งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเล่านิทาน วัตถุประสงค์ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเล่านิทาน วัตถุประสงค์ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเล่านิทาน วัตถุประสงค์ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ควรจะสามารถ 1. บรรยายหลักการ เล่านิทานได้ อธิบายคุณประโยชน์ของ นิทานได้ เลือกนิทานที่นำมาเล่าได้ เหมาะสม เล่านิทานได้ น.ท.1

2 องค์ประกอบการเล่านิทาน
1. ผู้เล่า ผู้ฟัง อารมณ์ผู้ฟัง บรรยากาศ สถานที่ เวลา สภาพแวดล้อม น.ท.2

3 คุณสมบัติของผู้เล่านิทาน
1. เป็นผู้มีอารมณ์ขัน บุคลิกภาพเหมาะสม กริยาท่าทาง ปฏิภาณดี ไวต่อความรู้สึก ความรู้รอบตัวกว้างไกล น.ท.3

4 เล่านิทานเมื่อใด 1. เปลี่ยนบรรยากาศ นำเข้าสู่บทเรียน ประกอบเนื้อหา บทเรียน ใช้แก้ปัญหา มีเวลาโอกาสเหมาะสม สนองความต้องการ น.ท.4

5 แหล่งที่จะได้มา 1. หนังสือ สื่อต่าง ๆ ดัดแปลงจากของเดิม คิดขึ้นเอง เกล็ดจากเรื่องจริง น.ท.5

6 การเลือกเรื่องนิทาน 1. ตลกขบขัน ไม่หยาบโลน เหมาะกับกลุ่มผู้ฟัง ให้คติ ความรู้ เหมาะกับบทเรียน เป็นเรื่องสร้างสรรค์ 7. ไม่ขัดต่อศีลธรรม ไม่ทำให้เสีย น.ท.6

7 ประโยชน์ของการเล่านิทาน
1. ผ่อนคลายอารมณ์ การเรียนรู้ง่ายขึ้น สร้างบรรยากาศ สร้างความสัมพันธ์ ใช้เวลาว่างให้เหมาะสม เป็นอุทาหรณ์ น.ท.7


ดาวน์โหลด ppt การเล่านิทาน วัตถุประสงค์ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google