งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ประเภทของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ 1. ประเภทของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การ เชื่อมต่อระหว่าง เครือข่าย 3. อุปกรณ์การ เชื่อมต่อระหว่าง เครือข่าย 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ประเภทของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ 1. ประเภทของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การ เชื่อมต่อระหว่าง เครือข่าย 3. อุปกรณ์การ เชื่อมต่อระหว่าง เครือข่าย 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. ประเภทของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ 1. ประเภทของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การ เชื่อมต่อระหว่าง เครือข่าย 3. อุปกรณ์การ เชื่อมต่อระหว่าง เครือข่าย 2. ตัวกลางหรือสาย เชื่อมโยง 2. ตัวกลางหรือสาย เชื่อมโยง 4. การต่อเชื่อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ / วิธีการถ่ายโอนข้อมูล 4. การต่อเชื่อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ / วิธีการถ่ายโอนข้อมูล. VPN หรือ Virsual Private Network 5. VPN หรือ Virsual Private Network การสร้างเครือข่าย ระหว่างประเทศ 6. การสร้างเครือข่าย ระหว่างประเทศ 7. 7. นโยบายการรักษาความปลอดภัย ของระบบในองค์กร

3 Metropolitan Area Network (MAN) Wide Area Networks (WANs)

4 แบบ peer to peer แบบ client- server

5 บัสเน็ตเวิร์ก (Bus Network) โทเคนริงเน็ตเวิร์ก (Token- Ring Network) สตาร์เน็ตเวิร์ก (Star Network)

6 1) สายคู่บิด เกลียว ก. สายคู่บิดเกลียวชนิดหุ้มฉนวน (Shielded Twisted Pair : STP) ข. สายคู่บิดเกลียวชนิดไม่หุ้มฉนวน (Unshielded Twisted Pair :UTP) 2) สายโคแอก เชียล 3) เส้นใยนำแสง

7 1) เครื่องบริการปลายทาง 2) เครื่องบริการงานพิมพ์ 3) เครื่องบริการซีดีรอม 4) เครื่องขยายสัญญาณ 5) บริดจ์ 6) อุปกรณ์จัดเส้นทาง

8 บัสเน็ตเวิร์ก (Bus Network)

9 โทเคนริงเน็ตเวิร์ก (Token-Ring Network)

10 สตาร์เน็ตเวิร์ก (Star Network)

11 การสื่อสารของเน็ต เวิร์ก

12 สายคู่บิดเกลียวชนิด หุ้มฉนวน สายคู่บิดเกลียวชนิดไม่ หุ้มฉนวน ลักษณะของ เส้นใยนำแสง ลักษณะของสายโค แอกเชียล

13 การต่อเชื่อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์การต่อเชื่อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1. การต่อเชื่อมผ่านช่องทาง COM1 COM2 และ LPT 2. การต่อเชื่อมเข้ากับ บัฟเฟอร์ เครื่องพิมพ์ 3. การเชื่อมต่อโดยใช้ ระบบสลับสายข้อมูล 4. การเชื่อมต่อผ่านระบบ ผู้ใช้หลายคนหลายช่องทาง

14 ลักษณะการแบ่งการใช้สายสัญญาณ ลักษณะการแบ่งการใช้สายสัญญาณ มี 2 แบบ มี 2 แบบ 1. CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection Access / Collision Detection 2. Token-passing

15 1. วิธีการโอนถ่ายข้อมูลแบบขนาน 2. วิธีการโอนถ่ายข้อมูลแบบอนุกรม การติดต่อแบบอนุกรม 3 แบบ 1. สื่อสารทางเดียว (simplex) 2. สื่อสารสองทางครึ่งอัตรา (half duplex) 3. สื่อสารสองทางเต็มอัตรา (full duplex)

16 VPN

17 การสร้าง เครือข่าย ระหว่าง ประเทศ

18 NEXT

19


ดาวน์โหลด ppt 1. ประเภทของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ 1. ประเภทของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การ เชื่อมต่อระหว่าง เครือข่าย 3. อุปกรณ์การ เชื่อมต่อระหว่าง เครือข่าย 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google