งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี www.ConvergenceBTFPfund.net สถาบันวิจัยและให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี www.ConvergenceBTFPfund.net สถาบันวิจัยและให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี www.ConvergenceBTFPfund.net สถาบันวิจัยและให้ คำปรึกษา แห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาส ตร์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช.

2 www.convergencebtfpfund.net สำนักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช. สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ใน ยุคหลอมรวมเทคโนโลยี

3 การ " เสวนา " ในที่นี้ไม่เน้นการโต้เถียงกัน แต่เน้นการฟังอย่างลึก (Deep Listening) เป็น หลัก เคล็ดไม่ลับเกี่ยวกับ Dialogue การสานเสวนาที่ดี จะปราศจากบรรยากาศ 6 บ ได้แก่ ไม่เบิ้ล – ไม่ยกตนข่มท่าน ไม่ดูถูก ปรามาส ไม่บี้ – ไม่กดดันคาดคั้น ไล่บี้ผู้อื่นให้จนมุม ไม่ใบ้ – ไม่เงียบเพราะกลัว หรือเกรง ไม่โบ้ย – ไม่โยนความผิด ไม่โยนความรับผิดชอบ ไม่บล็อก – ไม่ขัดขวางขัดคอ ไมขัดจังหวะ ไม่ปิดโอกาส ไม่เบลม – ไม่ตำหนิ ไม่ทำให้เสียหน้า

4 พลวัตของสื่อ (Dynamic Media) คือ การ ผสมผสานระหว่างสื่อสิ่งพิมพ์สื่อกระจายเสียง และสื่ออินเทอร์เน็ต เพื่อให้เข้าถึงบุคคลจำนวน มากในเวลาเดียวกัน ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่ เรียกว่า “ การหลอมรวมสื่อเทคโนโลยี ” (Convergence Technology Media) Jenkins นักวิชาการด้านสื่อชาวสหรัฐ อธิบายในหนังสือ “Convergence Culture: Where Old and New media Collide” ไว้ว่าเป็นการ หลอมรวมเนื้อหาของสื่อหลายๆ รูปแบบ รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคสื่อซึ่งมีความ ร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมสื่อ อาทิ การ ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมที่ แตกต่างกัน เช่น การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบรอด แบรนด์ โทรทัศน์ โทรศัพท์ และอุปกรณ์ โทรศัพท์มือถือ

5 ขอขอบพระคุณ ทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt โครงการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี www.ConvergenceBTFPfund.net สถาบันวิจัยและให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google