งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษ ณะ สำคั ญ ของ ภาษา ไทย. ภาษาไทยมีอักษร เป็นของตนเอง พ่อขุนรามคำแหงได้บัญญัติตัว อักษรไทยขึ้นโดยดัดแปลงแบบ ที่ใช้กันอยู่ก่อนบ้างนั้น ก็ได้ บัญญัติขึ้นเพื่อให้เหมาะสมแก่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษ ณะ สำคั ญ ของ ภาษา ไทย. ภาษาไทยมีอักษร เป็นของตนเอง พ่อขุนรามคำแหงได้บัญญัติตัว อักษรไทยขึ้นโดยดัดแปลงแบบ ที่ใช้กันอยู่ก่อนบ้างนั้น ก็ได้ บัญญัติขึ้นเพื่อให้เหมาะสมแก่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษ ณะ สำคั ญ ของ ภาษา ไทย

2 ภาษาไทยมีอักษร เป็นของตนเอง พ่อขุนรามคำแหงได้บัญญัติตัว อักษรไทยขึ้นโดยดัดแปลงแบบ ที่ใช้กันอยู่ก่อนบ้างนั้น ก็ได้ บัญญัติขึ้นเพื่อให้เหมาะสมแก่ ภาษาไทยเป็นส่วนมาก แต่แล้ว ก็ได้มีอักษรเพิ่มขึ้นมา เพื่อถ่าย ตัวอักษรภาษาบาลีสันสกฤตซึ่ง เขียนต่างกันแต่ออกเสียง เหมือนกัน พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ ประพันธ์ พ่อขุนรามคำแหงได้บัญญัติตัว อักษรไทยขึ้นโดยดัดแปลงแบบ ที่ใช้กันอยู่ก่อนบ้างนั้น ก็ได้ บัญญัติขึ้นเพื่อให้เหมาะสมแก่ ภาษาไทยเป็นส่วนมาก แต่แล้ว ก็ได้มีอักษรเพิ่มขึ้นมา เพื่อถ่าย ตัวอักษรภาษาบาลีสันสกฤตซึ่ง เขียนต่างกันแต่ออกเสียง เหมือนกัน พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ ประพันธ์

3 ภาษาไทยมีอักษร เป็นของตนเอง ตัวอักษรของไทยที่ใช้ในปัจจุบัน มีดังนี้ 1. สระ 2. พยัญชนะ 3. วรรณยุกต์ 4. ตัวเลข ตัวอักษรของไทยที่ใช้ในปัจจุบัน มีดังนี้ 1. สระ 2. พยัญชนะ 3. วรรณยุกต์ 4. ตัวเลข

4 ภาษาไทยแท้เป็นภาษาที่ มีพยางค์เดียว คำกริยา ไป มา เดิน นั่ง นอน พูด ปีน คำเรียกชื่อสัตว์ เป็ด ไก่ งู ควาย เสือ ลิง ปลา คำเรียกชื่อสิ่งของ ถ้วย ชาม มีด ผ้า ไร่ นา เสื้อ คำกริยา ไป มา เดิน นั่ง นอน พูด ปีน คำเรียกชื่อสัตว์ เป็ด ไก่ งู ควาย เสือ ลิง ปลา คำเรียกชื่อสิ่งของ ถ้วย ชาม มีด ผ้า ไร่ นา เสื้อ

5 ภาษาไทยแท้มี ตัวสะกดตามมาตรา ก. คำไทยแท้มีตัวสะกดตาม มาตรา และไม่มีการันต์ คือ แม่ กก แม่กง แม่กด แม่กน แม่กบ แม่กม แม่เกย แม่เกอว ข. คำที่ไทยยืมมาจากภาษาอื่น จะเขียนตัวสะกดตามรูปเดิมแต่ ออกเสียงตามมาตราตัวสะกด ของไทย เช่น เลข ครุฑ พิฆาต ภาพ อรัญ ก. คำไทยแท้มีตัวสะกดตาม มาตรา และไม่มีการันต์ คือ แม่ กก แม่กง แม่กด แม่กน แม่กบ แม่กม แม่เกย แม่เกอว ข. คำที่ไทยยืมมาจากภาษาอื่น จะเขียนตัวสะกดตามรูปเดิมแต่ ออกเสียงตามมาตราตัวสะกด ของไทย เช่น เลข ครุฑ พิฆาต ภาพ อรัญ

