งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอร์เดีย (Cordia) ผู้จัดทำ นางสาวเมทินี หล้าวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอร์เดีย (Cordia) ผู้จัดทำ นางสาวเมทินี หล้าวงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอร์เดีย (Cordia) ผู้จัดทำ นางสาวเมทินี หล้าวงศ์
นางสาวเมทินี หล้าวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีฯ

2

3 ชื่อสามัญGeiger tree,cordia ถิ่นกำเนิด อเมริกาเขตร้อน

4 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ยอด แต่ ละช่อประกอบด้วยดอกย่อยจำนวนมาก กลีบเลี้ยงเป็นเป็นรูปกรวยยาว ปลายจักเป็น ซี่ กลีบดอก  เป็นรูปปากแตร ปลายแยกเป็นกลีบดอก กลีบ ขอบกลีบย้วย ผิวกลีบย่นจากโคนกลีบขึ้นไปเกือบ  ถึงปลายกลีบดอก ดอกบานเต็มที่ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ซม. เวลามีดอกดกและบานพร้อมๆ  กัน ช่อตั้งชูขึ้นสร้างสีสันฉูดฉาดสวยงาม น่าชมยิ่ง ใจกลางดอกมีเกสรตัวผู้ 5 อัน ผลเป็นรูปไข่ค่อนข้าง  กลมสีขาว ดอกออกเกือบตลอดปี 

5 คอร์เดีย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cordia sebestena L
ชื่อวงศ์ : Boraginaceae    ชื่อสามัญ : Cordia,Geiger tre ชื่อพื้นเมือง : หมันแดง ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้พุ่ม ขนาด [Size] : สูง เมตร สีดอก [Flower Color] : สีแสดแดง หรือ สีส้ม ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Time] : ตลอดปี อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : ปานกลาง ลักษณะนิสัย [Habitat] : ชอบดินอุดมสมบูรณ์ ความชื้น [Moisture] : ปานกลาง แสง [light] : แดดเต็มวัน

6 ลักษณะดอก       ดอก (Flower) : สีแสดแดง หรือสีส้ม ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกที่ปลายกิ่ง ช่อละ10-40 ดอก กลีบเลี้ยงเป็นรูป กรวยยาว เซนติเมตร ปลายจักเป็น 3-5 ซี่ มีขน โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยก 5-7 แฉก คล้ายรูปกรวย  ดอกบานเต็มที่กว้าง เซนติเมตร

7 ลักษณะใบ     ใบ (Foliage) :   ใบเดี่ยว  เรียงสลับ ใบรูปไข่  กว้าง เซนติเมตร ยาว เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมนหรือเว้าเป็นรูปหัวใจ ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ผิวใบด้านบนมีขนสาก ผิวใบด้านล่างเกลี้ยง ก้านใบยาว เซนติเมตร 

8 ลักษณะลำต้น เป็นไม้ยืนต้น สูง ประมาณ เมตร ลำต้นเดี่ยว ตั้งตรง แตกกิ่งก้านต่ำ กิ่งแขนงส่วนใหญ่จะตั้งฉาก กับลำต้น เปลือกต้นเป็นสีน้ำตาลเทาถึงเข้ม ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับเป็นรูป ไข่ ปลายใบแหลมหรือ กลม โคนมน ผิวใบสากมือ สีเขียวสด ดอกเป็นสีแสดแดง หรือ สีส้ม ออกเป็นช่อ กระจุกที่ปลายยอด


ดาวน์โหลด ppt คอร์เดีย (Cordia) ผู้จัดทำ นางสาวเมทินี หล้าวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google