งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาพิเศษลูกเสือสำรอง นายบรรจง เป็ดทอง L.T. เมื่อจบบทเรียนแล้วผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถ ๑. อธิบายความมุ่งหมายของการฝึกอบรมวิชาพิเศษ ได้ ๒. ชี้แจงประเภทของวิชาพิเศษและการดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาพิเศษลูกเสือสำรอง นายบรรจง เป็ดทอง L.T. เมื่อจบบทเรียนแล้วผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถ ๑. อธิบายความมุ่งหมายของการฝึกอบรมวิชาพิเศษ ได้ ๒. ชี้แจงประเภทของวิชาพิเศษและการดำเนินการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาพิเศษลูกเสือสำรอง นายบรรจง เป็ดทอง L.T. เมื่อจบบทเรียนแล้วผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถ ๑. อธิบายความมุ่งหมายของการฝึกอบรมวิชาพิเศษ ได้ ๒. ชี้แจงประเภทของวิชาพิเศษและการดำเนินการ สอบได้ ๓. สอนหรือฝึกอบรมกิจกรรมพิเศษได้อย่างน้อย๒ วิชา ๔. บอกแนวทางที่จะนำกิจกรรมวิชาพิเศษเข้าสู่การ ประชุมกองลูกเสือได้

2 เครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ สำรอง มุ่งหมายที่จะให้การฝึกอบรมที่ สูงขึ้นในกิจกรรมทั้ง 12 เรื่อง ดังที่กำหนด เครื่องหมายวิชาพิเศษประเภทนัก กรีฑาและนักว่ายน้ำ จะสมัครสอบเมื่อใดก็ได้หลังจากเข้า ประจำกองแล้วโดยสมบูรณ์นอกนั้นใน ระหว่างศึกษาตามหลักสูตรดาวดวงที่ 1-3 แต่ละชั้นเลือกเรียนวิชาพิเศษใดๆก็ ได้ชั้นละ 2 วิชาส่วนลูกเสือสำรองที่ได้ ดาวดวงที่ 3 อาจเลือกเรียนวิชาพิเศษ ได้ทุกวิชา

3 เครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ สำรอง มี 18 วิชาและเครื่องลูกเสือ สัมพันธ์แยกออกเป้น 5 ประเภท 1. ประเภทศิลปะได้แก่วิชาจิตกร นักแสดงการบันเทิง, นักอ่าน หนังสือพิมพ์, นักถ่ายภาพ, งานอดิเรก และการช่วยเหลืองานบ้านรวม 6 วิชา 2. ประเภทพลานามัยได้แก่วิชา นัก กรีฑา, นักกีฬา, นักว่ายน้ำ. และผู้ช่วย คนตกน้ำรวม 4 วิชา

4 3. ประเภทสิ่งแวดล้อมได้แก่วิชา นัก สำรวจ, ธรรมชาติศึกษา, นักอ่านแผน ที่, นักวิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์รวม 5 วิชา 4. ประเภทความปลอดภัยได้แก่วิชานัก ปฐมพยาบาล, นักจักรยานสองล้อและ นักสารพัดช่างรวม 3 วิชา 5. เครื่องหมายลูกเสือสัมพันธ์เป็น เครื่องหมายที่แสดงความสามารถของ ลูกเสือสำรองที่พร้อมจะก้าวไปสู่การ เป็นลูกเสือสามัญ

5 เครื่องหมายวิชาพิเศษแต่ละวิชามี ภาพเป็นสัญญลักษณ์แสดงให้รู้ วิชาอะไรเมื่อได้รับแล้วจะติด เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบที่แขน เสื้อข้างขวาติดได้เพียง 9 เครื่องหมาย เท่านั้นถ้าสอบได้เกิน 9 เครื่องหมายให้ ไปติดที่สายสะพายของลูกเสือสำรอง

6 นักอ่านหนังสือพิมพ์ 1. ทำบัญชีหนังสือที่ได้อ่านมาแล้วใน รอบปีระบุชื่อผู้แต่งและสามารถเล่า เรื่องจากหนังสือสามเล่มให้กรรมการ ฟัง หนังสือสามเล่มให้ลูกเสือเป็นผู้เลือก อย่างน้อยเล่มหนึ่งเป็นนิทานและอีกเล่ม หนึ่งเป็นสารคดี ( หนังสือสามเล่มดังกล่าว ต้องมีมาตรฐานดีพอสมควรโดยคำนึงถึง วัยและการพัฒนาของลูกเสือ ) 2. แสดงให้เห็นว่าเข้าใจวิธีรักษาหนังสือ ให้อยู่ในสภาพอันดี 3. แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้พจนานุกรม และสมุดแผนที่ 4. อธิบายให้กรรมการทราบถึงวิธีจัด หนังสือในห้องสมุดและวิธีที่จะหาหนังสือ เล่มหนึ่งตามที่กำหนดให้จากห้องสมุด

7

8 ทำงานตามโครงการวิชาพิเศษ โดยเปิดประชุมกองลูกเสือครั้งที่ 2( เวลา 140 นาที ) แล้วเมื่อเสร็จขั้นตอนแล้วให้ท่าน กลับมาที่ห้องประชุมเพื่อซักถาม (10 นาที )


ดาวน์โหลด ppt วิชาพิเศษลูกเสือสำรอง นายบรรจง เป็ดทอง L.T. เมื่อจบบทเรียนแล้วผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถ ๑. อธิบายความมุ่งหมายของการฝึกอบรมวิชาพิเศษ ได้ ๒. ชี้แจงประเภทของวิชาพิเศษและการดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google