6 ภาษาไทยมีรูปสระวางไว้ หลายตำแหน่ง ก. วางไว้หน้าพยัญชนะ ไป เสแสร้ง แม่ ข. วางไว้หลังพยัญชนะ จะ มา มากมาย ค. วางไว้บนพยัญชนะ ริ ดิถี ปิติ ศรี มี ก. วางไว้หน้าพยัญชนะ ไป เสแสร้ง แม่ ข. วางไว้หลังพยัญชนะ จะ มา มากมาย ค. วางไว้บนพยัญชนะ ริ ดิถี ปิติ ศรี มี

7 ภาษาไทยมีรูปสระวางไว้ หลายตำแหน่ง ง. วางไว้ข้างล่างพยัญชนะ ครู ปู่ หมู สุข จ. วางไว้ทั้งหน้าและหลัง พยัญชนะ เขา เธอ เกาะ ฉ. วางไว้ทั้งข้างหน้าและข้างบน พยัญชนะ เป็น เสียง เชิญ ง. วางไว้ข้างล่างพยัญชนะ ครู ปู่ หมู สุข จ. วางไว้ทั้งหน้าและหลัง พยัญชนะ เขา เธอ เกาะ ฉ. วางไว้ทั้งข้างหน้าและข้างบน พยัญชนะ เป็น เสียง เชิญ

8 คำเดียวมี ความหมายหลาย อย่าง สังเกตได้จาก ปริบท, หน้าที่ของคำ เขาสนุกสนานกันใน ห้อง แต่ทำไมเขากัน ไม่ให้กันเข้าไปในห้อง สังเกตได้จาก ปริบท, หน้าที่ของคำ เขาสนุกสนานกันใน ห้อง แต่ทำไมเขากัน ไม่ให้กันเข้าไปในห้อง

9 ภาษาไทยมีความ ประณีต การทำให้ขาดจากกัน ตัด หั่น แล่ เชือด เฉือน สับ ซอย การทำให้อาหารสุก ปิ้ง ย่าง ต้ม ตุ๋น นึ่ง ผัด ทอด คั่ว การทำให้ขาดจากกัน ตัด หั่น แล่ เชือด เฉือน สับ ซอย การทำให้อาหารสุก ปิ้ง ย่าง ต้ม ตุ๋น นึ่ง ผัด ทอด คั่ว

10 ภาษาไทยเป็นภาษา เรียงคำ 1. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ภายในศัพท์หรือ ท้าย ศัพท์ ต่อไปนี้เธอต้องอดทนให้มาก ไม่ใช่รู้จักแต่ทนอดอย่างเดียว 1. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ภายในศัพท์หรือ ท้าย ศัพท์ ต่อไปนี้เธอต้องอดทนให้มาก ไม่ใช่รู้จักแต่ทนอดอย่างเดียว

11 ภาษาไทยเป็นภาษา เรียงคำ 2. ระเบียบการเรียงประโยคใน ภาษาไทย 2.1 ตามปกติเรียงลำดับ ประธาน กริย กรรม 2.2 คำหรือวลี หรือประโยคขยายคำใดจะอยู่ หลังคำนั้น 2.3 ประโยคคำถามไม่เปลี่ยนรูป ประโยค 2.4 คำกริยาอาจจะซ้อนกันใน ประโยคเดียวกันตั้งแต่สองคำขึ้น ไป 2. ระเบียบการเรียงประโยคใน ภาษาไทย 2.1 ตามปกติเรียงลำดับ ประธาน กริย กรรม 2.2 คำหรือวลี หรือประโยคขยายคำใดจะอยู่ หลังคำนั้น 2.3 ประโยคคำถามไม่เปลี่ยนรูป ประโยค 2.4 คำกริยาอาจจะซ้อนกันใน ประโยคเดียวกันตั้งแต่สองคำขึ้น ไป

