งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชมเชยที่ 4 ดด. ช. ศ ิริวัฒน์สิทธิวัฒนาชัย ม.1/1 เลขที่ 17 ดด. ช. น ิติรัฐยะซัน ม.1/1 เลขที่ 9 ดด. ช. ณ ัฐพลมะลาศรี ม.1/1 เลขที่ 5 ดด. ช. ว รมันปันแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชมเชยที่ 4 ดด. ช. ศ ิริวัฒน์สิทธิวัฒนาชัย ม.1/1 เลขที่ 17 ดด. ช. น ิติรัฐยะซัน ม.1/1 เลขที่ 9 ดด. ช. ณ ัฐพลมะลาศรี ม.1/1 เลขที่ 5 ดด. ช. ว รมันปันแก้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชมเชยที่ 4 ดด. ช. ศ ิริวัฒน์สิทธิวัฒนาชัย ม.1/1 เลขที่ 17 ดด. ช. น ิติรัฐยะซัน ม.1/1 เลขที่ 9 ดด. ช. ณ ัฐพลมะลาศรี ม.1/1 เลขที่ 5 ดด. ช. ว รมันปันแก้ว ม.1/1 เลขที่ 13 ดด. ช. วริทธิ์นันท์เชษฐชาตรี ม.1/1 เลขที่ 14 รายชื่อ สมาชิก กลุ่ม ชมเชยที่ 4

2 พายุ ประเภท ต่างๆ

3 ชมเชยที่ 4 ประเภทของพายุ พายุแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท คือ

4 ชมเชยที่ 4 1. พายุฝนฟ้า คะนอง มีลักษณะเป็นลมพัดย้อนไปมา หรือพัด เคลื่อนตัวไปในทิศทางเดียวกัน อาจเกิดจาก พายุที่อ่อนตัวและลดความรุนแรงของลมลง หรือเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำ ร่อง ความกดอากาศต่ำ อาจไม่มีทิศทางที่ แน่นอน หากสภาพการณ์แวดล้อมต่าง ๆ ของการเกิดฝนเหมาะสม ก็จะเกิดฝนตก มี ลมพัด

5 ชมเชยที่ 4 2. พายุหมุน เขตร้อน พายุหมุน เขตร้อน พายุหมุนเขตร้อนต่าง ๆ เช่น เฮอร์ริเคน ไต้ฝุ่น และไซโคลน ซึ่งล้วนเป็นพายุหมุนขนาดใหญ่ เช่นเดียวกัน และจะเกิดขึ้นหรือเริ่มต้นก่อตัวใน ทะเล หากเกิดเหนือเส้นศูนย์สูตร จะมีทิศทางการ หมุนทวนเข็มนาฬิกา และหากเกิดใต้เส้นศูนย์สูตร จะหมุนตามเข็มนาฬิกา โดยมีชื่อต่างกันตาม สถานที่เกิด กล่าวคือ พายุเฮอร์ริเคน (hurricane) เป็นชื่อเรียกพายุหมุนที่เกิดบริเวณทิศ ตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติก เช่น บริเวณ ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา อ่าวเม็กซิโก ทะเล แคริบเบียน เป็นต้น รวมทั้งมหาสมุทรแปซิฟิก บริเวณชายฝั่งประเทศเม็กซิโก ได้แก่ พายุหมุนเขตร้อน เฮอร์ริเคน ไต้ฝุ่นไซโคลนเส้นศูนย์สูตรมหาสมุทรแอตแลนติกประเทศเม็กซิโก

6 ชมเชยที่ 4 พายุไต้ฝุ่น (typhoon) เป็นชื่อพายุหมุนที่เกิดทางทิศตะวันตกของ มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ เช่น บริเวณทะเล จีนใต้ อ่าวไทย อ่าวตังเกี๋ย ประเทศญี่ปุ่น มหาสมุทรแปซิฟิกทะเล จีนใต้ อ่าวไทย อ่าวตังเกี๋ย ประเทศญี่ปุ่น

