งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้วงคีมที่กินเชื้อเห็ด จัดทำโดย ด. ช. ภูมิรพี ไชยประสพ ชั้น ม.1/11 เลขที่ 16 เสนอ อ. อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้วงคีมที่กินเชื้อเห็ด จัดทำโดย ด. ช. ภูมิรพี ไชยประสพ ชั้น ม.1/11 เลขที่ 16 เสนอ อ. อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด้วงคีมที่กินเชื้อเห็ด จัดทำโดย ด. ช. ภูมิรพี ไชยประสพ ชั้น ม.1/11 เลขที่ 16 เสนอ อ. อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

2

3 ด้วงคีมฟันเลื่อย ชื่อไทย : ด้วงคีมฟันเลื่อยธรรมดา ด้วงคีม ฟันเลื่อยเหนือ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dorcus (Serrognathus) titanus platymelus (Saunder, 1854) ลักษณะเด่น : มีสีดำ เพศผู้ขนาดใหญ่มี เขี้ยวใหญ่โค้งโดยเฉพาะใกล้ส่วนปลาย ด้านในมีฟันซี่ใหญ่ใกล้ๆโคนคีม ถัดมามี ฟันเรียงกันคล้ายฟันเลื่อย ปีกเรียบ เพศ เมียมีขอบตาแคบยื่นเลยกึ่งกลางตามา จนเกือบถึงหลังตา ปีกเรียบ มีรอยแทง เล็กๆเป็นแนวยาวบริเวณขอบๆ ขนาด : เพศผู้ 28-86 มิลลิเมตร เพศเมีย 26-44 มิลลิเมตร เขตแพร่กระจาย : อินเดีย จีน เวียดนาม ลาว พม่า และไทย พบทั่วไปทาง ภาคเหนือ และทางตะวันตก ส่วนน้อย

4 ด้วงคีมเคอร์วิเดนส์ ชื่อไทย : ด้วงคีมเคอร์วิเดนส์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dynodorcus curvidens curvidens (Hope, 1840) ลักษณะเด่น : มีสีดำมัน ส่วนหัว ของเพศผู้มีหนามแหลมที่ด้านหน้า 1 คู่ แตกต่างจากด้วงคีมกระทิงดำ ใหญ่ (D.antaeus) ที่ไม่มีหนาม ดังกล่าว เขี้ยวใหญ่โค้ง แต่ละข้างมี ฟันซี่ใหญ่อยู่ตรงกลาง และมีฟันซี่ เล็กอยู่ที่ส่วนปลาย ปีกค่อนข้างมัน เป็นเงา มีรอยแทงละเอียดเรียงเป็น ทาง ในเพศผู้ขนาดเล็กจะเห็นได้ ชัดมาก เพศเมียมีขอบตาแคบ ยื่น เลยกึ่งกลางตามาจนเกือบชิดหลัง ตา ปีกมีร่องตามแนวยาวประมาณ 12 ร่อง ในร่องที่ 2, 5 และ 8 จะ หนาและลึกกว่าร่องอื่นๆ

5 ด้วงคีมเคอร์วิเดนส์ ขนาด : เพศผู้ 30-80 มิลลิเมตร เพศเมีย 30-44 มิลลิเมตร เขตแพร่กระจาย : อินเดีย เนปาล ภูฏาน บังคลาเทศ เวียดนาม ลาว พม่า และไทย พบทางภาคตะวันตกและ ตะวันออกเฉียงเหนือเล็กน้อย ส่วนใหญ่จะพบมากทาง ภาคเหนือโดยเฉพาะบนดอย สูง

6 บรรณานุกรม http://www.siamensis.org/species_index#13627- Subspecies:%20Dorcus%20%28Serrognathus%29%20titanus%20platymelus เขียนโดย iDuang Authenticated user เมื่อ 16 กันยายน 2554 19:07iDuang


ดาวน์โหลด ppt ด้วงคีมที่กินเชื้อเห็ด จัดทำโดย ด. ช. ภูมิรพี ไชยประสพ ชั้น ม.1/11 เลขที่ 16 เสนอ อ. อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google