งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานมหกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร อสม.และประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานมหกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร อสม.และประชาชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานมหกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
อสม.และประชาชน

2 งานมหกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
ความเป็นมา มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับ กท.สธ. จัดทำโครงการMammogram เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ โดยได้รับเงินบริจาคจาก ปชช. อสม. ทั่วประเทศ จัดซื้อรถเคลื่อนที่ได้ ๑ ขบวน (๔ คัน) ประกอบด้วย -รถ ปชส.เคลื่อนที่ -รถนิทรรศการ+ให้ความรู้ -รถตรวจและสอนการตรวจเต้านม -รถ Mammogram เคลื่อนที่ (สั่งพิเศษ เพื่อตรวจเต้านมคนเอเชีย)

3 ขบวนรถเอกซเรย์

4 แผนการดำเนินงาน งานมหกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร * ไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ เริ่ม ๖ ตค. ๕๗ เริ่มที่ภาคอีสาน คือ จังหวัดอุดรธานี * รอบแรก จังหวัดละ ๑ อำเภอ ต่อไปเข้าทุกอำเภอ (ประมาณ ก.พ.๕๘ เป็นต้นไป) จังหวัดยโสธร (มูลนิธิฯ กำหนด) วันที่ ๒๔ ตค. ๕๗ สถานที่ ห้องประชุมOTOP สวนสาธารณะพญาแถน กลุ่มเป้าหมาย = สตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสอายุ ๓๐-๖๐ ปีขึ้นไป จาก ทุกอำเภอ รวมจำนวน ๕๐๐ คน (เสี่ยงหมายถึง เคยเป็น มะเร็งเต้านม/ มีญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม / มีก้อนที่เต้านม ฯลฯ)

5 การเตรียมการของจังหวัดยโสธร
ประชุมเตรียมงาน วันที่ ๘ ต.ค. ๕๗ ณ สสจ.ยโสธร ประกอบด้วย แพทย์ที่เกี่ยวข้อง จาก รพ.ยโสธร จนท.สธ ผู้รับผิดชอบงาน สสอ.และ รพ. ทุกอำเภอ ประธาน อสม. และ ตัวแทน อสม.เชี่ยวชาญ ทุกอำเภอ ว. ๒ และ ว. ๔ (กลุ่มงานที่รับผิดชอบงาน)

6


ดาวน์โหลด ppt งานมหกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร อสม.และประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google