12 คำในภาษาไทยมีเสียง สัมพันธ์กับความหมาย ก. คำที่ประสมด้วยสระ เอ เก เข โซเซ รวนเร ข. คำที่ประสมด้วยสระ ออ มี “ ม ” หรือ “ น ” สะกด งอนง้อ อ้อมค้อม น้อม อ้อม ก. คำที่ประสมด้วยสระ เอ เก เข โซเซ รวนเร ข. คำที่ประสมด้วยสระ ออ มี “ ม ” หรือ “ น ” สะกด งอนง้อ อ้อมค้อม น้อม อ้อม

13 ภาษาไทยเป็นภาษา ดนตรี 1. มีคำใช้มากขึ้น มา ม้า หมา, ขาว ข่าว ข้าว 2. มีความไพเราะ ทำให้ผู้ฟังเกิด อารมณ์หรือมองเห็นภาพได้ง่าย ตะลึงเหลียวเปลี่ยวเปล่าให้ เหงาหงิม สุชลปริ่มเปี่ยมเหยาะเผาะ เผาะผอย 1. มีคำใช้มากขึ้น มา ม้า หมา, ขาว ข่าว ข้าว 2. มีความไพเราะ ทำให้ผู้ฟังเกิด อารมณ์หรือมองเห็นภาพได้ง่าย ตะลึงเหลียวเปลี่ยวเปล่าให้ เหงาหงิม สุชลปริ่มเปี่ยมเหยาะเผาะ เผาะผอย

14 ภาษาไทยเป็นภาษา ดนตรี 3. มีจังหวะและคำคล้องจอง เป็นประโยชน์ในการเน้นความ และเกิดความกระทัดรัด 4. สามารถเลียนเสียง ธรรมชาติ และเลียนสำเนียง ภาษาได้ทุกภาษา 3. มีจังหวะและคำคล้องจอง เป็นประโยชน์ในการเน้นความ และเกิดความกระทัดรัด 4. สามารถเลียนเสียง ธรรมชาติ และเลียนสำเนียง ภาษาได้ทุกภาษา

15 ภาษาเขียนมีวรรคตอน ภาษาพูดมีจังหวะ ก. พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสีย ตำลึงทอง พูดไปสองไพเบี้ย นิ่ง เสีย ตำลึงทอง ข. ราคาข้าวตกลงเกวียนละ 450 บาท ราคาข้าวตก ลงเกวียนละ 450 บาท ก. พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสีย ตำลึงทอง พูดไปสองไพเบี้ย นิ่ง เสีย ตำลึงทอง ข. ราคาข้าวตกลงเกวียนละ 450 บาท ราคาข้าวตก ลงเกวียนละ 450 บาท

16 ภาษาไทยเป็นภาษาที่ มีลักษณนาม 1. ใช้ตามหลังจำนวนนับ ผ้า 2 ผืน ผ้า 2 ม้วน ผ้า 2 พับ ผ้า 2 ตั้ง 2. ใช้ตามหลังนามเมื่อต้องการ เน้นหนักและบอกให้รู้ลักษณะ 1. ใช้ตามหลังจำนวนนับ ผ้า 2 ผืน ผ้า 2 ม้วน ผ้า 2 พับ ผ้า 2 ตั้ง 2. ใช้ตามหลังนามเมื่อต้องการ เน้นหนักและบอกให้รู้ลักษณะ

17 ภาษาไทยเป็นขาษาที่ มีระดับของคำ 1. ราชาศัพท์ 2. คำบอกลักษณะโดยเฉพาะ 3. ภาษาธรรมดากับภาษากวี อาทิตย์ - ตะวัน ทินกร ทิพากร ภาณุมาศ สุรีย์ รวิ อาภากร สุริยา สุริโย สุริยัน 1. ราชาศัพท์ 2. คำบอกลักษณะโดยเฉพาะ 3. ภาษาธรรมดากับภาษากวี อาทิตย์ - ตะวัน ทินกร ทิพากร ภาณุมาศ สุรีย์ รวิ อาภากร สุริยา สุริโย สุริยัน

