งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนที่ 3 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนที่ 3 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นายวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนที่ 3 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ สอนโดย นายวิเชียร มีสม

3 นายวิเชียร มีสม ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 2 บอกการป้องกันและแก้ปัญหา สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อ สุขภาพ

4 นายวิเชียร มีสม 3 2. มลพิษทางอากาศ 1. อันตรายต่อสุขภาพร่างกาย 1.1 เชื้อโรค 1.2 ก๊าซต่างๆ 1.3 สิ่งเจือปนในอากาศ 1.4 สารเคมีต่างๆ 2. อันตรายต่อทรัพย์สิน 3. อันตรายต่อพืชพันธุ์ธัญญาหาร

5 4 สารมลพิษอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย 1.1 คาร์บอนมอนนอกไซด์ 1.2 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ๆ 1.3 ออกไซด์ของไนโตรเจน 1.4 ฝุ่นละออง 1.5 ควันดำและควันขาว 1.6 ตะกั่ว

6 5 สารมลพิษมีผลต่อสุขภาพร่างกาย 1.1 ระบบทางเดินหายใจ 1.2 ระบบไหลเวียนเลือด 1.3 ระบบประสาท 1.4 ระบบสืบพันธุ์ 1.5 ตา 1.6 สุขภาพจิต

7 6 ป้องกันมลพิษทางอากาศ 1. ควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษ 2. ปลูกต้นไม้ 3. รักษาความสะอาดบ้านเมือง 4. ให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการ

8 7 2. มลพิษทางน้ำ 1. การระบายน้ำจากครัวเรือน 2. ประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำ 3. โรงงานอุสาหกรรม 4. การใช้ปุ๋ย

9 8 แนวทางการป้องกันมลพิษทางน้ำ 1. ควบคุมการระบายน้ำออก 2. ให้ความร่วมมืออนุรักษ์แหล่งน้ำ 3. ไม่ตัดไม้ทำลายป่า 4. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน

10 9 ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย คือ เศษสิ่งของต่างๆที่ไม่ต้องการ สิ่งปฏิกูล คือ อุจจาระ ปัสสาวะ สิ่งโสโครก มีกลิ่นเหม็น

11 10 ขยะแห้ง คือ เศษสิ่งของที่มีความชื้นน้อย ขยะเปียก คือ เศษสิ่งของที่มีความชื้นมาก

12 นายวิเชียร มีสม 11 ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1. มนุษย์ทิ้งออกมา 2. มนุษย์ขับถ่ายออกมา 3. เกิดจากธรรมชาติ

13 นายวิเชียร มีสม 12 มลพิษทางเสียง 1. อันตรายต่อประสาทหู 2. อันตรายต่อร่างกาย 3. อันตรายต่อจิตใจ 4. ผลกระทบต่อธุระกิจการงาน

14 นายวิเชียร มีสม 13 แหล่งกำเนิดเสียง เสียงเครื่องดูดฝุ่นขนาดใหญ่ 85 ความดัง ( เดซิเบล ) เสียงรถบรรทุกสิบล้อ 95 เสียงจักรยานยนต์ สามล้อเครื่อง 85 เสียงเครื่องดูดฝุ่นขนาดใหญ่ 85 เสียงเครื่องบินไอพ่น 85

15 นายวิเชียร มีสม 14 มลพิษทางเสียง 1. อันตรายต่อประสาทหู 2. อันตรายต่อร่างกาย 3. อันตรายต่อจิตใจ 4. ผลกระทบต่อธุระกิจการงาน

16 15 แนวทางการป้องกันมลพิษทางเสียง 1. ควบคุมแหล่งกำเนิดเสียง 2. เฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เกิด 3. หลีกเหลี่ยงการอยู่ที่เสียงดัง 4. ไม่กระทำใดๆให้เสียงดัง นายวิเชียร มีสม

17 16 การป้องกันธรณีพิบัติภัย เหตุการณ์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว การ ทรุดตัวของแผ่นดิน ภูเขาถล่ม การ เกิดหิมะถล่ม การเกิดคลื่นยักษ์ นายวิเชียร มีสม

18 17 การเกิดคลื่นสึนามิ 1. 2. 3.


ดาวน์โหลด ppt นายวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนที่ 3 เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google