งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นมาของความยุติธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นมาของความยุติธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการอบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น

2 ความเป็นมาของความยุติธรรม
โครงสร้างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและ คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน กรอบภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชน

3 ความเป็นมาของกระบวนการยุติธรรม และ ความยุติธรรม
ความเป็นมาของกระบวนการยุติธรรม และ ความยุติธรรม สมัยสุโขทัย -- พ่อปกครองลูก สมัยอยุธยา – การปกครองแบบกึ่งทางการ สมัยรัตนโกสินทร์ – การปกครองแบบเป็นทางการ สู่ระบบราชการเต็มรูปแบบ

4 โครสร้างของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน / หัวหน้าชุมชน ๒ คน - ตัวแทน สอบต. / สท ๒ คน - ประธานศูนย์(เดิม) / ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน - ผู้แทนกลุ่มอาชีพ / กลุ่มพลัง ๑ คน - ตร. ชมส ๑ คน - นิติกร ๑ คน - จนท. นโยบายและแผน ๑ คน

5 ภารกิจศูนย์ยุติธรรมชุมชน
๑. การป้องกัน และ แก้ไขปัญหาอาชญากรรม ๒.การรับเรื่องราวร้องทุกข์ / การส่งต่อ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. การไกล่เกลี่ย / การประนอมข้อพิพาท ๔. การเยียวยาและเสริมพลัง จำเลย / ผู้เสียหาย ๕. การรับคืนคนดีสู่สังคม

6 the end


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นมาของความยุติธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google