งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจา ทรง ชีวิต มกราคม 2010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจา ทรง ชีวิต มกราคม 2010."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระวาจา ทรง ชีวิต มกราคม 2010

2 "พระเป็นเจ้าจะสถิตอยู่กับพวกเขา เขาจะเป็นประชากรของพระองค์“ (วิวรณ์ 21,3)

3 ในวันที่ มกราคมจะเป็นสัปดาห์การภาวนาเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของคริสตชน บางที่อาจจะเป็นการฉลองสมโภชพระจิตเจ้า

4 เคียร่า ลูบิค ได้ให้คำอธิบายประโยคในพระวรสารที่ ถูกเลือกมาสำหรับสัปดาห์เหล่านั้นเสมอ และเป็น พระวาจาทรงชีวิตของเดือนนี้

5 ในปีนี้ ประโยคสำหรับสัปดาห์เพื่อการภาวนาเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของคริสตชนคือ “ท่านทั้งหลายเป็นพยานถึงเรื่องทั้งหมดนี้” (ลก.24.48) เพื่อช่วยเราในการนำไปสู่ภาคปฏิบัติ เราจึงนำเสนอข้อความของเคียร่าซึ่งเป็นการเรียกร้องอย่างเร่งด่วนให้บรรดาคริสตชนร่วมมือกันเพื่อเป็นพยานถึงการประทับของพระเจ้าท่ามกลางโลก

6 "พระเป็นเจ้าจะสถิตอยู่กับพวกเขา เขาจะเป็นประชากรของพระองค์” (วิวรณ์ 21,3)

7 พระวาจาทรงชีวิตของเดือนนี้ช่างเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเรามากจริงๆ คือหากเราต้องการเป็นประชากรของพระเจ้า เราก็ต้องยอมให้พระองค์มาอยู่ท่ามกลางพวกเรา

8 นี่เป็นสิ่งที่องค์พระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยให้เราได้รู้ นี่เป็นเหตุผลของการเสด็จมาของพระองค์ คือเพื่อให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรักระหว่างพระองค์กับพระบิดาเจ้า และพวกเราจะได้มีชีวิตเช่นนั้นด้วย

9 เราคริสตชนสามารถเจริญชีวิตตามพระวาจานี้ได้ เราจะได้มีองค์พระเจ้าอยู่กับเราตั้งแต่บัดนี้ อย่างไรก็ตาม เพื่อที่เราจะมีองค์พระเจ้าประทับท่ามกลางเราได้ เราจะต้องทำตามเงื่อนไขบางประการ ซึ่งปิตาจารย์ของพระศาสนจักรบางท่าน ได้ยืนยันไว้ เช่น นักบุญบาซิล กล่าวว่า เงื่อนไขที่จำเป็นก็คือเราจะต้องเจริญชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า นักบุญยอห์น คริสซอสโตม กล่าวว่า เราจะ ต้องรักเพื่อน พี่น้องของเราดังเช่นที่องค์พระเยซูเจ้าทรงรัก และนักบุญโอริเจนกล่าวว่า เราจะต้องมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จนถึงจุดที่ผูกพันเราด้วยกัน และดังนี้พระบุตรของพระเจ้าทรงประทับอยู่ นักบุญทีโอดอร์ กล่าวว่าเราจะต้องมี ความรักต่อกัน

10 กุญแจสำคัญที่จะช่วยเปิดทางให้พระเป็นเจ้าเสด็จมาประทับท่ามกลางเราได้นั้น เราจะพบได้จากพระวรสาร ที่บอกว่า “จงรักกันและกัน เรารักพวกท่านอย่างไร พวกท่านก็จงรักกันและกันอย่างนั้น” (ยน.13.34) ดังนั้น ความรักต่อกันเป็นเงื่อนไขสำคัญเพื่อว่าองค์พระเจ้าจะทรงประทับท่ามกลางพวกเราได้ “ถ้าเรารักกัน พระเจ้าย่อมทรงดำรงอยู่ในเรา” (1ยน. 4: 12) “เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนรวมกันในนามของเรา” พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราอยู่ที่นั่นท่ามกลางพวกเขา” (มธ. 18: 20)

