งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นางสาวจิตรลดาพร แพงดี รหัสนิสิต 54030621 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวาริช ศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นางสาวจิตรลดาพร แพงดี รหัสนิสิต 54030621 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวาริช ศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นางสาวจิตรลดาพร แพงดี รหัสนิสิต 54030621 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวาริช ศาสตร์

2 สารบัญ  หน้าแรก หน้าแรก  ปลาการ์ตูน ปลาการ์ตูน  พันธุ์ปลาการ์ตูนที่พบ ในประเทศไทย พันธุ์ปลาการ์ตูนที่พบ ในประเทศไทย  ปลาการ์ตูนส้มขาว ปลาการ์ตูนส้มขาว  ปลาการ์ตูนอินเดียแดง ปลาการ์ตูนอินเดียแดง  ปลาการ์ตูนแดงดำ ปลาการ์ตูนแดงดำ  ปลาการ์ตูนมะเขือ เทศ ปลาการ์ตูนมะเขือ เทศ  ปลาการ์ตูนอานม้า ปลาการ์ตูนอานม้า  ปลาการ์ตูนลายปล้อง ปลาการ์ตูนลายปล้อง  ปลาการ์ตูนอินเดียน ปลาการ์ตูนอินเดียน  แหล่งที่มา แหล่งที่มา  จบการนำเสนอ จบการนำเสนอ

3 ปลาการ์ตูน ปลาการ์ตูน (Clownfish) เป็นปลาที่อาศัยอยู่ในทะเล มี หลายพันธุ์ จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกปลาสลิดหิน (Pomacentridae) พบอาศัยอยู่ตามแนวปะการังในบริเวณ เส้นศูนย์สูตรทั่วโลก อาศัยอยู่กับดอกไม้ทะเล มีสีสัน สวยงาม ตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ อยู่กันเป็นครอบครัว สามารถเปลี่ยนเพศได้ กินแพลงก์ตอนเป็นอาหาร เป็นปลา ที่หวงถิ่นมากจะมีเขตที่อยู่ของตนเอง ปลาการ์ตูนออกลูก เป็นไข่ พ่อแม่ปลาจะช่วยกันเลี้ยงดูลูก ปลาการ์ตูนทั่วโลกมีทั้งหมด 28 ชนิด ในเมืองไทยพบปลา การ์ตูน 7 ชนิด พบทั้งอ่าวไทยและอันดามัน

4 พันธุ์ปลาการ์ตูนที่พบใน ประเทศไทย ปลาการ์ตูนส้มขาว (Clown Anemonefish) ปลาการ์ตูนส้มขาว (Clown Anemonefish) ปลาการ์ตูนอินเดียแดง (Pink Skunk Anemonefish) ปลาการ์ตูนอินเดียแดง (Pink Skunk Anemonefish) ปลาการ์ตูนแดงดำ (Red Saddleback Anemonefish) ปลาการ์ตูนแดงดำ (Red Saddleback Anemonefish) ปลาการ์ตูนมะเขือเทศ (Tomato Anemonefish) ปลาการ์ตูนมะเขือเทศ (Tomato Anemonefish) ปลาการ์ตูนอานม้า (Saddleback Anemonefish) ปลาการ์ตูนอานม้า (Saddleback Anemonefish) ปลาการ์ตูนลายปล้อง (Clark’s Anemonefish) ปลาการ์ตูนลายปล้อง (Clark’s Anemonefish) ปลาการ์ตูนอินเดียน (Yellow Skunk Anemonefish) ปลาการ์ตูนอินเดียน (Yellow Skunk Anemonefish)

5 ปลา การ์ตูนส้ม ขาว ปลาการ์ตูนส้มขาว ลำตัวมีสีส้มเข้ม มี แถบสีขาว 3 แถบ พาดบริเวณส่วนหัว ลำตัวและบริเวณหาง ขอบของแถบสีขาว เป็นสีดำ ขอบนอก ของครีบเป็นสีขาว และขอบในเป็นสีดำ อาศัยในที่ลึก ตั้งแต่ 1-15 เมตร ขนาดตัว โตที่สุดประมาณ 10 เซนติเมตร อาศัยอยู่กับ ดอกไม้ทะเล ชนิด Heteractismag nifica และ Stichodactyla gigantea เป็นต้น

6 ปลาการ์ตูน อินเดียแดง ลำตัวมีสีเนื้ออม เหลืองทองอม ชมพู มีแถบขาวพาด อยู่บริเวณหลังตา อาศัยในที่ลึกตั้งแต่ 3-25 เมตรขนาด โต ที่สุดประมาณ 10-11 เซนติเมตร อาศัยอยู่กับ ดอกไม้ทะเลชนิด Heteractis magnifica และ Stichodactyla mertensii อยู่รวมกัน เป็นครอบครัวใหญ่ พบเห็นได้ตามแนว ปะการังทางฝั่งอ่าว ไทย

