งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิกฤตการณ์เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิกฤตการณ์เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิกฤตการณ์เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ
โชคชัย บุตรครุธ

2 8. วิกฤตการณ์เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ
8.1 สภาพปัญหา มลพิษทางอากาศเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก ดังเช่น สหรัฐอเมริกาได้ชื่อว่า เป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซพิษในอากาศมากที่สุดในโลก โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีปริมาณถึงร้อยละ 36 ของโลก

3 8. วิกฤตการณ์เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ
8.2 สาเหตุของมลพิษทางอากาศ มีดังนี้ (1) ควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม (2) ก๊าซพิษหรือไอเสียจากรถยนต์  (3) สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน(CFC) ที่ใช้ในอุตสาหกรรม

4 8. วิกฤตการณ์เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ
8.3 ผลกระทบของปัญหามลพิษทางอากาศ มีดังนี้ (1) เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์  (2) สาร CFC เป็นสาเหตุทำให้รังสีอัลตราไวโอเลต(UV) ทำอันตรายต่อผิวหนังของมนุษย์ ผิวหนังอักเสบ และเกิดโรคมะเร็งผิวหนังได้ เป็นต้น

5 9. วิกฤตการณ์เกี่ยวกับหมอกควันและฝนกรด
9.1 หมอกควัน ปัญหาหมอกควัน คือ มลพิษที่เกิดจากการรวมตัวผสมผสานระหว่างหมอกตามธรรมชาติกับหมอกควันที่มาจากท่อไอเสียของรถยนต์ มักจะเกิดระดับใกล้พื้นดินในเมืองใหญ่ที่มีการจราจรหนาแน่นและมียานพาหนะคับคั่ง เมื่อสูดดมเข้าไปมาก ๆ จะเจ็บป่วย เช่น หายใจติดขัด ดวงตาคันและอักเสบ ฯลฯ

6 9. วิกฤตการณ์เกี่ยวกับหมอกควันและฝนกรด
9.2 ฝนกรด (1) มลพิษของสิ่งแวดล้อม ที่เรียกว่า “ฝนกรด” เกิดจากควันพิษหรือก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อลอยขึ้นสู่สู่บรรยายจะเปลี่ยนรูปเป็นกรดซัลฟูริกและไนตริก จนกระทั่งผสมผสานกับฝนหรือหิมะจึงกลายสภาพเป็น “ฝนกรด” ในที่สุด

7 9. วิกฤตการณ์เกี่ยวกับหมอกควันและฝนกรด
9.2 ฝนกรด (2)   อันตรายจากฝนกรด มีดังนี้ - เมื่อไหลลงสู่แม่น้ำ ทะเลสาบ ทะเล และมหาสมุทร จะทำให้เกิดการสะสมตัวของกรดที่เป็นสารพิษในน้ำ - เมื่อตกลงสู่พื้นดิน จะกัดกร่อนแร่ธาตุอาหารในดิน ทำให้ดินลดความอุดมสมบูรณ์ - เมื่อตกลงมาบริเวณสิ่งก่อสร้างที่เป็นหินปูน เช่น รูปปั้น สะพาน ฯลฯ จะทำให้เกิดการสึกกร่อนได้


ดาวน์โหลด ppt วิกฤตการณ์เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google