งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาพิเศษลูกเสือสำรอง นายบรรจง เป็ดทอง L.T.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาพิเศษลูกเสือสำรอง นายบรรจง เป็ดทอง L.T."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาพิเศษลูกเสือสำรอง นายบรรจง เป็ดทอง L.T.
เมื่อจบบทเรียนแล้วผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถ ๑.อธิบายความมุ่งหมายของการฝึกอบรมวิชาพิเศษได้ ๒.ชี้แจงประเภทของวิชาพิเศษและการดำเนินการสอบได้ ๓.สอนหรือฝึกอบรมกิจกรรมพิเศษได้อย่างน้อย๒วิชา ๔.บอกแนวทางที่จะนำกิจกรรมวิชาพิเศษเข้าสู่การประชุมกองลูกเสือได้

2 เครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสำรอง มุ่งหมายที่จะให้การฝึกอบรมที่สูงขึ้นในกิจกรรมทั้ง12เรื่องดังที่กำหนด เครื่องหมายวิชาพิเศษประเภทนักกรีฑาและนักว่ายน้ำ จะสมัครสอบเมื่อใดก็ได้หลังจากเข้าประจำกองแล้วโดยสมบูรณ์นอกนั้นในระหว่างศึกษาตามหลักสูตรดาวดวงที่1-3แต่ละชั้นเลือกเรียนวิชาพิเศษใดๆก็ได้ชั้นละ2วิชาส่วนลูกเสือสำรองที่ได้ดาวดวงที่3อาจเลือกเรียนวิชาพิเศษได้ทุกวิชา

3 เครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสำรอง มี18วิชาและเครื่องลูกเสือสัมพันธ์แยกออกเป้น5ประเภท
1.ประเภทศิลปะได้แก่วิชาจิตกร นักแสดงการบันเทิง,นักอ่านหนังสือพิมพ์,นักถ่ายภาพ,งานอดิเรกและการช่วยเหลืองานบ้านรวม6วิชา 2.ประเภทพลานามัยได้แก่วิชา นักกรีฑา ,นักกีฬา,นักว่ายน้ำ.และผู้ช่วยคนตกน้ำรวม4วิชา

4 3.ประเภทสิ่งแวดล้อมได้แก่วิชา นักสำรวจ ,ธรรมชาติศึกษา,นักอ่านแผนที่,นักวิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์รวม5วิชา 4.ประเภทความปลอดภัยได้แก่วิชานักปฐมพยาบาล,นักจักรยานสองล้อและนักสารพัดช่างรวม3วิชา 5.เครื่องหมายลูกเสือสัมพันธ์เป็นเครื่องหมายที่แสดงความสามารถของลูกเสือสำรองที่พร้อมจะก้าวไปสู่การเป็นลูกเสือสามัญ

5 เครื่องหมายวิชาพิเศษแต่ละวิชามีภาพเป็นสัญญลักษณ์แสดงให้รู้วิชาอะไรเมื่อได้รับแล้วจะติด
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบที่แขนเสื้อข้างขวาติดได้เพียง9เครื่องหมายเท่านั้นถ้าสอบได้เกิน9เครื่องหมายให้ไปติดที่สายสะพายของลูกเสือสำรอง

6 นักอ่านหนังสือพิมพ์ 1.ทำบัญชีหนังสือที่ได้อ่านมาแล้วในรอบปีระบุชื่อผู้แต่งและสามารถเล่าเรื่องจากหนังสือสามเล่มให้กรรมการฟัง หนังสือสามเล่มให้ลูกเสือเป็นผู้เลือกอย่างน้อยเล่มหนึ่งเป็นนิทานและอีกเล่มหนึ่งเป็นสารคดี(หนังสือสามเล่มดังกล่าวต้องมีมาตรฐานดีพอสมควรโดยคำนึงถึงวัยและการพัฒนาของลูกเสือ) 2.แสดงให้เห็นว่าเข้าใจวิธีรักษาหนังสือให้อยู่ในสภาพอันดี 3.แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้พจนานุกรมและสมุดแผนที่ 4.อธิบายให้กรรมการทราบถึงวิธีจัดหนังสือในห้องสมุดและวิธีที่จะหาหนังสือเล่มหนึ่งตามที่กำหนดให้จากห้องสมุด

7

8 ทำงานตามโครงการวิชาพิเศษ โดยเปิดประชุมกองลูกเสือครั้งที่2(เวลา140นาที)
แล้วเมื่อเสร็จขั้นตอนแล้วให้ท่านกลับมาที่ห้องประชุมเพื่อซักถาม(10นาที)


ดาวน์โหลด ppt วิชาพิเศษลูกเสือสำรอง นายบรรจง เป็ดทอง L.T.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google