18 ภาษาไทยมีคำพ้อง เสียงพ้องรูป คำพ้องเสียง กาฬ กาล การ กานต์ กานท์ คำพ้องรูป เรือนรก ตากลม เพลา ขอ บอกขอบใจ คำพ้องเสียง กาฬ กาล การ กานต์ กานท์ คำพ้องรูป เรือนรก ตากลม เพลา ขอ บอกขอบใจ

19 ภาษาไทยมักจะละ คำบางคำ ฉันไปที่ทำงาน เวลา 8.00 น.

20 ภาษาพูดมีคำเสริม แสดงความสุภาพ ก. แสดงความสุภาพ เถิด ซิ จ๊ะ คะ ครับ ข. แสดงความไม่สุภาพ โว้ย วะ ค. แสดงความรู้สึก นะจ๊ะ สิคะ ก. แสดงความสุภาพ เถิด ซิ จ๊ะ คะ ครับ ข. แสดงความไม่สุภาพ โว้ย วะ ค. แสดงความรู้สึก นะจ๊ะ สิคะ

21 การลงเสียงหนักเบาทำให้ หน้าที่ของคำเปลี่ยนไป ก. ถ้าคำนั้นมีความหมายชัดแจ้ง ต้องลงเสียงหนักทุกพยางค์ สะสม สะสาง ข. ถ้าออกเสียงหนักเบาอาจแยก ให้เห็นความหมายที่แตกต่างกัน ถ้าเสียก็แก้เสียให้ดี ข้าวเย็นหมดแล้ว ก. ถ้าคำนั้นมีความหมายชัดแจ้ง ต้องลงเสียงหนักทุกพยางค์ สะสม สะสาง ข. ถ้าออกเสียงหนักเบาอาจแยก ให้เห็นความหมายที่แตกต่างกัน ถ้าเสียก็แก้เสียให้ดี ข้าวเย็นหมดแล้ว

22 ภาษาไทยมีการ สร้างคำ 1. การแปรเสียง ชุ่ม - ชอุ่ม ตรอก - กรอก 2. การเปลี่ยนเสียง ฐาน - ฐานะ สีมา - เสมา 3. การประสมคำ คนใช้ พ่อตา นักศึกษา 4. การเปลี่ยนตำแหน่งคำไข่ ไก่ - ไก่ไข่ 1. การแปรเสียง ชุ่ม - ชอุ่ม ตรอก - กรอก 2. การเปลี่ยนเสียง ฐาน - ฐานะ สีมา - เสมา 3. การประสมคำ คนใช้ พ่อตา นักศึกษา 4. การเปลี่ยนตำแหน่งคำไข่ ไก่ - ไก่ไข่

23 ภาษาไทยมีการ สร้างคำ 5. การแปรความ เดินตลาด เดินสะพัด 6. การเปลี่ยนความ นิยาย กระโถน แห้ว 7. การนำคำ ภาษาอื่นมาใช้ เสวย กุหลาบ 8. การคิดตั้งคำขึ้นใหม่ โทรทัศน์ พฤติกรรม กิจกรรม ประยุกต์ 5. การแปรความ เดินตลาด เดินสะพัด 6. การเปลี่ยนความ นิยาย กระโถน แห้ว 7. การนำคำ ภาษาอื่นมาใช้ เสวย กุหลาบ 8. การคิดตั้งคำขึ้นใหม่ โทรทัศน์ พฤติกรรม กิจกรรม ประยุกต์


ดาวน์โหลด ppt ลักษ ณะ สำคั ญ ของ ภาษา ไทย. ภาษาไทยมีอักษร เป็นของตนเอง พ่อขุนรามคำแหงได้บัญญัติตัว อักษรไทยขึ้นโดยดัดแปลงแบบ ที่ใช้กันอยู่ก่อนบ้างนั้น ก็ได้ บัญญัติขึ้นเพื่อให้เหมาะสมแก่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google