งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบในการสร้างสรรค์รายการวิทยุโทรทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบในการสร้างสรรค์รายการวิทยุโทรทัศน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบในการสร้างสรรค์รายการวิทยุโทรทัศน์

2 องค์ประกอบในการสร้างสรรค์รายการวิทยุโทรทัศน์
1.วัตถุประสงค์ของรายการ 2. ประเภทและรูปแบบของรายการ 3.เทคนิคการนำเสนอเนื้อหาของรายการ 4.เวลาและอารมณ์ของรายการ

3 1.วัตถุประสงค์ของรายการ
เพื่อเสนอข่าวสาร เพื่อถ่ายทอดความรู้ เพื่อเสนอความบันเทอง เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

4 2. ประเภทและรูปแบบของรายการ
แบ่งตามแบบอังกฤษ BBC ได้กำหนดไว้ 3 ประเภทคือ รายการที่ให้ข่าวสาร Information Programe รายการเพื่อการศึกษา Educational Programe รายการเพื่อความบันเทิง Entertainment Programe ละคร ดนตรี ปกิณกะ (จำนง รังสิกุล)

5 แบ่งตามแบบอเมริกา คณะกรรมมาธิการการสื่อสารแห่งรัฐบาลกลาง FCC รายการเกษตร Agricultural Programs รายการบันเทิง Entertrain Programs รายการข่าว News Programs รายการกิจการสาธารณะ Public Affairs Programs รายการศาสนา Religious Programs รายการสอน Instructional Programs รายการกีฬา Sport Programs รายการของสถานี Editorial Programs รายการการเมือง Political Programs รายการเพื่อการศึกษาของสถาบัน Educational Institution Programs รายการอื่นๆ Other Programs

6 แบ่งตามแบบไทย สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดระเบียบว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รายการประเภทข่าว รายการประเภทความรู้ รายการประเภทบันเทิง รายการประเภทโฆษณาการบริการธุรกิจ

7 อื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาแล้ว เรายังสามาถแบ่งประเภทของรายการออกได้ดังนี้
รายการพูด Talkshow รายการเกมโชว์ Game Show รายการสารคดี Documentary รายการนิตยสาร Magazine Varity รายการละคร Drama รายการดนตรีและเพลง Music & Concert

8 3.เทคนิคการนำเสนอเนื้อหาของรายการ
เทคนิคในการนำเสนอเนื้อหาของรายการประกอบไปด้วย ผู้ดำเนินรายการ ผู้นำเสนอเนื้อหา การจัดโครงสร้างของเนื้อหารายการ เป็นการลำดับเรื่องราวเนื้อหา เรียงจากลำดับของเวลา นำเสนอจากเรื่องที่น่าสนใจ เล่าเรื่องในอดีต ตัดสลับกัน

9 4.เวลาและอารมณ์ของรายการ
หมายถึง ช่วงเวลาที่สอดคล้องกับอารมณ์ของการนำเสนอเนื้อหาแบ่งออกได้เป็น เวลา กำหนดเวลาที่ออกอากาศ ช่วงใด ใกล้เทศการใด ความยาวของรายการสอดคล้องกับเนื้อหาที่นำเสนอ,ความยาวในแต่ละช่วงเวลาหรือเบรก,เวลาในการนำเสนอให้กระชับ หรือยืดเยื้อ อารมณ์ เป็นส่วนสำคัญที่จะให้ผู้ชมติดตามรายการโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง ส่วนสำคัญที่สร้างอารมณ์ร่วมให้กับผู้ชมคือ การกำหนดเวลาในการดำเนินรายการเทคนิคการนำเสนอ,ความสามารถของผู้แสดง,บรรยากาศ สภาพแวดล้อม ความสมบูรณ์


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบในการสร้างสรรค์รายการวิทยุโทรทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google