหวของชมรมฯได้ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google