งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TRANSMISSION MEDIA สื่อที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล Transmission Media By Chaimard Kama.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TRANSMISSION MEDIA สื่อที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล Transmission Media By Chaimard Kama."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TRANSMISSION MEDIA สื่อที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล Transmission Media By Chaimard Kama

2 Electromagnetic Spectrum Transmission Media By Chaimard Kama <>

3 Electromagnetic Spectrum Transmission Media By Chaimard Kama  สัญญาณข้อมูลที่ส่งจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอุปกรณ์ หนึ่ง อยู่ในรูปแบบ พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Energy)  ความยาวคลื่น ( นาโนเมตร )  ความถี่คลื่น ( เฮิรตซ์ )  มีลักษณะสำคัญคือความถี่ที่ต่อเนื่องกันเป็นแนว กว้าง เรียกว่า Electromagnetic Spectrum  ภายในสเปคตรัมฯจะมีช่วงของความถี่สัญญาณบรรจุ อยู่  แต่คลื่นต่างๆก็ขึ้นอยู่กับตัวกลาง

4 Transmission Media By Chaimard Kama

5

6

7

8

9 ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเร็ว บนตัวกลางที่ใช้ส่งข้อมูล Transmission Media By Chaimard Kama  Bandwidth คือแถบความถี่ของช่องสัญญาณ  Transmission Impairments ความสูญเสียต่อการส่งผ่าน การอ่อนตัวของสัญญาณ  Interference การรบกวนของสัญญาณ เช่น คลื่นวิทยุ อาจถูกรบกวนหรือถูกแทรกแซงจากคลื่นอื่นๆ  Number of Receivers หากมีจำนวนจุดเชื่อมต่อจำนวน มากก็ส่งผลในข้อจำกัดด้านระยะทางและอัตราการส่ง ข้อมูล

10 Transmission Media Transmission Media By Chaimard Kama  Guided Media  Twisted-Pair Cable => STP,UTP  Coaxial Cable  Fiber-optic Cable  Unguided Media / Wireless  Laser  Infrared  Radio

11 Twisted-Pair Cable Transmission Media By Chaimard Kama

12 Cabling Diagrams RJ -45 connector: Straight-through UTP cable

13 Transmission Media By Chaimard Kama Crossover UTP cable

14 Transmission Media By Chaimard Kama

15

16

17 ชนิด สาย UTP Transmission Media By Chaimard Kama  CAT1  CAT2  CAT3  CAT4  CAT5  CAT5e  CAT6

18 ข้อดี - เสีย ของ UTP Transmission Media By Chaimard Kama  ข้อดี  ราคาถูก  ง่ายต่อการใช้งาน  ข้อเสีย  ความเร็วจำกัด  ระยะทางจำกัด ต้องใช้อุปกรณ์ขยายสัญญาณ  ไวต่อการรบกวนของสัญญาณอื่น

19 Transmission Media By Chaimard Kama Network Wiring Kits

20 Coaxial Cable Transmission Media By Chaimard Kama

21 Coaxial Cable Transmission Media By Chaimard Kama  เป็นสายที่สามารถส่งสัญญาณที่มีช่วงของความถี่ได้ กว้างกว่าสายคู่บิดเกลียว  จะมีลวดนำไฟฟ้าอยู่ข้างในเพียงเส้นเดียว ( ปกติใช้ ทองแดง )  มีฉนวนหุ้ม 2 ชั้น  มีโลหะที่นำมาถักกันเป็นแพ อยู่ตรงกลางระหว่าง ฉนวน

22 Coaxial Cable Transmission Media By Chaimard Kama  การกำหนดคุณสมบัติของสายโคแอ็กเชียล จะ พิจารณาเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดทองแดง ความ หนา ชนิดของฉนวน โครงสร้างของโลหะที่นำมาถัก เป็นแพ และชนิดของพลาสติกหุ้ม  RG-59  RG-58  RG-11

23 Coaxial Cable Transmission Media By Chaimard Kama  ข้อดี  เชื่อมต่อได้ในระยะทางไกล  ป้องกันสัญญาณรบกวนได้ดี  ข้อเสีย  มีราคาแพง  สายมีขนาดใหญ่  ติดตั้งยาก

24 Fiber Optic Cable Transmission Media By Chaimard Kama

25 Fiber Optic Cable

26 Transmission Media By Chaimard Kama  ทำมาจากท่อแก้วหรือพลาสติก แกนกลางเรียกว่า คอร์ (Core)  ส่งสัญญาณในรูปแบบของแสง  เทคนิคที่ใช้ในการส่งแสงผ่านสายไฟเบอร์ ทำให้มี ชนิดของสาย 2 แบบ  มัลติโหมด เป็นการส่งหลายลำแสงออกจากแหล่งกำเนิ  ซิงเกิลโหมด สายขนาดเล็ก ลำแสงที่ส่งออกเกือบเป็น เส้นตรง

27 Transmission Media By Chaimard Kama

28 Multimode vs Singlemode Fiber Transmission Media By Chaimard Kama

29

30

31 Fiber Optic Cable Transmission Media By Chaimard Kama  ข้อดี  มีอัตราการลดทอนสัญญาณต่ำ  ไม่มีการรบกวนของสัญญาณไฟฟ้า  มีแบนด์วิธสูงมาก  มีความปลอดภัยในข้อมูล  ทนทานอายุการใช้งานนาน  ข้อเสีย  เส้นใยแก้วเปราะบาง แตกหักง่าย  ราคาสูง  การเดินสายต้องระมัดระวังอย่าให้มีความโค้งงอมาก  การติดตั้งจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ

