งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎแห่ง ความว่าง... ในเวลานี้ท่านมีนิสัย ชอบเก็บ ของที่ไม่มีประโยชน์ โดยเชื่อว่า สักวันหนึ่ง ( ไม่ ทราบเมื่อไร ) จะมีความจำเป็นต้องใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎแห่ง ความว่าง... ในเวลานี้ท่านมีนิสัย ชอบเก็บ ของที่ไม่มีประโยชน์ โดยเชื่อว่า สักวันหนึ่ง ( ไม่ ทราบเมื่อไร ) จะมีความจำเป็นต้องใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กฎแห่ง ความว่าง...

3 ในเวลานี้ท่านมีนิสัย ชอบเก็บ ของที่ไม่มีประโยชน์ โดยเชื่อว่า สักวันหนึ่ง ( ไม่ ทราบเมื่อไร ) จะมีความจำเป็นต้องใช้

4 ท่านมีนิสัยชอบรวบรวมเงิน ที่เหลือ จากการใช้ เพราะท่านคิดว่า ในอนาคต อาจจะมีความจำเป็นต้องใช้มัน

5 ท่านมีนิสัยชอบเก็บเสื้อผ้า ของเล่น รองเท้า ของใช้ในบ้าน และสิ่งอื่นฯ ที่ท่านไม่ได้ใช้มา เป็นเวลานาน

6 ท่านมีนิสัยชอบเก็บความรู้สึกไว้ ซึ่ง รวมทั้ง ความเสียใจที่ได้รับจากการตำหนิ ความ โกรธ ความเศร้าใจ ความหวาดกลัว จากบุคคล อื่น ๆ... แต่ภายในจิตใจท่าน เป็นอย่างไร...

7 อย่าทำเช่นนี้ เลย !

8 มันต่อต้านความก้าวหน้า จำเป็นต้องสร้างที่ว่าง เพื่อให้ ความว่างเปล่านั้น นำสิ่งใหม่ ๆ มาสู่ชีวิตของท่าน

9 เราจำเป็นต้องทิ้งทั้งหมด ที่ไร้ประโยชน์ในชีวิต เพื่อให้ เกิดความสมบูรณ์ มาสู่ชีวิต ของท่าน

10 พลังแห่งความว่างเปล่านี้ จะดึงดูด และนำมาให้ ทุกอย่างที่ท่านปรารถนา

11 ถ้า ท่านต้องแบกภาระ ของสิ่งของ หรืออารมณ์เก่า ๆ ที่ไร้ประโยชน์ จะไม่มีที่ว่างสำหรับโอกาสใหม่ฯ

12 สิ่งต่าง ๆ ต้องหมุนเวียน...

13 จงทำความสะอาด ที่ลิ้นชักโต๊ะ ของท่าน ห้องของท่าน โรงรถ และนำสิ่งที่ ไม่ใช้ไปแจก เพราะท่าทีของการเก็บของใน ชีวิตของท่าน มันผูกมัดชีวิตท่าน

14 สิ่งที่ทำให้ชีวิตของท่านไม่ ก้าวหน้า ไม่ใช่สิ่งของที่เก็บไว้ แต่เป็นท่าที ที่ต้องการเก็บ ของเหล่านั้นเอาไว้

15 เมื่อเก็บของเอาไว้ เพราะ เราคิดว่า วันหนึ่งเราต้องขัดสน คือเราเชื่อว่าวันพรุ่งนี้ เรา ต้องขัดสนแน่ และจะไม่มีวิธีใดที่จะได้สิ่ง ที่จำเป็น

16 เมื่อท่านมีท่าทีเช่นนี้ ท่านจะมี สัญญาณสองปราการ ให้แก่สมองและชีวิตของท่าน ข้อหนึ่ง... ท่านจะไม่ไว้ใจในวัน พรุ่งนี้

17 ข้อสอง... ท่านเชื่อว่า สิ่งใหม่ และสิ่งที่ ดีกว่า ไม่ใช่สำหรับท่าน เนื่องจากท่าน มีความยินดี ในการเก็บไว้ สิ่งที่เก่า ๆ และสิ่งที่ไร้ประโยชน์

18 เมื่อท่านได้อ่านข้อความนี้แล้ว อย่าเก็บเอาไว้ แต่จงส่งต่อไปให้คนอื่น ๆ

19 Joseph Newton. จงส่งให้แก่คน ที่ท่าน เคารพรักจริง ๆ... ขออวยพรท่านในวันนี้


ดาวน์โหลด ppt กฎแห่ง ความว่าง... ในเวลานี้ท่านมีนิสัย ชอบเก็บ ของที่ไม่มีประโยชน์ โดยเชื่อว่า สักวันหนึ่ง ( ไม่ ทราบเมื่อไร ) จะมีความจำเป็นต้องใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google