งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รสในวรรณคดี รส ในความหมายตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. ๒๕๒๕ หมายถึง ลักษณะที่รู้สึก ด้วยลิ้นว่ามีรสเปรี้ยวหรือหวาน เป็นต้น แต่รสในความหมายทางการประพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รสในวรรณคดี รส ในความหมายตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. ๒๕๒๕ หมายถึง ลักษณะที่รู้สึก ด้วยลิ้นว่ามีรสเปรี้ยวหรือหวาน เป็นต้น แต่รสในความหมายทางการประพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รสในวรรณคดี รส ในความหมายตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. ๒๕๒๕ หมายถึง ลักษณะที่รู้สึก ด้วยลิ้นว่ามีรสเปรี้ยวหรือหวาน เป็นต้น แต่รสในความหมายทางการประพันธ์ หมายถึง อารมณ์ สัมผัส รับรู้ด้วยใจ เช่นรสเสียง รสถ้อยคำ สัมผัสคำ ฯลฯ เกิดจากจังหวะของวรรคตอนในการ อ่านบทประพันธ์ ซึ่งช่วยเสริมสร้างมโน ภาพด้านอารมณ์ ความเคลื่อนไหว ของภาพให้ชัดเจน มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น อันยังเป็นผลให้เข้าถึงรสภาพอย่าง ลึกซึ้ง กล่าวคือ เมื่ออ่านหรือฟังคำ ประพันธ์ใดแล้ว เกิดความรู้สึกอย่างไร หากคำประพันธ์ใดไม่มีรสย่อมจืดชืด ไม่เกิดอารมณ์สะเทือนใจแต่อย่างใด แก่ผู้อ่าน

3 รสวรรณคดีของไทย เป็นลีลาของบทประพันธ์ อย่างหนึ่ง คือ การใช้ภาษา ให้เหมาะสมแก่ เนื้อความของเรื่อง กล่าวคือ แต่งบทประพันธ์ตาม รสบทประพันธ์ไทย หรือ รสวรรณคดีไทย ซึ่งมี 4 รส คือ 1. เสาวรจนี ได้แก่ บทพรรณนาความงามของ สถานที่ธรรมชาติ ชมนาง 2. นารีปราโมทย์ ได้แก่ บทเกี้ยวพาราสี แสดง ความรัก 3. พิโรธวาทัง ได้แก่ บทโกรธ บทตัดพ้อต่อว่า 4. สัลปังคพิสัย ได้แก่ บทแสดงความ โศกเศร้า คร่ำครวญ อาลัยอาวรณ์ รสในวรรณคดี

4 พิโรธวาทัง ( อารมณ์โกรธ ) เป็นอารมณ์ ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งของมนุษย์ปุถุชน " เป็น ความโกรธ หรือการตัดพ้อว่าด้วยความขุ่นเคือง คำที่ใช้จึงมักจะลงเสียงหนัก เพื่อเน้นความรู้สึก โกรธ เกลียดหรือเจ็บใจ " จารีตนิยมชนิดนี้มี ความแตกต่างเป็นระดับ กล่าวคือ กล่าว เปรียบเทียบเชิงถ่อมตน - เจียมตน ตัดพ้อต่อว่า กล่าวเปรียบเปรยด่าว่าและถึงขั้น ตัดเป็นตัดตาย ตัวอย่างเช่น พิโรธวา ทัง

5 แล้วว่าอนิจจาความรักเพิ่งประจักษ์ดัง สายน้ำไหล ตั้งแต่จะเชี่ยวเป็นเกลียวไปที่ไหนเลยจะ ไหลคืนมา สตรีใดในพิภพจบแดน ไม่มีใครได้แค้น เหมือนอกข้า ด้วยใฝ่รักให้เกินพักตราจะมีแต่เวทนาเป็น เนืองนิจ โอ้ว่าเสียดายตัวนัก เพราะเชื่อลิ้นหลงรัก จึงช้ำจิต จะออกชื่อลือชั่วไปทั่วทิศเมื่อพลั้งคิดผิดแล้วจะ โทษใคร จาก บทละครเรื่องอิเหนา

6 เมื่อแรกเชื่อว่าเป็นเนื้อทับทิมแท้มาแปร เป็นพลอยหุงไปเสียได้ กาลวงว่าหงส์ให้ปลงใจ ด้วยมิได้ดู หงอนแต่ก่อนมา คิดว่าหงส์จึงหลงด้วยลายย้อมช่างแปลง ปลอมท่วงทีดีหนักหนา ดังรักถิ่นมุจลินท์ไม่คลาดคลาครั้นลับตา ฝูงหงส์ก็ลงโคลน จาก เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน


ดาวน์โหลด ppt รสในวรรณคดี รส ในความหมายตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. ๒๕๒๕ หมายถึง ลักษณะที่รู้สึก ด้วยลิ้นว่ามีรสเปรี้ยวหรือหวาน เป็นต้น แต่รสในความหมายทางการประพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google