งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“การอยู่ค่ายพักแรมเป็นหัวใจ. ในการลูกเสือซึ่งเด็กชอบและ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“การอยู่ค่ายพักแรมเป็นหัวใจ. ในการลูกเสือซึ่งเด็กชอบและ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “การอยู่ค่ายพักแรมเป็นหัวใจ. ในการลูกเสือซึ่งเด็กชอบและ
“การอยู่ค่ายพักแรมเป็นหัวใจ ในการลูกเสือซึ่งเด็กชอบและ . เป็นโอกาสสำหรับสอนเด็ก ให้มีความเชื่อมั่นในตัวเอง รู้จักคิด แก้ปัญหา อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมสุขภาพ ของเด็กด้วย” L.A.T.C.3-2

2 “การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ คือการออกจากบ้าน ไปนอนแรมคืนกับเพื่อนลูกเสือ อาจเป็นการนอนในอาคารเรียน นอกบ้านพัก นอนโดยการการกางเต๊นท์ ตามชายทุ่ง ชายป่า เชิงเขา ชายทะเลก็ได้ .” L.A.T.C.3-3

3 “การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เป็นกิจกรรมที่จะพัฒนาลูกเสือ ด้านจริยธรรม หัตถศึกษา และพลศึกษา เพื่อก่อให้เกิด ประสบการณ์ และสร้างสรรค์สังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดี .” L.A.T.C.3-4

4 การเตรียมอุปกรณ์ก่อนไปพักแรม
1. อุปกรณ์ที่จำเป็น เครื่องหลังที่เหมาะสม เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์การอยู่ค่ายพักแรม กลวิธีในการเตรียม การเก็บ การบรรจุอาหาร เครื่องอำนวยความสดวกเครื่องใช้ อุปกรณ์การครัว L.A.T.C.3-5


ดาวน์โหลด ppt “การอยู่ค่ายพักแรมเป็นหัวใจ. ในการลูกเสือซึ่งเด็กชอบและ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google