งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการอบรม เครือข่ายยุติธรรม ชุมชนตำบลนำร่อง สำนักงานยุติธรรม จังหวัดขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการอบรม เครือข่ายยุติธรรม ชุมชนตำบลนำร่อง สำนักงานยุติธรรม จังหวัดขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการอบรม เครือข่ายยุติธรรม ชุมชนตำบลนำร่อง สำนักงานยุติธรรม จังหวัดขอนแก่น

2 ความเป็นมาของความ ยุติธรรม โครงสร้างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและ คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม ชุมชน กรอบภารกิจของศูนย์ยุติธรรม ชุมชน

3 ความเป็นมาของกระบวนการ ยุติธรรม และ ความยุติธรรม สมัยสุโขทัย -- พ่อปกครอง ลูก สมัยอยุธยา – การปกครอง แบบกึ่งทางการ สมัยรัตนโกสินทร์ – การ ปกครองแบบเป็นทางการ สู่ระบบ ราชการเต็มรูปแบบ

4 โครสร้างของศูนย์ยุติธรรม ชุมชน - ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน / หัวหน้าชุมชน ๒ คน - ตัวแทน สอบต. / สท. ๒ คน - ประธานศูนย์ ( เดิม ) / ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน - ผู้แทนกลุ่มอาชีพ / กลุ่ม พลัง ๑ คน - ตร. ชมส. ๑ คน - นิติกร ๑ คน - จนท. นโยบายและแผน ๑ คน

5 ภารกิจศูนย์ยุติธรรมชุมชน ๑. การป้องกัน และ แก้ไขปัญหา อาชญากรรม ๒. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ / การส่งต่อ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. การไกล่เกลี่ย / การประนอมข้อ พิพาท ๔. การเยียวยาและเสริมพลัง จำเลย / ผู้เสียหาย ๕. การรับคืนคนดีสู่สังคม

6 the end


ดาวน์โหลด ppt โครงการอบรม เครือข่ายยุติธรรม ชุมชนตำบลนำร่อง สำนักงานยุติธรรม จังหวัดขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google