งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานมหกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยาม มกุฎราชกุมาร อสม. และประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานมหกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยาม มกุฎราชกุมาร อสม. และประชาชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานมหกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยาม มกุฎราชกุมาร อสม. และประชาชน

2 งานมหกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยาม มกุฎราชกุมาร มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับ กท. สธ. จัดทำ โครงการ Mammogram เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงเจริญพระ ชนมพรรษาครบ ๕ รอบ โดยได้รับเงิน บริจาคจาก ปชช. อสม. ทั่วประเทศ ความ เป็นมา จัดซื้อรถเคลื่อนที่ได้ ๑ ขบวน ( ๔ คัน ) ประกอบด้วย - รถ ปชส. เคลื่อนที่ - รถนิทรรศการ + ให้ความรู้ - รถตรวจและสอนการตรวจเต้านม - รถ Mammogram เคลื่อนที่ ( สั่งพิเศษ เพื่อตรวจเต้านมคนเอเชีย )

3 ขบวนรถเอกซเรย์

4 แผนการดำเนินงาน งานมหกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร * ไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ เริ่ม ๖ ตค. ๕๗ เริ่มที่ ภาคอีสาน คือ จังหวัดอุดรธานี * รอบแรก จังหวัดละ ๑ อำเภอ ต่อไปเข้าทุก อำเภอ ( ประมาณ ก. พ. ๕๘ เป็นต้นไป ) จังหวัดยโสธร ( มูลนิธิฯ กำหนด ) วันที่ ๒๔ ตค. ๕๗ สถานที่ ห้องประชุม OTOP สวนสาธารณะพญาแถน กลุ่มเป้าหมาย = สตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส อายุ ๓๐ - ๖๐ ปีขึ้นไป จาก ทุกอำเภอ รวมจำนวน ๕๐๐ คน ( เสี่ยง หมายถึง เคยเป็น มะเร็งเต้านม / มีญาติสายตรงเป็น มะเร็งเต้านม / มีก้อนที่เต้านม ฯลฯ )

5 การเตรียมการของ จังหวัดยโสธร ประชุมเตรียมงาน วันที่ ๘ ต. ค. ๕๗ ณ สสจ. ยโสธร ประกอบด้วย แพทย์ที่เกี่ยวข้อง จาก รพ. ยโสธร จนท. สธ ผู้รับผิดชอบงาน สสอ. และ รพ. ทุกอำเภอ ประธาน อสม. และ ตัวแทน อสม. เชี่ยวชาญ ทุกอำเภอ ว. ๒ และ ว. ๔ ( กลุ่มงานที่ รับผิดชอบงาน )

6


ดาวน์โหลด ppt งานมหกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยาม มกุฎราชกุมาร อสม. และประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google