งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำในมาตราแม่ ก กา เป็นคำที่ไม่มีพยัญชนะ เป็นตัวสะกดท้ายคำหรือท้ายพยางค์ อ่านออก เสียงสระโดยไม่มีเสียงพยัญชนะ เช่น ปลา ใจ ไอ อา รู งู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำในมาตราแม่ ก กา เป็นคำที่ไม่มีพยัญชนะ เป็นตัวสะกดท้ายคำหรือท้ายพยางค์ อ่านออก เสียงสระโดยไม่มีเสียงพยัญชนะ เช่น ปลา ใจ ไอ อา รู งู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำในมาตราแม่ ก กา เป็นคำที่ไม่มีพยัญชนะ เป็นตัวสะกดท้ายคำหรือท้ายพยางค์ อ่านออก เสียงสระโดยไม่มีเสียงพยัญชนะ เช่น ปลา ใจ ไอ อา รู งู

3 แม่กก คือ คำที่อ่านออกเสียงเหมือน ก เป็นตัวสะกด เช่น ปาก เมฆ นก เลข นาค

4 คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดแม่เกอว อ่าน ออกเสียง ว เป็นตัวสะกดเช่น ดาว เลว แมว ข้าว เลิก

5 คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดแม่กนอ่านออกเสียงเหมือน น เป็นตัวสะกด เช่น เอิน เกิน กิน บอล ปัญญา เทศบาล

6 คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดแม่กดอ่านออก เสียงเหมือน ด เป็น ตัวสะกด เช่น ลูกเกด เกิด เสร็จ ก๊าซ ประเสริฐ น๊อต

7 คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดแม่กบอ่านออก เสียงเหมือน บ เป็นตัวสะกด เช่น กบ ลาบ ธูป กราฟ

8 คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดแม่กงอ่านออก เสียงเหมือน ง เป็นตัวสะกด เช่น กางเกง กุ้ง ก้าง เครื่อง

9 คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดแม่กมอ่านออก เสียงเหมือน ม เป็นตัวสะกด เช่น เกม แฟ้ม ฟาร์ม

10 คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดแม่เกยอ่านออก เสียงเหมือน ย เป็นตัวสะกด เช่น เนย ใบเตย นาย

11


ดาวน์โหลด ppt คำในมาตราแม่ ก กา เป็นคำที่ไม่มีพยัญชนะ เป็นตัวสะกดท้ายคำหรือท้ายพยางค์ อ่านออก เสียงสระโดยไม่มีเสียงพยัญชนะ เช่น ปลา ใจ ไอ อา รู งู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google