7 ปลาการ์ตูน แดงดำ ปลาเต็มวัยลำตัวมีสี ส้มแดงและมีปื้นสีดำ ขนาดใหญ่บริเวณ หลัง ส่วนปลาวัยรุ่น จะยังไม่มีปื้นสีดำ และจะมีแถบสีขาว พาดขวางลำตัว บริเวณหลังตา ขนาด โตเต็มที่ประมาณ 12 เซนติเมตร อาศัยตามแนว ปะการังชายฝั่งที่เป็น พื้นทราย หรือตาม ส่วนลาดชันของแนว ปะการัง มักอาศัยอยู่ กับดอกไม้ทะเล ชนิด Entacmaea quadricolor หรือ Heteractis crispa พบทางฝั่ง ทะเลอันดามัน

8 ปลาการ์ตูน มะเขือเทศ ปลาเต็มวัยลำตัวมีสี ดำอมแดง ครีบทุก ครีบมีสีแดง มีแถบสี ขาว 1 แถบ พาดขวาง บริเวณหลังตา ปลา ขนาดเล็กจะมีลำตัว และครีบเป็นสีแดง มี แถบขาวพาดขวาง ลำตัว 3 แถบ บริเวณ หลังตา ตอนกลาง ของลำตัว และโคน หาง ในปลาวัยรุ่นแถบ สีขาวที่โคนหางจะ หายไปขนาดโตเต็ม วัยประมาณ 12 เซนติเมตร อาศัยอยู่ตามลากูน หรือรอบนอกของแนว ปะการัง มักอาศัยอยู่ กับดอกไม้ทะเล ชนิด Entacmaea quadricolor

9 ปลา การ์ตูน อานม้า ลำตัวมีสีน้ำตาล อมดำ มีแถบขาว 2 แถบ แถบแรกอยู่ที่ หลังตา อีกแถบเริ่ม บริเวณกลางลำตัว เป็นแถบโค้งพาด เฉียงขึ้นไปที่ครีบ หลัง ลักษณะคล้าย อานม้า พบในที่ลึก ตั้งแต่ 2-30 เมตร ขนาดโตที่สุด ประมาณ 12 เซนติเมตร อยู่กับ ดอกไม้ทะเลชนิดที่ ฝังตัวอยู่ตามพื้น ทราย คือ Heteractis crispa และ Stichodactyla haddoni พบเฉพาะ ในอ่าวไทย

10 ปลาการ์ตูน ลายปล้อง ลำตัวมีสีดำเข้ม ส่วนหน้าครีบอกและ หางมีสีเหลืองทอง มีแถบขาว 3 แถบ ตรงส่วนหัว ลำตัว และโคนหาง ปลา ชนิดนี้มีความผัน แปรของสีสูง มีไม่ ตำกว่า 8 รูปแบบ สี ของลูกปลาวัยรุ่นก็ ต่างจากปลาเต็มวัย พบทั้งอ่าว ไทย และอันดามัน จัดเป็นปลาการ์ตูน ใหญ่ที่สุดของ เมืองไทยขนาดโต ที่สุดประมาณ 15 เซนติเมตร อาศัยอยู่ร่วมกับ ดอกไม้ทะเลหลาย ชนิด

11 ปลา การ์ตูน อินเดียน ลำตัวมีสีเนื้ออม เหลืองทองอมชมพู มีแถบขาวเล็ก ๆ พาดผ่านบริเวณหลัง ตั้งแต่ปลายจมูกจน จรดครีบหาง อาศัย ในที่ลึกตั้งแต่ 3-25 เมตรขนาดโตที่สุด ประมาณ 10-11 เซนติเมตร อาศัยอยู่กับ ดอกไม้ทะเล ชนิด Heteractis magnifica และ Stic hodactyla mertensii อยู่รวมกัน เป็นครอบครัวใหญ่ คล้ายปลาการ์ตูนส้ม ขาว พบอาศัยอยู่ ทางฝั่งอันดามัน

12 แหล่งที่มา  http://th.answers.yahoo.com/question/index?qid=200 80815090010AAiLTAv http://th.answers.yahoo.com/question/index?qid=200 80815090010AAiLTAv  http://www.nemotour.com/knowledge/nemo.htm http://www.nemotour.com/knowledge/nemo.htm  http://www.perculafarm.com/type_fish_6.php http://www.perculafarm.com/type_fish_6.php

13 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นางสาวจิตรลดาพร แพงดี รหัสนิสิต 54030621 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวาริช ศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google