งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2. พระพุทธ ศาสนาเถรวาทสายพุกาม เข้ามา ในช่วง พ. ศ. ๑๖๐๐ สายนี้เข้ามาสู่ไทยด้วย อิทธิพลของพระเจ้าอนุรุธมหาราช ผู้ได้ อำนาจในพม่าและตั้งเมืองหลวงขึ้นที่เมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2. พระพุทธ ศาสนาเถรวาทสายพุกาม เข้ามา ในช่วง พ. ศ. ๑๖๐๐ สายนี้เข้ามาสู่ไทยด้วย อิทธิพลของพระเจ้าอนุรุธมหาราช ผู้ได้ อำนาจในพม่าและตั้งเมืองหลวงขึ้นที่เมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 2. พระพุทธ ศาสนาเถรวาทสายพุกาม เข้ามา ในช่วง พ. ศ. ๑๖๐๐ สายนี้เข้ามาสู่ไทยด้วย อิทธิพลของพระเจ้าอนุรุธมหาราช ผู้ได้ อำนาจในพม่าและตั้งเมืองหลวงขึ้นที่เมือง พุกาม และทรงรับพระพุทธศาสนานิกายเถร วาทมาจากพวกรามัญ ที่พระองค์ทรงรบชนะ แล้วนำไปเผยแผ่ในเมืองพุกามของพระองค์ ดังนั้นจึงชื่อว่าพุทธศาสนาเถรวาทแบบพุกาม นิกายนี้เข้ามาสู่ดินแดนไทยทางล้านนา ภาคเหนือของไทย ลพบุรี และทวารวดี ใน สมัยนี้เองที่พระเจ้าอนุรธมหาราชโปรดให้ คัดลอกพระไตรปิฎกจากลังกา และ พระพุทธศาสนาเถรวาทในภูมิภาคนี้ก็ได้รับ อิทธิพลจากพระไตรปิฎกนี้สืบๆกันมา พวก รามัญหรือมอญสืบสายพระพุทธศาสนาเถร วาทจากครั้งพระโสณและพระอุตตระ และพระ เจ้าอนุรุธมหาราชไปรับมาจากรามัญและมีชื่อ ใหม่ตามภูมิประเทศคือพุกาม จึงเรียกว่า พระพุทธศาสนาเถรวาทแบบพุกาม ( จริงแล้ว คือเถรวาทที่สืบจากสมัยท่านโสณะและท่านอุ ตระที่เผยแผ่เข้ามายังสุวรรณภูมินั่นเอง )

3

4 พุกาม เมืองทะเลแห่งเจดีย์

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 มหาเจดีย์ชเวสิกอง แห่งพุกาม

16  ความอัศจรรย์ ๙ ประการของพระ มหาธาตุชเวสิกอง  ยอดพระเจดีย์ไม่มีการใช้เหล็กเสริม  กระดาษห่อแผ่นทองคำเปลวที่นำไปปิดส่วน ยอดพระเจดีย์ จะไม่ปลิวพ้นฐานสี่เหลี่ยมของ พระเจดีย์  เงาพระเจดีย์จะไม่ล้ำออกนอกฐานสี่เหลี่ยม ของพระเจดีย์ ( ถ้าเงาล้ำออกไป ถือว่าเป็น ลางร้าย )

17  ภายในเขตองค์พระเจดีย์ สามารถรองรับผู้แสวง บุญได้ไม่จำกัดจำนวน ( ไม่เคยเต็ม )  มีการให้ทานด้วยข้าวสุกร้อน ๆ ทุกเช้า ( ไม่ว่า เราจะตื่นเช้าสักเพียงใด จะพบข้าวสุกในบาตร อยู่ก่อนหน้าเราเสมอ )  เมื่อตีกลองใบใหญ่จากด้านหนึ่งของพระเจดีย์ จะไม่สามารถได้ยินเสียงกลองจากด้านตรงข้าม  แม้พระเจดีย์จะตั้งอยู่บนพื่นราบ แต่เมื่อมอง จากภายนอก จะเกิดภาพลวงตาคล้ายพระเจดีย์ ตั้งอยู่บนที่สูง  ไม่ว่าฝนจะตกหนักเพียงใด จะไม่มีน้ำฝนขังอยู่ ในอาณาเขตขององค์พระเจดีย์  มีต้นพิกุล ซึ่งจะออกดอกตลอดทั้งปี ( ปรกติจะ ออกปีละครั้ง )พิกุล

18


ดาวน์โหลด ppt 2. พระพุทธ ศาสนาเถรวาทสายพุกาม เข้ามา ในช่วง พ. ศ. ๑๖๐๐ สายนี้เข้ามาสู่ไทยด้วย อิทธิพลของพระเจ้าอนุรุธมหาราช ผู้ได้ อำนาจในพม่าและตั้งเมืองหลวงขึ้นที่เมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google