งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้จัดทำ นางสาวเมทินี หล้าวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้จัดทำ นางสาวเมทินี หล้าวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้จัดทำ นางสาวเมทินี หล้าวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีฯ

2

3

4  ยอด แต่ ละช่อประกอบด้วยดอกย่อยจำนวนมาก กลีบเลี้ยงเป็นเป็นรูปกรวยยาว ปลายจักเป็น 3 - 4 ซี่ กลีบดอก เป็นรูปปากแตร ปลายแยกเป็นกลีบดอก 5 - 7 กลีบ ขอบกลีบย้วย ผิวกลีบย่นจากโคนกลีบขึ้น ไปเกือบ ถึงปลายกลีบดอก ดอกบานเต็มที่ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5 - 5 ซม. เวลามี ดอกดกและบานพร้อมๆ กัน ช่อตั้งชูขึ้นสร้างสีสันฉูดฉาดสวยงาม น่าชม ยิ่ง ใจกลางดอกมีเกสรตัวผู้ 5 อัน ผลเป็นรูปไข่ ค่อนข้าง กลมสีขาว ดอกออกเกือบตลอดปี

5  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cordia sebestena L  ชื่อวงศ์ : Boraginaceae ชื่อสามัญ : Cordia,Geiger tre  ชื่อพื้นเมือง : หมันแดง  ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้พุ่ม  ขนาด [Size] : สูง 3- 10 เมตร  สีดอก [Flower Color] : สีแสดแดง หรือ สีส้ม  ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Time] : ตลอดปี  อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : ปานกลาง  ลักษณะนิสัย [Habitat] : ชอบดินอุดมสมบูรณ์  ความชื้น [Moisture] : ปานกลาง  แสง [light] : แดดเต็มวัน

6  ดอก (Flower) : สีแสดแดง หรือสีส้ม ออกเป็น ช่อแบบช่อกระจุกที่ปลายกิ่ง ช่อละ 10-40 ดอก กลีบเลี้ยงเป็นรูป กรวยยาว 1-1.5 เซนติเมตร ปลายจักเป็น 3-5 ซี่ มีขน โคนกลีบดอกเชื่อม ติดกันเป็นหลอด ปลายแยก 5-7 แฉก คล้ายรูป กรวย ดอกบานเต็มที่กว้าง 2.5-5 เซนติเมตร

7  ใบ (Foliage) : ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูป ไข่ กว้าง 10-12 เซนติเมตร ยาว 15-20 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมนหรือเว้าเป็นรูปหัวใจ ขอบใบ เรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ผิวใบด้านบนมี ขนสาก ผิวใบด้านล่างเกลี้ยง ก้านใบยาว 3-4.5 เซนติเมตร

8 เป็นไม้ยืนต้น สูง ประมาณ 5 - 10 เมตร ลำต้นเดี่ยว ตั้ง ตรง แตกกิ่งก้านต่ำ กิ่งแขนงส่วนใหญ่จะตั้งฉาก กับลำต้น เปลือกต้นเป็นสีน้ำตาลเทาถึงเข้ม ใบเป็นใบ เดี่ยว ออกเรียงสลับเป็นรูปไข่ ปลายใบแหลมหรือ กลม โคนมน ผิวใบสากมือ สีเขียวสด ดอกเป็นสีแสดแดง หรือ สีส้ม ออกเป็นช่อ กระจุกที่ปลายยอด


ดาวน์โหลด ppt ผู้จัดทำ นางสาวเมทินี หล้าวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google