32 Transmission Media By Chaimard Kama

33 Fiber Optic Connectors Transmission Media By Chaimard Kama

34 Connector Types

35 Transmission Media By Chaimard Kama Fiber/Fibre Channel

36 Fiber Optic Connectors Transmission Media By Chaimard Kama ST - straight-tip จะใช้สำหรับเป็นคอนเน็กเตอร์ให้กับอุปกรณ์ด้านเครือข่าย SC - subscriber channel จะใช้สำหรับคอนเน็กเตอร์กับเคเบิลทีวี MT-RJ – เป็นคอนเน็กเตอร์แบบใหม่ ขนาดเท่ากับ RJ-45

37 ST to ST Fiber Optic Cable 62.5/125u Multimode Duplex Transmission Media By Chaimard Kama

38 SC to SC Fiber Optic Cable 62.5/125u Multimode Duplex Transmission Media By Chaimard Kama

39 MT-RJ to SC Fiber Optic Cable 62.5/125u Multimode Duplex Transmission Media By Chaimard Kama

40 MTRJ to LC Fiber Optic Cable 62.5/125u Multimode Duplex Transmission Media By Chaimard Kama

41

42 Unguided Media / Wireless Transmission Media By Chaimard Kama  สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แต่ละช่วงความถี่จะมี ชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น 300GHz-400GHz เรียกว่า อินฟราเรด  สเปกตรัมฯ ช่วง 9KHz-900THz จะใช้สำหรับการสื่อสาร แบบไร้สาย

43 วิธีการแพร่สัญญาณ Transmission Media By Chaimard Kama  สื่อแบบไร้สายสามารถแบ่งวิธีการแพร่สัญญาณได้ 3 แบบ  Ground propagation เป็นวิธีการแพร่คลื่นวิทยุ (radio wave) ออกไป โดยจะแพร่ในระดับล่างสุดของชั้น บรรยากาศ สัญญาณเป็นคลื่นความถี่ต่ำ ถ้าตัวส่งมี กำลังสูงสัญญาณก็ไปได้ไกล  Sky propagation เป็นการส่งคลื่นวิทยุขึ้นไปบน บรรยากาศชั้น ไอโอโนสเฟียร์ ซึ่งเป็นชั้นที่มีอิออนอยู่ มาก ซึ่งจะทำหน้าที่สะท้อนคลื่นกลับมายังพื้นโลก ความถี่แบบนี้จะสูงกว่าแบบแรก และถ้าใช้กำลังส่ง เท่ากันจะไปไกลกว่า  Line-of-sight propagation เป็นการส่งคลื่นวิทยุความถี่ สูง เป็นเส้นตรงระหว่างตัวส่งและตัวรับ ซึ่งตัวรับกับตัว ส่งต้องมีความสูงเพียงพอ

44 Wireless Transmission Transmission Media By Chaimard Kama  Radio Wave  Microwave  Infrared

45 Radio wave Transmission Media By Chaimard Kama  ความถี่ 3 KHz – 1 GHz  การแพร่ของสัญญาณแบบกระจายออกไปรอบ ทิศทาง ( เสาอากาศตัวส่ง - รับไม่จำเป็นต้องอยู่ใน แนวเส้นตรงเดียวกัน )  Sky propagation ข้อดี  สามารถเดินทางผ่านกำแพงได้ ข้อเสีย  ถ้ามีการแพร่สัญญาณจาก 2 แห่ง ที่ความถี่เท่ากัน จะ รบกวนกัน  ไม่สามารถควบคุมการแพร่ของสัญญาณได้

46 Transmission Media By Chaimard Kama

47

48

49 Sending and receiving radio waves

50 Microwave Transmission Media By Chaimard Kama  ความถี่ 1 GHz – 300 GHz  การแพร่ของสัญญาณแบบเป็นเส้นตรง ( เสาอากาศตัวส่ง - รับจำเป็นต้องอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน )  Line-of-sight propagation  ข้อดี  มีช่วงความถี่กว้าง 299 GHz ทำให้จัดสรรช่องสัญญาณ ย่อยๆได้  ข้อเสีย  สัญญาณมีความถี่สูง จึงไม่สามารถเดินทางผ่านกำแพง ได้  ความโค้งของโลกจะเป็นอุปสรรคในการส่งสัญญาณ

51 Transmission Media By Chaimard Kama

52 Infrared Transmission Media By Chaimard Kama  ความถี่ 300 GHz – 400 GHz ( ความยาวคลื่นตั้งแต่ 1 mm – 770 nm)  ข้อดี  เหมาะสำหรับการสื่อสารในระยะทางใกล้ๆ  โอกาสในการรบกวนกันของสัญญาณมีน้อย ( สัญญาณ ไม่สามารถผ่านกำแพงได้ )  ข้อเสีย  ไม่เหมาะกับการสื่อสารระยะไกล  ไม่สามารถใช้ได้ดีภายนอกอาคารที่มีแสงแดด  ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้การสื่อสารแบบนี้ เช่น คีย์บอร์ด เม้าส์

53 Transmission Media By Chaimard Kama

54 การพิจารณาตัวกลางส่งข้อมูล Transmission Media By Chaimard Kama  ต้นทุน  ความเร็ว  ระยะทางและการขยาย  สภาพแวดล้อม  ความปลอดภัย


ดาวน์โหลด ppt TRANSMISSION MEDIA สื่อที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล Transmission Media By Chaimard Kama.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google