งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายสุพล บทจร ผู้อำนวยการ โรงเรียน. อาคารเรียน ( หลังที่ 1 แบบ ป.1 ก., ขนาด 4 ห้อง, สร้างเมื่อ พ. ศ. 2516, งบประมาณ 138,000 บาท )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายสุพล บทจร ผู้อำนวยการ โรงเรียน. อาคารเรียน ( หลังที่ 1 แบบ ป.1 ก., ขนาด 4 ห้อง, สร้างเมื่อ พ. ศ. 2516, งบประมาณ 138,000 บาท )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายสุพล บทจร ผู้อำนวยการ โรงเรียน

2 อาคารเรียน ( หลังที่ 1 แบบ ป.1 ก., ขนาด 4 ห้อง, สร้างเมื่อ พ. ศ. 2516, งบประมาณ 138,000 บาท )

3 อาคารเรียน ( หลังที่ 2 แบบ ป.1 ก., ขนาด 4 ห้อง, สร้างเมื่อ พ. ศ. 2519, งบประมาณ 138,977 บาท )

4 อาคารเรียน ( หลังที่ 3 แบบ สปช.2/28, ขนาด 9 ห้อง, ( หลังที่ 3 แบบ สปช.2/28, ขนาด 9 ห้อง, สร้างเมื่อ พ. ศ. 2535, งบประมาณ 2,695,000 บาท ) สร้างเมื่อ พ. ศ. 2535, งบประมาณ 2,695,000 บาท )

5 อาคารอเนกประสงค์ ( หลังที่ 1 แบบ สปช.205/26, สร้างเมื่อ พ. ศ. 2533, งบประมาณ 970,000 บาท )

6 ส้วม ( หลังที่ 1 แบบ สข / ส 001, ขนาด 3 ที่นั่ง, สร้างเมื่อ พ. ศ. 2523, งบประมาณ 20,000 บาท )

7 ส้วม ( หลังที่ 2 แบบ สข / ส 001, ขนาด 2 ที่นั่ง, สร้างเมื่อ พ. ศ. 2528, งบประมาณ 20,000 บาท )

8 ส้วม ( หลังที่ 3 แบบ สปช. 601/26, ขนาด 4 ที่นั่ง, สร้างเมื่อ พ. ศ. 2528, งบประมาณ 55,000 บาท )

9 ส้วม ( หลังที่ 4 แบบ สปช. 601/26, ขนาด 4 ที่นั่ง, สร้างเมื่อ พ. ศ. 2533, งบประมาณ 55,000 บาท )

10 ห้องสมุด ( หลังที่ 1 ขนาด 8 x 9 เมตร )

11 ศาลาพักร้อน ( หลังที่ 1 แบบ ศาลาหกเหลี่ยม, สร้างเมื่อ พ. ศ. 2546, งบประมาณ 47,000 บาท )

12 สนามกีฬา ( สนามที่ 1 แบบ สนามบาสเก็ตบอล, สร้างเมื่อ พ. ศ. 2542, งบประมาณ 98,535 บาท )

13 ถังเก็บน้ำ ( แบบ ฝ. 30, สร้าง พ. ศ. 2523, งบประมาณ 25,000 บาท ความจุ 90 ลบ. ม.) งบประมาณ 25,000 บาท ความจุ 90 ลบ. ม.)

14 ถังเก็บน้ำ ( แบบ ฝ. 30, สร้าง พ. ศ. 2530, งบประมาณ 35,000 บาท ความจุ 90 ลบ. ม.) งบประมาณ 35,000 บาท ความจุ 90 ลบ. ม.)

15 แปลงเกษตร ( สร้าง พ. ศ. 2549, ขนาด 5 x 20 = 100 ตร. ม.)

16 เรือนเพาะชำ ( สร้างเมื่อ พ. ศ. 2549 )

17 หอพระ ( ขนาด 2.5 x 3 = 7.5 ตร. ม., สร้างเมื่อ ( ขนาด 2.5 x 3 = 7.5 ตร. ม., สร้างเมื่อ พ. ศ. 2550, งบประมาณ 130,000 บาท ) พ. ศ. 2550, งบประมาณ 130,000 บาท )

18 โรงอาหาร ( แบบ สามัญ /336, ขนาด 8 x 15 = 120 ตร. ม. สร้างเมื่อ พ. ศ. 2520, งบประมาณ 60,000 บาท ต่อเติมเมื่อพ. ศ. 2551 งบประมาณ 173,684 บาท )

19 ลานกองอำนวยการ ( ขนาด 14 x 2 = 28 ตร. ม. สร้างเมื่อ พ. ศ. 2552, งบประมาณ 100,000 บาท ) สร้างเมื่อ พ. ศ. 2552, งบประมาณ 100,000 บาท )

20 โรงจอดรถ ( ขนาด 5 x 25 = 125 ตร. ม. สร้างเมื่อ พ. ศ. 2548, งบประมาณ 20,000 บาท )

21 โรงจอดรถจักรยานยนต์ ( ขนาด 2.5 x 9 = 22.5 ตร. ม. สร้างเมื่อ พ. ศ. 2551, งบประมาณ 3,000 บาท )

22 กิจกรรมเด่นของโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

23 กิจกรรมเด่นของโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

24 การปลูกผักปลอดสารพิษ ของนักเรียน

25 การเพาะเห็ดนางฟ้าของนักเรียน

26 ธนาคารขยะในโรงเรียน


ดาวน์โหลด ppt นายสุพล บทจร ผู้อำนวยการ โรงเรียน. อาคารเรียน ( หลังที่ 1 แบบ ป.1 ก., ขนาด 4 ห้อง, สร้างเมื่อ พ. ศ. 2516, งบประมาณ 138,000 บาท )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google