งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สุนทรียศาสตร์ ความหมายของสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์เป็นสาขาหนึ่ง ของคุณวิทยา เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่อง ความงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สุนทรียศาสตร์ ความหมายของสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์เป็นสาขาหนึ่ง ของคุณวิทยา เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่อง ความงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สุนทรียศาสตร์ ความหมายของสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์เป็นสาขาหนึ่ง ของคุณวิทยา เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่อง ความงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ ความงามในศิลปะ และรวมไปถึงเรื่อง รสนิยม และมาตรฐานทางคุณค่าสำหรับ ตัดสินศิลปะด้วย

2 วิชาที่ว่าด้วยเรื่องแห่งความ งามหรือสิ่งที่สวยงาม ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Aesthetics

3 หลักการชมการแสดง นาฏกรรม 1. ต้องรู้จักประเภทของการ แสดงว่าเป็นประเภทใด ได้แก่ ระบำ รำ ฟ้อน การแสดง พื้นเมือง หรือเป็นการแสดง โขน ละคร เป็นต้น 2. ต้องรู้และเข้าใจวัตถุประสงค์ ของการแสดงด้วย เพราะว่าการ แสดงแต่ละครั้งจะมีวัตถุประสงค์ที่ แตกต่างกัน ถ้าเรารู้หรือเข้าใจวัตถุประสงค์ของ การแสดงจะทำให้เข้าใจในสิ่งที่ได้ดู หรือชม

4 5. ผู้แสดงมีความสวยงาม เหมาะสมกับบทแสดงหรือบทเพลง ต่าง ๆ 3. ศึกษาประวัติและประเภท ของตัวละคร เพื่อให้รู้พื้นฐาน ของตัวละครว่าใครมี ความ เป็นมาอย่างไร 4. ศึกษาความหมายของท่าทาง จากภาษาท่าหรือท่าทางต่าง ๆ ที่ใช้ ในการแสดงนาฏกรรม ซึ่งเกือบทุก ท่ามีพื้นฐานมาจากท่าทางปกติของ มนุษย์ 6. การขับร้อง บทเพลง และ ดนตรีประกอบการแสดง มีความไพเราะ การขับร้องสอดแทรก อารมณ์ต่าง ๆ ได้


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สุนทรียศาสตร์ ความหมายของสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์เป็นสาขาหนึ่ง ของคุณวิทยา เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่อง ความงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google