งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

"Betaray" นวัตกรรมลูกแก้วมหัศจรรย์ เก็บเกี่ยวแสง จากดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และเมฆได้ “Rawlemon” บริษัท เทคโนโลยีจากสเปน ได้ ออกแบบนวัตกรรมลูกแก้ว มหัศจรรย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""Betaray" นวัตกรรมลูกแก้วมหัศจรรย์ เก็บเกี่ยวแสง จากดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และเมฆได้ “Rawlemon” บริษัท เทคโนโลยีจากสเปน ได้ ออกแบบนวัตกรรมลูกแก้ว มหัศจรรย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 "Betaray" นวัตกรรมลูกแก้วมหัศจรรย์ เก็บเกี่ยวแสง จากดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และเมฆได้ “Rawlemon” บริษัท เทคโนโลยีจากสเปน ได้ ออกแบบนวัตกรรมลูกแก้ว มหัศจรรย์ มีประสิทธิภาพ มากกว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ทั่วไปถึงร้อยละ 35 “Betaray” เป็นนวัตกรรม พลังงานจากบริษัทผู้ผลิต “Rawlemon” ถูกออกแบบให้มี ลักษณะเป็นลูกแก้วทรงกลม โปร่งใส เชื่อมต่อกับโครงเหล็ก เพื่อการติดตามแสง ซึ่ง สามารถเก็บเกี่ยวพลังงานได้ ทั้งจากดวงอาทิตย์และดวง จันทร์ ให้ประสิทธิภาพมากกว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบมี แกนติดตามถึงร้อยละ 35

3 นวัตกรรมชิ้นนี้นั้นสามารถ เปลี่ยนแสงแดดไปเป็นได้ทั้ง ไฟฟ้าและพลังงานความร้อน ซึ่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้ผ่าน เข้ารอบสุดท้ายในงานประกวด เทคโนโลยีโลก ทำให้ บริษัทผู้ผลิตมีแรงจูงใจในการ พัฒนารุ่นต่อมาให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรุ่นต่อมาได้ถูกออกแบบให้ สามารถมุ่งเน้นไปที่การ กระจายแสงและสร้างลำแสง จากพลังงานจากดวงอาทิตย์ ได้ ไม่เพียงแค่นั้น นวัตกรรม ชิ้นนี้ยังสามารถเก็บเกี่ยว พลังงานได้จากดวงจันทร์รวม ไปถึงเมฆที่เป็นสีเทา ในขณะที่ การแปลงพลังงานของแผง เซลล์แสงอาทิตย์ทั่วไปต้องใช้ แสงมากกว่าถึง 4 เท่าก่อนที่จะ ผลิตพลังงานออกมา

4 In 2012, Inhabitat featured an invention that promised to turn the world of solar power generation upside down. Rawlemon‘s spherical solar energy- generating globe looked a lot like a giant glass marble on a robotic steel frame, but there was nothing raw about what it achieved: the sun-tracking device was capable of concentrating sunlight (and moonlight) up to 10,000 times–making it 35 percent more efficient than traditional dual-axis photovoltaic designs. Bolstered by the incredible enthusiasm for their first design, the scientists at Rawlemon are back with an updated version–behold the Betaray!Rawlemonsolar energy- generating globe

