งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้จัดทำ นางสาว ยุพารัตน์ แสงยาอรุณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี (Nyctanthes arbortristis)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้จัดทำ นางสาว ยุพารัตน์ แสงยาอรุณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี (Nyctanthes arbortristis)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้จัดทำ นางสาว ยุพารัตน์ แสงยาอรุณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี (Nyctanthes arbortristis)

2

3 ถิ่นกำเนิดของดอกกรรณิการ์ หรือ ต้นกรรณิการ์ มาจากสี่ ประเทศคือ ประเทศไทย อินเดีย ลังกา พม่า Nyctanthes arbor- tristis L.

4 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่มหรือไม้ต้น ขนาดเล็ก สูงประมาณ 2 เมตร กิ่งเป็นสี่เหลี่ยม มีขน สาก ใบ เดี่ยวเรียงตรงข้าม รูปไข่ กว้าง 2-6 ซม. ยาว 3.5-10 ซม. ปลายแหลมหรือยื่นเป็นติ่งแหลม

5 ชื่อวิทยาศาสตร์ ?: Nyctanthes arbor-tristis L. ชื่อสามัญ ?: Night blooming jasmine วงศ์ ?: OLEACEAE ชื่ออื่น ?: กณิการ์, กรณิการ์

6 ดอกกรรณิการ์ หรือ ต้นกรรณิการ์เป็นพืชสูงประมาน 2-3 เมตร ออกใบเดียวหรือออกเป็นคู่ สลับกันไปตามข้อต่อ ของต้นหรือตาของต้น ใบเป็นรูปไข่รี ปลายแหลมขอบใบ เรียบ ออกดอกเป็นช่อสวยงาม ประมาน 5-8 ช่อหรือดอก แต่ละดอกจะผลัดกันบาน กลีบดอกจะมีประมานหกกลีบ สี ขาว คล้ายกังหันลม ขนาดดอกประมาน 2 ซ. ม. แต่ละดอก จะมีใบช่วยในการประดับหนึ่งใบ

7 ใบ : ใบกรรณิการ์เป็นไม้ใบ เดี่ยวแต่ออกเป็นคู่ๆ สลับกันไปตามข้อของต้น มีรูปมนรี ปลายใบแหลม กว้าง ขนาด 2-6 เซนติเมตร ยาว 4-10 เซนติเมตรมีสีเขียวและมี ขนอ่อนๆ เป็นละอองปก คลุมอยู่ทั่วใบ มีลักษณะ สากคายมือขอบใบเรียบ

8 ประโยชน์ของกรรณิการ์ กรรณิการ์เป็น สมุนไพรตามวิธีการของแพทย์แผนไทยได้ ดี เพราะมีสรรพคุณหลายอย่าง เช่น ใบ - บำรุง น้ำดี ขับน้ำดี แก้ปวดตามข้อ เป็นยาระบาย เป็นยาขมเจริญอาหาร ในอินเดียเป็นยาขับ ประจำเดือน

9


ดาวน์โหลด ppt ผู้จัดทำ นางสาว ยุพารัตน์ แสงยาอรุณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี (Nyctanthes arbortristis)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google