งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MY DOGS MY LOVE จัดทำโดยนางสาวณัฐพร แสงอรุณ 54030905 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่ม 28.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MY DOGS MY LOVE จัดทำโดยนางสาวณัฐพร แสงอรุณ 54030905 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่ม 28."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MY DOGS MY LOVE จัดทำโดยนางสาวณัฐพร แสงอรุณ 54030905 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่ม 28

2 ลักษณะทั่วไป : โครงสร้างได้ สัดส่วน และดู แข็งแกร่งทรง พลัง เป็นสุนัขที่มี ความกระตือรือร้น ตลอดเวลา ค่อนข้างสงบ เสงี่ยม อุปนิสัย : มีความ กระตือรือร้น ตลอดเวลา ค่อนข้างสงบ เสงี่ยม ไม่ส่ง เสียงโดยไม่มี เหตุผล

3 อุปนิสัย : ฉลาด เป็นมิตร สุขุม สามารถทำงาน ร่วมกันเป็นฝูงได้ ข้อบกพร่อง : หูใหญ่ หูตก หางม้วนมาก

4 ลักษณะทั่วไป เป็นสุนัขขนาด กลาง หูตั้งตรง ขนยาวเหยียดตรง หนา และปุย ใบหน้าจะสั้น แต่ ปากแหลมยาว คล้ายปากสุนัข จิ้งจอก นิสัย บางแก้ว เป็นสุนัข ที่มีนิสัย ค่อนข้างดุ แต่มี ความซื่อสัตย์ และ หวงเจ้าของมาก เป็นพิเศษ

5 ศีรษะ : ต้องยาว มีความแข็งแรง ใบหน้าเต็มมองดู คล้ายไข่ ระยะ จากปลายจมูกไป ยังลูกตาเห็นได้ ชัดเจนกว่า ข้อด้อย : ใบหน้าที่โค้งโก่ง มาก ตาสีฟ้า มีสี ขนสีอื่นมากกว่า สีขาว

6 ลักษณะทั่วไป : รูปร่างเตี้ย ขาสั้น ตัวยาว แต่มีการ พัฒนาของ กล้ามเนื้อที่แน่น และแข็งแรง ลักษณะการเชิด ศีรษะเต็มไปด้วย ความกล้าหาญ และมั่นใจ ขาหน้า : ขา หน้าท่อนบน มี ความยาวเท่ากับ แผ่นไหล่ และทำ มุมฉากกัน

7 อุปนิสัย : สามารถอยู่ในที่ เล็กๆได้หรือ สามารถอยู่ ร่วมกันหลายตัว ได้ ศีรษะ : มีขนาด ใหญ่ ลักษณะ กลม หนังหัว บริเวณหน้ามี รอยย่นมาก

8 นิสัยและ อารมณ์ : สุนัข ปอมฯ เป็นสุนัขที่ เปิดเผย แสดงออกถึง ความเฉลียว ฉลาด ลักษณะทั่วไป : ปอมฯ เป็นสุนัข ขนาดเล็ก ลำตัว สั้นกระทัดรัด น้ำหนักประมาณ 4-6 ปอนด์ มีการ แสดงออกถึง ความเฉลียว ฉลาด ร่าเริงและ ตื่นตัวอยู่เสมอ

9 นิสัย : ใจกล้า จงรักภักดี กระฉับกระเฉง กล้าตัดสินใจ ตื่นตัว ขี้สงสัย สุภาพอ่อนโยน รักความสะอาด เข้ากับผู้อื่นได้ ง่าย ชอบเข้า สังคม บ้านที่มี เด็กก็สามารถ เลี้ยงเค้าไว้เป็น เพื่อนเล่นกับ เด็กๆ ได้ ขน : ขนแน่น สั้น และแข็ง

10 สิถิติพันธุ์สุนัขยอดฮิต

11 วิธีฝึกน้องหมา วิธีการเดินเล่นกันสุนัขอย่างถูกต้อง การใช้เสียงของคุณให้มีประสิทธิภาพ ระดับเสียงสูง การร้องเสียงแหลม ทำเสียงคุณให้คล้าย ของเล่นซึ่งร้องเสียงแหลม ซึ่งเหมือนเสียงสัตว์บาดเจ็บ ซึ่งเสียงเหล่านี้จะนำลักษณะผู้ล่าออกมาจากตัวสุนัข การส่งเสียงร้องเบาๆ เสียงคล้ายๆ ลูกสุนัขตัวอื่นๆ น้อง หมาจะเข้าใจว่าคุณ คือ เพื่อน เทคนิคการฝึกสุนัขให้ทำตามคำสั่ง ให้เราบีบปากสุนัขด้วยมือย่างระมัดระวังแล้วปล่อยมือ ก็ เป็นอีกวิธีในการแสดงความเหนือกว่าของคุณต่อสุนัข และเป็นการเสริมความน่าเกรงขามให้กับตำแหน่งหัวหน้า ฝูงให้คุณได้ดี

12

13 ขอบคุ ณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt MY DOGS MY LOVE จัดทำโดยนางสาวณัฐพร แสงอรุณ 54030905 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่ม 28.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google