งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ การอยู่ค่ายพัก แรมเป็นหัวใจ. ในการลูกเสือซึ่ง เด็กชอบและ. เป็นโอกาสสำหรับ สอนเด็ก. ให้มี ความเชื่อมั่นใน ตัวเอง. รู้จัก คิด แก้ปัญหา อีก ทั้ง. เป็นการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ การอยู่ค่ายพัก แรมเป็นหัวใจ. ในการลูกเสือซึ่ง เด็กชอบและ. เป็นโอกาสสำหรับ สอนเด็ก. ให้มี ความเชื่อมั่นใน ตัวเอง. รู้จัก คิด แก้ปัญหา อีก ทั้ง. เป็นการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ การอยู่ค่ายพัก แรมเป็นหัวใจ. ในการลูกเสือซึ่ง เด็กชอบและ. เป็นโอกาสสำหรับ สอนเด็ก. ให้มี ความเชื่อมั่นใน ตัวเอง. รู้จัก คิด แก้ปัญหา อีก ทั้ง. เป็นการ ส่งเสริมสุขภาพ. ของเด็กด้วย ” L.A.T.C.3-2

2 “ การอยู่ค่ายพัก แรมของลูกเสือ คือการออกจาก บ้าน ไปนอนแรม คืนกับเพื่อนลูกเสือ อาจเป็นการนอน ในอาคารเรียน นอกบ้านพัก นอน โดยการการกาง เต๊นท์ ตามชายทุ่ง ชายป่า เชิงเขา ชายทะเลก็ได้.” L.A.T.C.3-3

3 “ การอยู่ค่ายพัก แรมของลูกเสือ เป็น กิจกรรมที่จะพัฒนา ลูกเสือ ด้าน จริยธรรม หัตถ ศึกษา และพล ศึกษา เพื่อ ก่อให้เกิด ประสบการณ์ และ สร้างสรรค์สังคมให้ มีความเป็นอยู่ที่ดี.” L.A.T.C.3-4

4 1. อุปกรณ์ที่จำเป็น 2. เครื่องหลังที่ เหมาะสม 3. เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม 4. อุปกรณ์การอยู่ค่าย พักแรม 5. กลวิธีในการเตรียม การเก็บ. การ บรรจุอาหาร 6. เครื่องอำนวยความ สดวกเครื่องใช้ 7. อุปกรณ์การครัว L.A.T.C.3-5


ดาวน์โหลด ppt “ การอยู่ค่ายพัก แรมเป็นหัวใจ. ในการลูกเสือซึ่ง เด็กชอบและ. เป็นโอกาสสำหรับ สอนเด็ก. ให้มี ความเชื่อมั่นใน ตัวเอง. รู้จัก คิด แก้ปัญหา อีก ทั้ง. เป็นการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google