งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณเป็นเด็กพันธุ์ใหม่หรือเปล่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณเป็นเด็กพันธุ์ใหม่หรือเปล่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณเป็นเด็กพันธุ์ใหม่หรือเปล่า

2 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง
“การสร้างค่านิยมและจิตสำนึกใหม่ของเด็กและเยาวชนไทย” โดยการพูดคุย สัมภาษณ์เด็กและเยาวชนจำนวน 80 คน ที่นิยมการเที่ยวสถานบันเทิง เสพยาเสพติด และเด็กขายบริการ ในกรุงเทพฯเชียงราย และยโสธร ได้ข้อสรุป เกี่ยวกับพฤติกรรมและค่านิยมของเด็กไทยยุคใหม่ คือ…

3 1. เคารพตนเองน้อย ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง
และอ่อนแอด้านจิตใจ 2. รอคอยความสุขไม่เป็น ต้องการความรวดเร็ว ขาดความยับยั้งชั่งใจ ตัดสินใจง่ายบนพื้นฐานความสุขเสพวัตถุสิ่งของ

4 3. ไม่อดทนต่อความทุกข์ ทำงานหนักไม่เป็น เกียจคร้าน ชอบสบาย ไม่ชอบเรียนหนังสือ
4. เป็นเด็กขี้เหงา อยู่กับตัวเองไม่ได้ ร้อนรุ่ม ชอบพูด โทรศัพท์นาน ๆ ชอบออกนอกบ้าน

5 5. ชอบการเลียนแบบ มีความฝัน ฟุ้งเฟ้อ
ชอบแต่งตัวตามแฟชั่นราคาแพง 6. กล้าลักขโมย เมื่อต้องการแต่ไม่มีเงิน 7. บรรลุทางเพศเร็วกว่าวัยที่ควรเป็น ชอบเลียนแบบเรื่องเกี่ยวกับทางเพศ

6 8. ไม่สนใจศาสนา และไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ
8. ไม่สนใจศาสนา และไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ 9. ความคิดสับสน และมองเหตุผลเข้าข้างตนเอง The end


ดาวน์โหลด ppt คุณเป็นเด็กพันธุ์ใหม่หรือเปล่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google