งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาการทางสังคมของวัยรุ่น. ในช่วงของวัยรุ่น การคบเพื่อนเป็นสิ่ง สำคัญและจำเป็นอย่าง ยิ่งสำหรับชีวิต เพราะ การมีเพื่อนจะช่วยให้ วัยรุ่นมีความรู้สึกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาการทางสังคมของวัยรุ่น. ในช่วงของวัยรุ่น การคบเพื่อนเป็นสิ่ง สำคัญและจำเป็นอย่าง ยิ่งสำหรับชีวิต เพราะ การมีเพื่อนจะช่วยให้ วัยรุ่นมีความรู้สึกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาการทางสังคมของวัยรุ่น

2 ในช่วงของวัยรุ่น การคบเพื่อนเป็นสิ่ง สำคัญและจำเป็นอย่าง ยิ่งสำหรับชีวิต เพราะ การมีเพื่อนจะช่วยให้ วัยรุ่นมีความรู้สึกว่า ตนเองมีพรรคพวกมี ความรู้สึกว่า ได้รับการยอมรับว่าเป็น ส่วนหนึ่งของกลุ่ม ทำให้ เกิดความเชื่อมั่นใน ตัวเองมากขึ้น การแสดงออก ในเรื่องของ แฟชั่น เสื้อผ้า ทรงผม ดนตรี รองเท้า ความคิด การใช้ภาษา แสลง ฯลฯ

3 1. การคบ เพื่อนทั้งเพศ เดียวกันและ ต่างเพศ มิตรภาพใน วัยรุ่น การมี เพื่อนฝูงและ เป็นที่ ยอมรับนับ ถือในหมู่ สมาชิก 2. การเที่ยวเตร่ เพื่อหาความรู้ ความ บันเทิงใจ วัยรุ่นจึง ชอบมากและไป เที่ยวกันเป็นกลุ่ม

4 4. การ เลียนแบบบุคคลที่ ชอบ เพื่อการสร้าง แนวทางของชีวิตใน ภายหน้า การนับถือ คนเก่ง คนดี คน สวย จึงเป็นที่สนใจ ในวัยรุ่น 3. การแต่งกาย ต้องเป็นไปตาม สมัยนิยม ที่วัยรุ่น ชอบกันและ เป็นไปตามกลุ่ม

5


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาการทางสังคมของวัยรุ่น. ในช่วงของวัยรุ่น การคบเพื่อนเป็นสิ่ง สำคัญและจำเป็นอย่าง ยิ่งสำหรับชีวิต เพราะ การมีเพื่อนจะช่วยให้ วัยรุ่นมีความรู้สึกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google