งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง “ การสร้างค่านิยมและจิตสำนึก ใหม่ของเด็กและเยาวชนไทย ” โดยการพูดคุย สัมภาษณ์เด็ก และเยาวชนจำนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง “ การสร้างค่านิยมและจิตสำนึก ใหม่ของเด็กและเยาวชนไทย ” โดยการพูดคุย สัมภาษณ์เด็ก และเยาวชนจำนวน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง “ การสร้างค่านิยมและจิตสำนึก ใหม่ของเด็กและเยาวชนไทย ” โดยการพูดคุย สัมภาษณ์เด็ก และเยาวชนจำนวน 80 คน ที่นิยมการเที่ยวสถานบันเทิง เสพยาเสพติด และเด็กขายบริการ ในกรุงเทพฯ เชียงราย และยโสธร ได้ข้อสรุป เกี่ยวกับพฤติกรรม และค่านิยมของเด็กไทยยุคใหม่ คือ …

3 1. เคารพตนเองน้อย ไม่มีความ เชื่อมั่นในตนเอง และอ่อนแอด้านจิตใจ 2. รอคอยความสุขไม่เป็น ต้องการความรวดเร็ว ขาด ความยับยั้งชั่งใจ ตัดสินใจง่าย บนพื้นฐานความสุขเสพวัตถุ สิ่งของ

4 3. ไม่อดทนต่อความทุกข์ ทำงาน หนักไม่เป็น เกียจคร้าน ชอบ สบาย ไม่ชอบเรียนหนังสือ 4. เป็นเด็กขี้เหงา อยู่กับตัวเอง ไม่ได้ ร้อนรุ่ม ชอบพูด โทรศัพท์นาน ๆ ชอบออกนอก บ้าน

5 5. ชอบการเลียนแบบ มีความฝัน ฟุ้งเฟ้อ ชอบแต่งตัวตามแฟชั่นราคา แพง 6. กล้าลักขโมย เมื่อต้องการแต่ ไม่มีเงิน 7. บรรลุทางเพศเร็วกว่าวัยที่ควร เป็น ชอบเลียนแบบเรื่องเกี่ยวกับ ทางเพศ

6 8. ไม่สนใจศาสนา และไม่เชื่อเรื่อง บาปบุญคุณโทษ 9. ความคิดสับสน และมองเหตุผล เข้าข้างตนเอง


ดาวน์โหลด ppt คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง “ การสร้างค่านิยมและจิตสำนึก ใหม่ของเด็กและเยาวชนไทย ” โดยการพูดคุย สัมภาษณ์เด็ก และเยาวชนจำนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google