งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! CLICK TO ADVANCE SLIDES กำลังตาย ช้าๆ... กำลังตาย ช้าๆ... By Pablo Neruda By Pablo Neruda Copyright.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! CLICK TO ADVANCE SLIDES กำลังตาย ช้าๆ... กำลังตาย ช้าๆ... By Pablo Neruda By Pablo Neruda Copyright."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! CLICK TO ADVANCE SLIDES กำลังตาย ช้าๆ... กำลังตาย ช้าๆ... By Pablo Neruda By Pablo Neruda Copyright © 2007 Tommy's Window. All Rights Reserved

3 คนที่ไม่ยอมเที่ยวเดินทาง คนที่ไม่อ่านหนังสือ คนที่ไม่ฟังดนตรี คนที่ไม่เพลิดเพลินชีวิตของตน กำลังตาย ช้าๆ... กำลังตาย ช้าๆ...

4 กำลังตาย ช้าๆ... คนที่ไม่นับถือตนเอง คนที่ไม่ยอมช่วยคนอื่น

5 คนที่ติดเป็นทาสกับนิสัย ชอบที่จะทำเรื่องเก่าๆซ้ำไปซ้ำมาทุก วี่วัน คนที่ไม่ยอมเปลี่ยนยี่ห้อบ้างเลย และไม่กล้าเปลี่ยนสีเสื้อผ้าที่ใส่ คนที่ไม่สนทนาปราศรัยกับใครที่ไม่ รู้จัก กำลังตาย ช้าๆ... กำลังตาย ช้าๆ...

6 คนที่กลัวความรู้สึกซาบซึ้ง และความ รุนแรงของอารมณ์ ในแบบที่จะช่วยเปิดตาให้เห็นความจริง และเยียวยาจิตใจที่แตกสลายให้กลับคืน ดี กำลังตาย ช้าๆ... กำลังตาย ช้าๆ...

7 กำลังตาย ช้าๆ... คนที่ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเมื่อไม่มี ความสุขในการทำงาน หรือในชีวิตแห่งความรัก คนที่ไม่ยอมเสี่ยงอะไรในการ ติดตามฝัน คนที่ไม่กล้ารับโอกาสใดๆเลย...

8 กล้าๆหน่อย ! ชีวิตรอ คอยอยู่ ! ลงมือตั้งแต่วันนี้ !

9 อย่ากักขังตนเอง ไปจากความสุข ! อย่ากักขังตนเอง ไปจากความสุข ! อย่าปล่อยให้ตัวเอง ตายอย่างช้าๆแบบนั้น ! อย่าปล่อยให้ตัวเอง ตายอย่างช้าๆแบบนั้น ! Pablo Neruda Pablo Neruda Translated from Spanish

10 ถ้าท่านต้องการชีวิตที่ตื่นเต้น ยินดี และมี จุดมุ่งหมายแท้จริง จงขอพระเยซูมาเป็นเพื่อนร่วมทางของท่าน สิ www.tommyswindow.comFor more PowerPoint messages visit:


ดาวน์โหลด ppt ♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! CLICK TO ADVANCE SLIDES กำลังตาย ช้าๆ... กำลังตาย ช้าๆ... By Pablo Neruda By Pablo Neruda Copyright.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google