งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ เมื่อจบ บทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ควรจะสามารถ 1. บรรยาย หลักการ. เล่านิทานได้ 2. อธิบาย คุณประโยชน์ของ. นิทานได้ 3. เลือกนิทานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ เมื่อจบ บทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ควรจะสามารถ 1. บรรยาย หลักการ. เล่านิทานได้ 2. อธิบาย คุณประโยชน์ของ. นิทานได้ 3. เลือกนิทานที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุประสงค์ เมื่อจบ บทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ควรจะสามารถ 1. บรรยาย หลักการ. เล่านิทานได้ 2. อธิบาย คุณประโยชน์ของ. นิทานได้ 3. เลือกนิทานที่ นำมาเล่าได้. เหมาะสม 4. เล่านิทานได้ น. ท.1

2 1. ผู้เล่า 2. ผู้ฟัง 3. อารมณ์ผู้ฟัง 4. บรรยากาศ 5. สถานที่ 6. เวลา 7. สภาพแวดล้อม น. ท.2

3 1. เป็นผู้มี อารมณ์ขัน 2. บุคลิกภาพ เหมาะสม 3. กริยาท่าทาง 4. ปฏิภาณดี 5. ไวต่อ ความรู้สึก 6. ความรู้ รอบตัว กว้างไกล น. ท.3

4 1. เปลี่ยน บรรยากาศ 2. นำเข้าสู่ บทเรียน 3. ประกอบ เนื้อหา. บทเรียน 4. ใช้ แก้ปัญหา 5. มีเวลาโอกาส เหมาะสม 6. สนองความ ต้องการ น. ท.4

5 1. หนังสือ 2. สื่อต่าง ๆ 3. ดัดแปลงจาก ของเดิม 4. คิดขึ้นเอง 5. เกล็ดจาก เรื่องจริง น. ท.5

6 1. ตลกขบขัน 2. ไม่หยาบโลน 3. เหมาะกับ กลุ่มผู้ฟัง 4. ให้คติ ความรู้ 5. เหมาะกับ บทเรียน 6. เป็นเรื่อง สร้างสรรค์ 7. ไม่ขัดต่อ ศีลธรรม 8. ไม่ทำให้เสีย น. ท.6

7 1. ผ่อนคลาย อารมณ์ 2. การเรียนรู้ ง่ายขึ้น 3. สร้าง บรรยากาศ 4. สร้าง ความสัมพันธ์ 5. ใช้เวลาว่าง ให้เหมาะสม 6. เป็น อุทาหรณ์ น. ท.7


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ เมื่อจบ บทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ควรจะสามารถ 1. บรรยาย หลักการ. เล่านิทานได้ 2. อธิบาย คุณประโยชน์ของ. นิทานได้ 3. เลือกนิทานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google