งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลำดับการคำนวน ลำดับตัวจัดการ 1% เปอร์เซนต์ 2^ ยกกำลัง 3 * และ / การคูณ และการหาร 4 + และ - การบวกและการลบ 5= >= การเปรียบเทียบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลำดับการคำนวน ลำดับตัวจัดการ 1% เปอร์เซนต์ 2^ ยกกำลัง 3 * และ / การคูณ และการหาร 4 + และ - การบวกและการลบ 5= >= การเปรียบเทียบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลำดับการคำนวน ลำดับตัวจัดการ 1% เปอร์เซนต์ 2^ ยกกำลัง 3 * และ / การคูณ และการหาร 4 + และ - การบวกและการลบ 5= >= การเปรียบเทียบ

2 การเชื่อมต่อข้อความ สัญลักษณ์ความหมายตัวอย่าง & เชื่อมต่อข้อความเข้าด้วยกัน (“Bang”&”kok”)

3 อาร์กิวเมนต์ คือ อะไร องค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ภายในฟังก์ชั่นไม่ว่าจะเป้นขอบเจต ของเซลล์ที่ใช้อ้างอิง ข้อความ ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ใดๆ เช่น =SUM(A1,B1,C1;c5)

4 การพิมพ์สูตรคำนวน ใส่ (=) ทุกครั้งก่อนสร้างสูตร ใส่ ( วงเล็บ ) ระบุลำดับการคำนวน ใส่คอมม่า (,) ขั้นระหว่างอาร์กิวเมนต์ ใส่อัญประกาศ (“”) อาร์กิวเมนต์ที่เป็นข้อความ

5 NOW แสดงวันที่ปัจจุบัน TODAY แสดงเวลาปัจจุบัน WEEKDAY หาวันในสัปดาห์ DATE หาตัวเลขของวันที่ BAHTTEXT แปลงตัวเลขเป็นคำอ่าน ROUND ปัดทศนิยม SUMIF หาผลรวมตามเงื่อนไข COUNTIF นับจำนวนตามเงื่อนไข

6 ความผิดพลาดของสูตรคำนวน #### ผลยาวเกินช่องปรับคลอลั่มให้กว้างขึ้น # VALUE ใช้ตัวดำเนินการผิดประเภทตรวจสอบตัวดำเนินการ #DIV/0! หารด้วย 0 หลีกเลี่ยงการหารด้วย 0 #NAME? ชื่อเซลล์ผิดตรวจสอบชื่อเซลล์ #N/A ตัวแปรไม่ตรงกับฟังชั่นตรวจสอบตัวแปร #REF! ไม่พบเซลล์ที่อ้างถึงตรวจสอบเซลลืให้ถูกต้อง

7 แบบฝักหัด ให้สร้างตารางคำนวนราคาสินค้า จำนวนเงิน ( ตัวหนังสือ ) จำนวนเงิน ( ตัวเลข ) รหัสสินค้าประเภทสินค้าราคาส่วนลด (%) ราคารวม รวม โทรทัศน์ 7% วิทยุ 5% ตู้เย็น 10%


ดาวน์โหลด ppt ลำดับการคำนวน ลำดับตัวจัดการ 1% เปอร์เซนต์ 2^ ยกกำลัง 3 * และ / การคูณ และการหาร 4 + และ - การบวกและการลบ 5= >= การเปรียบเทียบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google