งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัปดาห์ที่ 7 : ศิลปะขอมในประเทศไทย ( สถาปัตยกรรม ) 1. วิวัฒนาการตัวปราสาท ปราสาทขอม = ปูพื้นฐานจาก “ วิมาน ” ใน ศิลปะอินเดีย S สมัยสมัยวัสดุวัสดุ Plan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัปดาห์ที่ 7 : ศิลปะขอมในประเทศไทย ( สถาปัตยกรรม ) 1. วิวัฒนาการตัวปราสาท ปราสาทขอม = ปูพื้นฐานจาก “ วิมาน ” ใน ศิลปะอินเดีย S สมัยสมัยวัสดุวัสดุ Plan."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัปดาห์ที่ 7 : ศิลปะขอมในประเทศไทย ( สถาปัตยกรรม ) 1. วิวัฒนาการตัวปราสาท ปราสาทขอม = ปูพื้นฐานจาก “ วิมาน ” ใน ศิลปะอินเดีย S สมัยสมัยวัสดุวัสดุ Plan รวม Plan ครรภคฤหะ ยอดวิมานยอดวิมาน รูปรูป ก่อนพระนครก่อนพระนคร อิฐอิฐครรภคฤหะครรภคฤหะยกเก็จ + เสาติดผนัง วิมาน + ปราสาท จำลอง พระนครพระนคร หินหินครรภคฤ หะ + มณฑป + ระเบียงคด เพิ่มมุมไม่มีเสาติดผนังเพิ่มมุมไม่มีเสาติดผนัง วิมาน + กลีบ ขนุน 61 - 62

2 2. วิวัฒนาการทับหลัง ทับหลัง = คานปลอมเหนือประตูซึ่งสักภาพ เล่าเรื่องทางศาสนา = กลายมาจาก “ กูฑุ ” ( หน้าบันรูปเกือก ม้า ) ในศิลปะอินเดีย ก่อนพระนครก่อนพระนครพระนครพระนคร ตรงกลางตรงกลางวงกลมรูปเหรียญหน้ากาล(อิทธิพลชวา)หน้ากาล(อิทธิพลชวา) ท่อนตรงกลางท่อนตรงกลาง วงโค้งของหน้าบัน กูฑุ พวงมาลัยพวงมาลัย ด้านข้างด้านข้างสัตว์ต่างๆหันหัวเข้า เช่น มกร ไม่มีสัตว์หันหน้าเข้าไม่มีสัตว์หันหน้าเข้า ด้านล่างด้านล่างพวงมาลัย + พวงอุบะใบไม้ห้อยตกลงมาใบไม้ห้อยตกลงมา ตัวอย่างรูปตัวอย่างรูป 58-60

3 รูปที่ 58 หน้าบันหรือหน้าจั่ว ศิลา 61 x 85 ซม. ซึ่งใช้ลวดลาย แบบทับหลังขอมสมัยธารา หรือถาลาบริวัต พบที่วัด ทองทั่ว จังหวัดจันทบุรี ศิลปะลพบุรีตอนต้น กลาง พุทธศตวรรษที่ 12

4 แผนผัง เมือง ทวารวดีขอม plan Plan ไม่แน่นอน ตามลักษณะภูมิ ประเทศ Plan สี่เหลี่ยม จตุรัส / ผืนผ้า ศาสน สถาน อยู่ในเมือง / นอก เมืองก็ได้ - กลางเมืองเสมอ - ตรงแนวประตู เมืองเสมอ

5 รูปที่ 59 ทับหลัง ศิลา 67 x 12 x 48 ซม. ปัจจุบันอยู่ที่วัดสุปัฏนา ราม จ. อุบลราชธานี ศิลปะ ลพบุรีตอนต้น ปลายพุทธ ศตวรรษที่ 12

6 รูปที่ 60 ทับหลัง ศิลา 164 x 14 ซม. พบที่ปราสาท ภูมิโพน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ศิลปะ ลพบุรีตอนต้น ต้นพุทธศตวรรษที่ 13

7 รูปที่ 61 ปราสาทหินพิมาย อยู่ที่จังหวัด นครราชสีมา ศิลปะลพบุรี กลางพุทธศตวรรษที่ 17 เป็น พุทธสถานในลักธิมหายาน สมัยลพบุรีที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทย สร้างก่อนปราสาท นครวัดเล็กน้อย มีลักษณะผิด แผกไปจากปราสาทขอมบ้าง เช่น ลายสลักที่ฐานมีลักษณะ สูงขึ้นมาก และมีขอบอยู่ข้างบนและการย่อมุมของปราสาท รวมทั้งเครื่องบนหรือหลังคาซึ่งมีรูปครุฑแบก ประกอบด้วย ปราสาทหินพิมายหันหน้าไปทางทิศใต้

8 รูปที่ 62 พระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรี ศิลปะลพบุรี ต้นพุทธศตวรรษที่ 18


ดาวน์โหลด ppt สัปดาห์ที่ 7 : ศิลปะขอมในประเทศไทย ( สถาปัตยกรรม ) 1. วิวัฒนาการตัวปราสาท ปราสาทขอม = ปูพื้นฐานจาก “ วิมาน ” ใน ศิลปะอินเดีย S สมัยสมัยวัสดุวัสดุ Plan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google