งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สรุป ผลการดำเนินงานการ งบ (Sp2) กลุ่มส่งเสริมการจัด การศึกษา สนผ. งบประมาณที่ได้รับ 1,247.8700 ล้านบาท - งบที่จัดที่พักนอนนักเรียน พื้นที่ยากลำบาก -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สรุป ผลการดำเนินงานการ งบ (Sp2) กลุ่มส่งเสริมการจัด การศึกษา สนผ. งบประมาณที่ได้รับ 1,247.8700 ล้านบาท - งบที่จัดที่พักนอนนักเรียน พื้นที่ยากลำบาก -"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สรุป ผลการดำเนินงานการ งบ (Sp2) กลุ่มส่งเสริมการจัด การศึกษา สนผ. งบประมาณที่ได้รับ 1, ล้านบาท - งบที่จัดที่พักนอนนักเรียน พื้นที่ยากลำบาก - งบปรับปรุงอาคารโรงเรียนใน กลุ่มโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติในถิ่น ทุรกันดาร - งบปรับปรุงโรงเรียนศึกษา สงเคราะห์ / วัตถุประสงค์พิเศษ และศูนย์ การศึกษาพิเศษ

2 2 งบพัฒนาโรงเรียนที่จัดที่พักนอน ให้นักเรียนในพื้นที่ ยากลำบาก 1. งบประมาณ 1, ล้านบาท 2. อนุมัติงวดและโอนจัดสรร ( พ. ย.52) ล้านบาท (21.14%) - บ้านพักครู 149 หลัง - บ้านพักนักเรียน 30 หลัง - ปรับปรุงอาคารที่พักนอน / บ้านพักครู ( รร. หาผู้รับจ้างทำสัญญา ภายในเดือน พย.2552)

3 3 3. รออนุมัติงบจากสำนัก งบประมาณ ล้านบาท (78.86%) - เครื่องนอนนักเรียน ล้านบาท - อุปกรณ์ประกอบอาหาร ล้านบาท - ค่าอาหารนักเรียนพักนอน ล้านบาท - ก่อสร้างอาคาร ที่พักนอนชั่วคราว ฯ ล้านบาท - ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก นักเรียน / บ้านพักครู ล้านบาท

4 4 งบปรับปรุงโรงเรียนศึกษา สงเคราะห์และโรงเรียน วัตถุประสงค์พิเศษและศูนย์ การศึกษาพิเศษ รายการก่อสร้างอาคารเรียนอาคาร ประกอบโรงเรียน โครงการพระราชดำริ 1. งบประมาณ (60 แห่ง ) ล้านบาท 2. อนุมัติงวดและโอนจัดสรร ( ธ. ค.52) ล้านบาท (96.25%) ( รร. หาผู้รับจ้างและทำสัญญา ภายในเดือน ธ. ค. 2552)

5 5 งบพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่ มาตรฐานสากล รายการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนในกลุ่ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 1. งบประมาณ (100 แห่ง ) ล้านบาท 2. รออนุมัติงวดจากสำนัก งบประมาณ ล้าน บาท (100%)


ดาวน์โหลด ppt 1 สรุป ผลการดำเนินงานการ งบ (Sp2) กลุ่มส่งเสริมการจัด การศึกษา สนผ. งบประมาณที่ได้รับ 1,247.8700 ล้านบาท - งบที่จัดที่พักนอนนักเรียน พื้นที่ยากลำบาก -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google