5 อาคารเรือต้านภัยพิบัติ ยืนหยัดด้วยระบบพึ่งพา ตนเอง Remistudio บริษัท สถาปัตยกรรมจากรัสเซีย เจ้าของผลงานการออกแบบ เรือยักษ์ ที่คำนึงถึง สภาพแวดล้อมและมีระบบการ พึ่งพาตนเอง ซึ่งแนวคิดนี้อยู่ ในโครงการออกแบบ " สถาปัตยกรรมเพื่อบรรเทาภัย พิบัติ " สามารถสร้างขึ้นใน สภาพอากาศที่แตกต่างกันรวม ไปถึงในภูมิภาคที่อันตราย เนื่องจากชั้นใต้ดินเป็น โครงสร้างเปลือกไร้หินหรือมุม พร้อมระบบการแบกรับช่วยใน การกระจายน้ำหนักกรณีที่เกิด แผ่นดินไหวได้ Remistudio บริษัท สถาปัตยกรรมจากรัสเซีย เจ้าของผลงานการออกแบบ เรือยักษ์ ที่คำนึงถึง สภาพแวดล้อมและมีระบบการ พึ่งพาตนเอง ซึ่งแนวคิดนี้อยู่ ในโครงการออกแบบ " สถาปัตยกรรมเพื่อบรรเทาภัย พิบัติ " สามารถสร้างขึ้นใน สภาพอากาศที่แตกต่างกันรวม ไปถึงในภูมิภาคที่อันตราย เนื่องจากชั้นใต้ดินเป็น โครงสร้างเปลือกไร้หินหรือมุม พร้อมระบบการแบกรับช่วยใน การกระจายน้ำหนักกรณีที่เกิด แผ่นดินไหวได้

6 โดยอาคารเรือแห่งนี้มี ระบบพลังงานที่ได้จาก การติดตั้งแผงโซลาเซลล์ ในมุมที่เหมาะสมในการรับ แสงอาทิตย์ โดมใน ส่วนบนนั้นจะรวบรวม อากาศร้อนไปไว้ใน แบตเตอรี่เก็บไฟฟ้า เพื่อ ใช้เป็นพลังงานสำรองใน ยามฉุกเฉิน หาก สภาพแวดล้อมภายนอก อาคารนั้นเกิดผกผัน ยิ่งไป กว่านั้น ทั้งอากาศ ภายนอก น้ำ หรือพื้นที่ ร้อนก็ถูกนำมาใช้ เช่นเดียวกัน

7 การปลูกต้นไม้เป็นขั้นตอนต่อไปที่ คำนึงถึงสภาพแวดล้อมบนเรือ พื้นที่สูงโปร่งแสงภายในนั้นสร้าง มาเพื่อการเจริญเติบโตของพืชที่ ถูกปลูกขึ้น พร้อมด้วยระเบียงที่ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้ เป็นอย่างดี การปลูกต้นไม้เป็นขั้นตอนต่อไปที่ คำนึงถึงสภาพแวดล้อมบนเรือ พื้นที่สูงโปร่งแสงภายในนั้นสร้าง มาเพื่อการเจริญเติบโตของพืชที่ ถูกปลูกขึ้น พร้อมด้วยระเบียงที่ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้ เป็นอย่างดี โครงสร้างความแข็งแรงมาจากการบีบ อัดของซุ้มไม้โค้งและสายเหล็กที่ขึงตึง มีการปกคุลมด้วยฟอยด์พิเศษที่ทำ จาก Ethyltetrafluoroethylene( ETFE) ซึ่งเป็นวัสดุที่แข็งแรงและโปร่ง ใส่ สามารถทำความสะอาด ตัวเอง คงทน ต้นทุนต่ำและมีน้ำหนัก เบากว่าแก้ว ยิ่งไปกว่านั้นฟอยด์ยังติด อยู่กับโลหะพิเศษที่สามารถสะสม พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการทำน้ำ ร้อน และเป็นท่อลำเลียงเพื่อเก็บน้ำฝน จากหลังคาอีกด้วย

8 http://www.energysavingmedia.com/news/page. php?a=10&n=14&show=28 http://www.energysavingmedia.com/news/pa ge.php?a=10&n=14&cno=5838 บรรณานุกรม


ดาวน์โหลด ppt "Betaray" นวัตกรรมลูกแก้วมหัศจรรย์ เก็บเกี่ยวแสง จากดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และเมฆได้ “Rawlemon” บริษัท เทคโนโลยีจากสเปน ได้ ออกแบบนวัตกรรมลูกแก้ว มหัศจรรย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google