งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สายคู่บิดเกลียวข้อเสีย ราคาถูก ง่ายต่อการนำไปใช้ ข้อดี ในกรณีเป็นสายแบบ ไม่มีชีลด์ ก็จะไวต่อ สัญญาณรบกวน จำกัดความเร็ว สายโคแอกเชียลข้อดี เชื่อมต่อได้ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สายคู่บิดเกลียวข้อเสีย ราคาถูก ง่ายต่อการนำไปใช้ ข้อดี ในกรณีเป็นสายแบบ ไม่มีชีลด์ ก็จะไวต่อ สัญญาณรบกวน จำกัดความเร็ว สายโคแอกเชียลข้อดี เชื่อมต่อได้ใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สายคู่บิดเกลียวข้อเสีย ราคาถูก ง่ายต่อการนำไปใช้ ข้อดี ในกรณีเป็นสายแบบ ไม่มีชีลด์ ก็จะไวต่อ สัญญาณรบกวน จำกัดความเร็ว สายโคแอกเชียลข้อดี เชื่อมต่อได้ใน ระยะทางไกล ป้องกันสัญญาณ รบกวนได้ดี ข้อเสีย มีราคาแพง สายมีขนาดใหญ่ ติดตั้งยาก

2 สายใยแก้วนำแสงข้อดี ไม่มีการรบกวนทาง แม่เหล็กไฟฟ้า ส่งข้อมูลได้ในปริมาณ มาก ข้อเสีย มีราคาแพงกว่าสายส่ง ข้อมูลแบบสายคู่ตี เกลียวและโคแอก เชียล ต้องใช้ความชำนาญ ในการติดตั้ง ระบบไมโครเวฟข้อดี ราคาถูกกว่าสายใยแก้วนำ แสงและดาวเทียม ติดตั้งง่ายกว่าสายใยแก้วนำ แสงและดาวเทียม ข้อเสีย สัญญาณจะถูกรบกวนได้ง่าย จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จาก ธรรมชาติ เช่น พายุ หรือ ฟ้าผ่า

3 ระบบดาวเทียมข้อดี ส่งสัญญาณครอบคลุมไปยัง ทุกจุดของโลกได้ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ส่งข้อมูลของระบบ ดาวเทียมไม่ขึ้นอยู่กับ ระยะทางที่ห่างกันของ สถานีพื้นดิน ข้อเสีย มีเวลาหน่วง ในการส่ง สัญญาณ อ้างอิง http://home.kku.ac.th/regis/student/Networ k%20System/Page6.html http://home.kku.ac.th/regis/student/Networ k%20System/Page6.html http://student.nu.ac.th/datacom47353412/d ata3.html


ดาวน์โหลด ppt สายคู่บิดเกลียวข้อเสีย ราคาถูก ง่ายต่อการนำไปใช้ ข้อดี ในกรณีเป็นสายแบบ ไม่มีชีลด์ ก็จะไวต่อ สัญญาณรบกวน จำกัดความเร็ว สายโคแอกเชียลข้อดี เชื่อมต่อได้ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google