งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมนู ความเป็นมาของของมด มด ละเอียด ราชินีมด มด ง่าม มดเพศผู้ มด ดำ มดงาน มด แดง มด ตะนอย ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมนู ความเป็นมาของของมด มด ละเอียด ราชินีมด มด ง่าม มดเพศผู้ มด ดำ มดงาน มด แดง มด ตะนอย ย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เมนู ความเป็นมาของของมด มด ละเอียด ราชินีมด มด ง่าม มดเพศผู้ มด ดำ มดงาน มด แดง มด ตะนอย ย

3 1. ส่วนหัว เป็นส่วนแรกของลำตัว มี รูปร่างหลายแบบ เช่น ห้าเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม วงรี หรือหัวใจ เป็นที่ตั้ง ของอวัยวะที่สำคัญบางชนิด ได้แก่ 2. ส่วนอก เป็นส่วนที่สองของลำตัว มดเป็นรูปทรงกระบอก อกของมดจะ ไม่ใช้คำว่า thorax แต่จะใช้ alitrunk แทน เนื่องจากอกของมด ประกิอบด้วย อกปล้องแรก อกปล้อง ที่ 2 และอกปล้องที่ 3 แต่อกปล้องที่ 3 นี้จะรวมกับท้องปล้องที่ 1 ซึ่ง เรียกว่า propodeum ส่วนอกจะเป็น ที่ตั้งของส่วนขาปีก

4 ราชินี เป็นมดเพศเมียที่มีขนาด ใหญ่ที่สุด ก่อนที่จะเป็นมด ราชินี จะเป็นมดเพศเมีย ธรรมดาก่อน เป็นมดมีปีก เมื่อ ผสมพันธุ์แล้วจะสลัดปีกทิ้งไป แล้วเริ่มสร้างรังวางไข่ มดราชินี จะเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของ มดทั้งรัง ตั้งแต่กำหนดเพศ จำนวนประชากร และพฤติกรรม ต่างๆ

5 มดเพศผู้ เป็นมดตัวผู้ มีปีกมีขนาด ใกล้เคียงกับมดงาน มีหน้าที่เพียงแค่ ผสมพันธุ์อย่างเดียว ในรังหนึ่งมีมด เพศผู้อยู่ไม่มาก และจะเกิดเพียงรุ่น เดียวเท่านั้นในรอบปี

6 มดงาน เป็นมดตัวเมียที่เป็นหมัน ไม่ มีปีก มีหน้าที่คอยหาอาหารป้องกัน ศัตรู ดูแลรังไข่และตัวอ่อนรวมทั้งมด ราชินี มดที่เราเห็นส่วนใหญ่ล้วนเป็น มดงานทั้งสิ้น มดรังหนึ่งจะมีมดงาน

7 ประเภทของมดน่ารู้ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ มดละเอียดหรือมดเหม็น มดดำ มด ง่ามมดแดง มดตะนอย

8 มดละเอียดหรือมดเหม็น – มี ลักษณะหัวและอกสีดำ ท้องสี น้ำตาลอ่อนปล้องมีหนวดมี และยาว ตารวม ใหญ่อยู่ด้านหน้า ปล้อง มีปุ่ม 1 ลักษณะ แบน ปล้องท้องส่วนยื่น ไปคลุมบน pedicel ทำรังบนดินร่วม บริเวณโคนต้มไม้ เช่น ต้นไผ่

9 มดดำ - มีลักษณะมีสีน้ำตาลเข้ม บางส่วนสีดำ ขนสีน้ำตาลเหลืองปก คลุมอยู่ทั่วไป หนวดมี 12 ปล้อง ลักษณะยาวเห็นได้ชัด อกแต่ละ ปล้องมีเส้นแบ่งชัดเจน ขายาวมาก มี 1 ปุ่ม เป็นรูปไข่นูนเล็กน้อย ท้อง รูปไข่ พบเห็นทั่วไป

10 มดง่าม - มีลักษณะสีน้ำตาลเข้ม กรามใหญ่ หนวดมี 11 ปล้อง เว้าลง ส่วนท้องกว้างรูปไข่ ทำรังในดินร่วน มองผิวดินจะเห็นเป็นเพียงรูเปิดเล็กๆ และมีดินร่วงกองอยู่รอบๆ ของขอบรู เข้าออก

11 มดแดง - มีลักษณะสีแดงเข้ม หัว และส่วนอกมีขนเส้นเล็กๆ หนวดมี 12 ปล้อง อกยาวโค้งคอดคล้าย อาน กลม ขาเรียวยาว ทำรังบน ต้นไม้ใหญ่ เช่น ต้นมะม่วง ชมพู่

12 มดตะนอย – มีลักษณะสำคัญสีดำ ปนน้ำตาลเหลือง มีขนกระจายบางๆ ไม่เป็นระเบียบ หนวด 12 ปล้อง อก ยาว กว้าง เล็กแบน รูปไข่นูน ท้อง รูปไข่เล็กปลายแหลมโค้ง

13 แหล่งข้อมูลอ้างอิง www. เด็กดี.com www. หมอชาวบ้าน.com

14 จัดทำโดย เด็กชาย ธนากร สุภาคำ เลขที่ 2 ชั้น ม.1/3 เสนอ คุณครู วันทนีย์ จิกยอง โรงเรียน จักรคำคณาทรจังหวัด ลำพูน


ดาวน์โหลด ppt เมนู ความเป็นมาของของมด มด ละเอียด ราชินีมด มด ง่าม มดเพศผู้ มด ดำ มดงาน มด แดง มด ตะนอย ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google