งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 อ. ผู้สอน นายพรเทพ เจิมขุนทด ( อ. กรณ์ )  ห้องโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้น 1 ตึกแฝด ( เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สธ.)  เบอร์โทร 087-8742825  อีเมล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " อ. ผู้สอน นายพรเทพ เจิมขุนทด ( อ. กรณ์ )  ห้องโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้น 1 ตึกแฝด ( เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สธ.)  เบอร์โทร 087-8742825  อีเมล์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  อ. ผู้สอน นายพรเทพ เจิมขุนทด ( อ. กรณ์ )  ห้องโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้น 1 ตึกแฝด ( เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สธ.)  เบอร์โทร 087-8742825  อีเมล์ sai_akanishi1@m sn.com sai_akanishi1@m sn.com

2 1. กรณีที่จำเป็นต้องลากิจ ลาป่วย หรือเข้าร่วมกิจกรรมของ โปรแกรมวิชา กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ต้องแจ้งให้ อ. ทราบ ล่วงหน้า ทางโทรศัพท์ อีเมล์หรือเฟสบุ๊ค 2. ขาดเรียนได้ไม่เกิน 4 ครั้ง ถ้าเกิน 4 ครั้งหมดสิทธิ์สอบ มา สาย 3 ครั้ง ถือว่าขาดเรียน 1 ครั้ง 3. สำหรับคนที่ลา ในข้อที่ 1 มีการแจ้งให้ อ. ทราบล่วงหน้า สามารถติดต่อสอบย้อนหลังหรือส่งงานย้อนหลังได้ กรณีที่ใน ชั้นเรียนวันนั้นมีสอบหรือมีกิจกรรมในชั้นเรียน 4. การบ้านส่งภายในวันอังคาร 5. อนุญาตให้นำเครื่องดื่ม ขนม เข้ารับประทานในช่วงพักได้ เวลาพักจะอยู่ระหว่าง 10:10-10:20 พัก 10 นาที

3 คำทักทายใน ภาษาญี่ปุ่น Ai-sa-tsu คำทักทายใน ภาษาญี่ปุ่น Ai-sa-tsu

4 O-HA-YO-GO-ZAI-MASU สวัสดีตอนเช้า O-HA-YO-GO-ZAI-MASU สวัสดีตอนเช้า KON-NI-CHI-WA สวัสดีตอนกลางวัน KON-NI-CHI-WA สวัสดีตอนกลางวัน

5 KOM-BAN-WA สวัสดีตอนเย็น KOM-BAN-WA สวัสดีตอนเย็น SA-YO-NA-RA ลาก่อน SA-YO-NA-RA ลาก่อน

6 O-YA-SU-MI-NA-SAI ราตรีสวัสดิ์ O-YA-SU-MI-NA-SAI ราตรีสวัสดิ์

7 A-RI-GA-TOU A-RI-GA-TOU-GO-ZAI-MASU ขอบคุณ SU-MI-MA-SEN GO-MEN-NA-SAI ขอโทษ

8  Wa-ta-shi = ฉัน  A-na-ta = คุณ  Desu = เป็น, อยู่, คือ ( ครับ / ค่ะ )  Yo-ro-shi-ku-O-ne-gai-shi-masu = ขอฝากเนื้อฝากตัว  Nen-sei = ชั้นปี  O-na-ma-e = ชื่อ ( คนอื่น เพื่อ ความสุภาพ )  Nan = อะไร  Ka = แสดงคำถาม ( วาง ไว้ท้ายประโยค )  Kara = มาจาก

9 Ha-ji-me-ma-shi-te Wa-ta-shi-wa...( ชื่อ ตนเอง )...Desu Nikkunemu wa...( ชื่อ เล่น )...Desu Ichi-nen-sei desu. …( สถานที่ )…ka-ra ki-ma-shi-ta (Dou-Zo) Yo-ro-shi-ku-o-ne-gai-shi-masu

10  San ( คุณ ) ใช้ต่อท้ายชื่อหรือสกุลคนอื่น แต่ห้าม ใช้กับตนเอง เช่น Tana + san  Kung ใช้ต่อท้ายชื่อหรือสกุลคนอื่น แทน San ได้ กรณีที่คนนั้น เป็นเด็กผู้ชายอายุเท่ากันหรือน้อยกว่า ( บางกรณีก็ใช้กับผู้หญิง ได้ ) เช่น Tanaka + kung  Chang ใช้ต่อท้ายชื่อหรือสกุลคนอื่น แทน San ได้ กรณีที่คน นั้นเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายอายุเท่ากันหรือน้อยกว่า เช่น Hikaru + Chang

11 1 I-Chi7 Na-na / Chiji 2 Ni8 Ha-chi 3 San9 Kyu / Ku 4 Yon/shi10 Jyu 5 Go11 Jyuichi 6 Roku12 Jyuni

12  Watashi wa …( ชื่อ ).. Desu. ( ฉัน / ผมชื่อ......... ครับ / ค่ะ ) わたし は …( ชื่อ ).. です。 N1 + Wa + N2 + Desu.  Anata no namae wa nan Desu Ka.( คุณชื่ออะไร ครับ / ค่ะ ) あなた の なまえ は なん です か。 N1 + Wa + N2 + Desu ka N1 Wa N2 Desu

13 A : Ha-ji-me-ma-shi-te Wa-ta-shi-wa...( ชื่อ ตนเอง )...Desu. Nikkunemu-wa-.( ชื่อ เล่น ).Desu. Ichi-nen-sei desu. …( สถานที่ )…ka-ra ki- ma-shi-ta Yo-ro-shi-ku-o-ne-gai- shi-masu

14 B : Ha-ji-me-ma-shi-te Wa-ta-shi-wa...( ชื่อ ตนเอง )...Desu. Nikkunemu-wa-.( ชื่อ เล่น ).Desu Ichi-nen-sei desu. …( สถานที่ )…ka-ra ki- ma-shi-ta Yo-ro-shi-ku-o-ne-gai- shi-masu

15 B: Su-mi-ma-sen! O-na-ma-e-wa-nan-desu- ka. C: Wa-ta-shi-wa...( ชื่อ ตนเอง )...Desu yo-nen-sei desu. …( สถานที่ )…ka-ra ki-ma- shi-ta Yo-r0-shi-ku-O-ne-gai- shi-masu


ดาวน์โหลด ppt  อ. ผู้สอน นายพรเทพ เจิมขุนทด ( อ. กรณ์ )  ห้องโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้น 1 ตึกแฝด ( เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สธ.)  เบอร์โทร 087-8742825  อีเมล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google