11 "พระเป็นเจ้าจะสถิตอยู่กับพวกเขา เขาจะเป็นประชากรของพระองค์“ (วิวรณ์ 21,3)

12 ด้วยเหตุผลดังกล่าว พระสัญญาในพันธสัญญาเดิมจึงสำเร็จไป ดังที่กล่าวไว้ว่า “เราจะประทับอยู่กับพวกเขา เราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขา และพวกเขาจะเป็นประชากรของเรา” (อสร 37:27) และสิ่งนี้อยู่ไม่ไกลจากความเป็นจริงหรือเป็นสิ่งที่เอื้อมไม่ถึง

13 เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นจริงแล้วในองค์พระเยซูเจ้า เพราะว่า นอกเหนือไปจากในอดีตครั้งเมื่อยังทรงอยู่ ในโลก พระเยซูเจ้ายังคงประทับอยู่กับผู้คนที่เจริญชีวิตตามพระบัญญัติ ใหม่แห่งความรัก อันเป็นกฏเกณฑ์ที่ทำให้พวกเขาเป็นประชากร ประชากรของพระเจ้า

14 พระวาจาทรงชีวิตของเดือนนี้ ช่างกระตุ้นพวกเราเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเราซึ่งเป็นคริสตชน ให้เป็นประจักษ์พยานในการประทับอยู่ของพระเจ้า “ถ้าท่านมีความรักต่อกัน ทุกคนจะรู้ว่า ท่านเป็นศิษย์ของเรา” (ยน 13:35) การเจริญชีวิตตามพระบัญญัติใหม่ จะทำให้องค์พระเยซูเจ้าเสด็จมาประทับอยู่ในหมู่ประชากร

15 เราไม่อาจทำสิ่งใดได้ หากไม่มีองค์พระเจ้าทรงประทับอยู่ การประทับอยู่ขององค์พระเจ้า ให้ความหมายกับภราดรภาพเหนือธรรมชาติที่องค์พระเยซูเจ้าทรงนำมาให้กับมวลมนุษยชาติบนโลกของเรา

16 "พระเป็นเจ้าจะสถิตอยู่กับพวกเขา เขาจะเป็นประชากรของพระองค์“ (วิวรณ์ 21,3)

17 ดังนั้น เหนืออื่นใด สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราคริสตชน แม้ว่าเราจะแตกต่างกันทางด้านนิกาย เราก็ทำให้โลกเชื่อได้ว่าเราเป็นประชากรเดียว อันประกอบไปด้วยชนทุกเชื้อชาติ ทุกเผ่าพันธุ์ ทุกวัฒนธรรม มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ เราเป็นประชากรซึ่งผู้คนทั่วไปพูดถึงได้ เหมือนกับที่พวกเขาพูดถึงกลุ่มคริสตชนสมัยแรกว่า “ดูซิ พวกเขารักกันจริงๆ พวกเขาพร้อมพลีชีวิตเพื่อกันและกัน”

18 อัศจรรย์นี้แหละ เป็นสิ่งที่มนุษยชาติของเราต้องการเพื่อจะคงไว้ซึ่งความหวัง และสิ่งอัศจรรย์ประการนี้จะช่วยเสริมสร้างงานศาสนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก เพื่อมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างบริบูรณ์ในบรรดาคริสตชน อันที่จริง อัศจรรย์ประการนี้เป็นจริงได้ หรือพูดให้ถูก เป็นอัศจรรย์ขององค์พระผู้สถิตในท่ามกลางพวกเราที่รวมกันด้วยความรัก เป็นอัศจรรย์ของพระผู้สามารถเปลี่ยนวิถีทางของโลก และนำมนุษยชาติทั้งมวลไปสู่เอกภาพได้

19 "พระเป็นเจ้าจะสถิตอยู่กับพวกเขา
เขาจะเป็นประชากรของพระองค์“ (วิวรณ์ 21,3) “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค เมื่อเดือนมกราคม 1999 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่


ดาวน์โหลด ppt พระวาจา ทรง ชีวิต มกราคม 2010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google