งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้ คำที่ประสมสระ อา มีตัวสะกด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้ คำที่ประสมสระ อา มีตัวสะกด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้ คำที่ประสมสระ อา มีตัวสะกด

2 คำที่ประสมสระอา มีตัวสะกด โดย อรัญญา เชียงเงิน วิชาภาษาไทย ชั้นป.1

3 ตัวสะกด ตัวสะกด คือ พยัญชนะที่อยู่ข้างหลังสุด
คำที่มี ง เป็นตัวสะกด เช่น กาง คาง นาง สาง คำที่มี น เป็นตัวสะกด เช่น นาน สาน บาน ยาน คำที่มี ด เป็นตัวสะกด เช่น กาด จาด สาด บาด คำที่มี บ เป็นตัวสะกด เช่น สาบ จาบ

4 คำที่ประสมสระ อา มีตัวสะกด
คำที่ประสมสระ อา มีตัวสะกด พาน จาน บาน สาม ราก สาน ดาว ฉาบ อาบ ดาบ ปาก ตาย ขาด กาว จาม ขาว

5 ฝึกอ่านคำที่ประสมสระอา มีตัวสะกด
ผีสาง ตะขาบ ลำบาก มะขาม เสื่อสาด ค้าขาย ชายหาด กระจาด 10 บาท มิช้ามินาน

6 ภาพต่อไปนี้คือคำว่าอะไรบ้าง

7 สาม

8 จาน

9 พาน

10 บาน

11 ราก

12 สาน

13 ดาว

14 ปาก

15 ดาบ

16 อาบ

17 ตาย

18 กาว

19 ขาด

20 จาม

21 ตะขาบ

22 ค้าขาย

23 เสื่อสาด

24 กระจาด

25 ชายหาด

26 มิช้ามินาน

27 10 บาท

28 ผีสาง

29 ลำบาก

30 มะขาม

31


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้ คำที่ประสมสระ อา มีตัวสะกด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google