งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไทร ชื่อสามัญ Banyan Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus annlata วงศ์ MORACEAE ชื่ออื่น ไทรกร่าง ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นขนาดกลาง สูงถึง 20 เมตร ไม่ ผลัดใบเรือนยอดทรงกลมแผ่กว้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไทร ชื่อสามัญ Banyan Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus annlata วงศ์ MORACEAE ชื่ออื่น ไทรกร่าง ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นขนาดกลาง สูงถึง 20 เมตร ไม่ ผลัดใบเรือนยอดทรงกลมแผ่กว้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไทร ชื่อสามัญ Banyan Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus annlata วงศ์ MORACEAE ชื่ออื่น ไทรกร่าง ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นขนาดกลาง สูงถึง 20 เมตร ไม่ ผลัดใบเรือนยอดทรงกลมแผ่กว้าง กิ่งก้านห้อยย้อยมีรากอากาศ มีนำ ยางขาว เปลือกสีนำตาล ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปรีรูปไข่ กว้างปลายใบ เรียวแหลม ดอก สีเหลือง หรือ สีนำ ตาล ออกเป็นช่อแบบมะเดื่อ ดอก ย่อยฝังตัว ผลแบบมะเดื่อ ทรงกลม ออกเป็นคู่หรือ เดี่ยวตามซอกใบ ผล สุกสีส้นแดงเข้ม เมล็ดเล็กๆจำนวน มาก ประโยชน์ รากแก้ตกโลหิต แก้นิ่ว บำรุงโลหิต แก้ท้องเสีย รากอากาศขับปัสสาวะ แก้ไตพิการ รากอากาศนำมาพันเป็น วงกลมเพื่อประดํบดอกไม้แห้งเป็น พวงมาลา

2 จันทร์ผา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dracaena loureiri Gagnep. ชื่อวงศ์ : Agavaceae ชื่อสามัญ : - ชื่อพื้นเมือง : จันทน์แดง ลักกะ จันทน์ ประโยชน์ : แก่นมีสรรพคุณบำรุงหัวใจ แก้ เลือดออกตามไรฟัน ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ประดับที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศ ไทย โดยเฉพาะตามป่าเขา ลำต้นมี ความแข็งแกร่งมาก การแตกใบจะ แตกออกบริเวณยอด ใบสีเขียวเข้ม เป็นรูปหอก ใบเรียว และยาว ปลาย ใบแหลม

3 หญ้า Savanna ชื่อวิทยาศาสตร์ Axonopus compresus Beauv. วงศ์ GRAMINEAE ชื่อสามัญ Tropical Carpet grass, Savanna Grass ลักษณะทั่วไป ลำต้น จะแบนและมีลำต้นบนดินแตก ออกทั้ง 2 ข้างของลำต้น ลำต้นบน ดินไม่ยาวนัก รากจะแตกออกจากข้อ ของลำต้นบนดิน ที่เรียกว่า ไหล เมื่อ ไหลนี้สัมผัสกับดินรากและต้นใหม่ก็ จะแตกออกจากข้อของไหล แล้ว เจริญเติบโตแพร่กระจายไปอย่าง รวดเร็ว ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับสนาม หรือคลุม ดิน


ดาวน์โหลด ppt ไทร ชื่อสามัญ Banyan Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus annlata วงศ์ MORACEAE ชื่ออื่น ไทรกร่าง ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นขนาดกลาง สูงถึง 20 เมตร ไม่ ผลัดใบเรือนยอดทรงกลมแผ่กว้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google