งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หูกวาง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Terminalia catappa Linn. วงศ์ : COMBRETACEAE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หูกวาง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Terminalia catappa Linn. วงศ์ : COMBRETACEAE"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หูกวาง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Terminalia catappa Linn. วงศ์ : COMBRETACEAE
ชื่อสามัญ : Bengal Almond, Indian Almond, Sea Almond ชื่ออื่น : โคน (นราธิวาส), ดัดมือ ตัดมือ (ตรัง), ตาปัง (พิษณุโลก, สตูล), ตาแปห์ (มลายู-นราธิวาส), หลุมปัง (สุราษฎร์ธานี), หูกวาง (ภาคกลาง) ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้น เปลือกเรียบ กิ่งแตกรอบลำต้นตามแนวนอนเป็นชั้นๆ คล้ายฉัตร ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเวียนสลับถี่ตอนปลายกิ่ง ใบรูปไข่ ปลายใบแหลมเป็นติ่งสั้นๆ โคนใบสอบแคบ เว้า ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบ ขนาดเล็ก สีขาวนวล ผลเป็นรูปไข่หรือรูปรีป้อมๆ แบนเล็กน้อย เมื่อแห้งสีดำคล้ำ ประโยชน์ เปลือกและผลมีรสฝาดมาก ใช้แก้ท้องเสีย ย้อมหนังสัตว์ ทำหมึก เมล็ดในผลรับประทานได้   ให้น้ำมัน คล้ายน้ำมันอัลมอนด์

2    โมก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wrightia religiosa. วงศ์ : APOCYNACEAE ชื่อสามัญ : Moke ชื่ออื่น : โมกหลวง ลักษณะทั่วไป โมกเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง พบตามเรือกสวนไร่นาและตามป่า เบญจพรรณทั่วๆ ไปลำต้นมีความสูง ประมาณ 5–12 ประโยชน์ รากใช้รักษาโรคผิวหนัง  แก้พิษสัตว์กัดต่อย ใบ ใช้ขับน้ำเหลือง ดอก เป็นยาระบาย  เปลือก เป็นยาเจริญอาหาร รักษาโรคไต ยางจากต้นแก้บิด  มักปลูกเป็นไม้ประดับ

3 เข็มญี่ปุ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ixora stricta Roxb. ชื่อวงศ์ : Rubiaceae
ชื่อสามัญ : - ชื่อพื้นเมือง : เข็มแดง เข็มเชียงใหม่ ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ประดับที่มีทรงพุ่มขนาดเล็ก ใบมีขนาดเล็ก และแข็งกว้างประมาณ 1 ซ.ม. และยาวประมาณ 3 ซ.ม ลำต้นสูงประมาณ ซ.ม. ออกดอกทั้งปี ดอกเป็น ช่อสีแดง เข็มญี่ปุ่นนี้นิยมปลูกเป็นแถวเป็นแนวตามข้าง ทางเดินหรือตามข้างถนน ประโยชน์ ปลูกประดับตามทางเดิน


ดาวน์โหลด ppt หูกวาง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Terminalia catappa Linn. วงศ์ : COMBRETACEAE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google