7 ชมเชยที่ 4 พายุไซโคลน (cyclone) เป็นชื่อพายุหมุนที่เกิดในมหาสมุทรอินเดีย เหนือ เช่น บริเวณอ่าวเบงกอล ทะเลอาหรับ เป็นต้น แต่ถ้าพายุนี้เกิดบริเวณทะเลติมอร์ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ออสเตรเลีย จะเรียกว่า พายุวิลลี - วิลลี (willy-willy)มหาสมุทรอินเดียอ่าวเบงกอล ทะเลอาหรับทะเลติมอร์ประเทศ ออสเตรเลีย

8 ชมเชยที่ 4 พายุโซนร้อน (tropical storm) เกิดขึ้นเมื่อพายุเขตร้อนขนาดใหญ่ อ่อนกำลังลง ขณะเคลื่อนตัวใน ทะเล และความเร็วที่จุดศูนย์กลาง ลดลงเมื่อเคลื่อนเข้าหาฝั่ง

9 ชมเชยที่ 4 พายุดีเปรสชัน (depression) เกิดขึ้นเมื่อความเร็วลดลงจาก พายุโซนร้อน ซึ่งก่อให้เกิดพายุ ฝนฟ้าคะนองธรรมดาหรือฝนตก หนัก

10 ชมเชยที่ 4 3. พายุทอร์นาโด (tornado)ทอร์นาโด เป็นชื่อเรียกพายุหมุนที่เกิดในทวีปอเมริกา มี ขนาดเนื้อที่เล็กหรือเส้นผ่าศูนย์กลางน้อย แต่หมุนด้วยความเร็วสูง หรือความเร็วที่จุด ศูนย์กลางสูงมากกว่าพายุหมุนอื่น ๆ ก่อ ความเสียหายได้รุนแรงในบริเวณที่พัดผ่าน เกิดได้ทั้งบนบก และในทะเล หากเกิดใน ทะเล จะเรียกว่า นาคเล่นน้ำ (water spout) บางครั้งอาจเกิดจากกลุ่มเมฆบน ท้องฟ้า แต่หมุนตัวยื่นลงมาจากท้องฟ้าไม่ ถึงพื้นดิน มีรูปร่างเหมือนงวงช้าง จึงเรียกกัน ว่า ลมงวงทวีปอเมริกา

11 ชมเชยที่ 4 ภาพพายุทอร์นาโด

12 ชมเชยที่ 4 ลมสลาตัน เป็นชื่อภาษาไทยใช้เรียกลมแรง หรือพายุช่วงปลายฤดูฝนที่พัดจาก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ไทย นอกจากนี้ยังใช้เรียกพายุ ทั่วไปที่มีความรุนแรงทุกชนิด รวมทั้งพายุต่างๆ ข้างต้นที่มีความ รุนแรงข้างต้น

13 ชมเชยที่ 4 พายุ คือ สภาพบรรยากาศที่ถูกรบกวนแบบใด ๆ ก็ตาม โดยเฉพาะที่มีผลกระทบต่อพื้นผิวโลก และบ่งบอกถึงสภาพอากาศที่รุนแรง เวลา กล่าวถึงความรุนแรงของพายุ จะมีเนื้อหา สำคัญอยู่บางประการคือ ความเร็วที่ศูนย์กลาง ซึ่งอาจสูงถึง 400 กม./ ชม. ความเร็วของการ เคลื่อนตัว ทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุ และ ขนาดความกว้างหรือเส้นผ่าศูนย์กลางของตัว พายุ ซึ่งบอกถึงอาณาบริเวณที่จะได้รับความ เสียหายว่าครอบคลุมเท่าใด ความรุนแรงของ พายุจะมีหน่วยวัดความรุนแรงคล้ายหน่วยริก เตอร์ของการวัดความรุนแรงแผ่นดินไหว มักจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆริก เตอร์แผ่นดินไหว


ดาวน์โหลด ppt ชมเชยที่ 4 ดด. ช. ศ ิริวัฒน์สิทธิวัฒนาชัย ม.1/1 เลขที่ 17 ดด. ช. น ิติรัฐยะซัน ม.1/1 เลขที่ 9 ดด. ช. ณ ัฐพลมะลาศรี ม.1/1 เลขที่ 5 ดด. ช. ว รมันปันแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google