งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบในการ สร้างสรรค์รายการวิทยุ โทรทัศน์. ► 1. วัตถุประสงค์ของรายการ ► 2. ประเภทและรูปแบบของรายการ ► 3. เทคนิคการนำเสนอเนื้อหาของรายการ ► 4. เวลาและอารมณ์ของรายการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบในการ สร้างสรรค์รายการวิทยุ โทรทัศน์. ► 1. วัตถุประสงค์ของรายการ ► 2. ประเภทและรูปแบบของรายการ ► 3. เทคนิคการนำเสนอเนื้อหาของรายการ ► 4. เวลาและอารมณ์ของรายการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบในการ สร้างสรรค์รายการวิทยุ โทรทัศน์

2 ► 1. วัตถุประสงค์ของรายการ ► 2. ประเภทและรูปแบบของรายการ ► 3. เทคนิคการนำเสนอเนื้อหาของรายการ ► 4. เวลาและอารมณ์ของรายการ

3 1. วัตถุประสงค์ของรายการ ► เพื่อเสนอข่าวสาร ► เพื่อถ่ายทอดความรู้ ► เพื่อเสนอความบันเทอง ► เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

4 2. ประเภทและรูปแบบของรายการ ► แบ่งตามแบบอังกฤษ BBC ได้กำหนดไว้ 3 ประเภทคือ รายการที่ให้ข่าวสาร Information Programe รายการเพื่อการศึกษา Educational Programe รายการเพื่อความบันเทิง Entertainment Programe ละคร ดนตรี ปกิณกะ ( จำนง รังสิกุล )

5 แบ่งตามแบบอเมริกา ► คณะกรรมมาธิการการสื่อสารแห่งรัฐบาลกลาง FCC รายการเกษตร Agricultural Programs รายการบันเทิง Entertrain Programs รายการข่าว News Programs รายการกิจการสาธารณะ Public Affairs Programs รายการศาสนา Religious Programs รายการสอน Instructional Programs รายการกีฬา Sport Programs รายการของสถานี Editorial Programs รายการการเมือง Political Programs รายการเพื่อการศึกษาของสถาบัน Educational Institution Programs รายการอื่นๆ Other Programs

6 แบ่งตามแบบไทย ► สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดระเบียบว่าด้วย วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รายการประเภทข่าว รายการประเภทความรู้ รายการประเภทบันเทิง รายการประเภทโฆษณาการบริการธุรกิจ

7 อื่นๆ ► นอกจากที่กล่าวมาแล้ว เรายังสามาถแบ่งประเภท ของรายการออกได้ดังนี้ ► รายการพูด Talkshow รายการเกมโชว์ Game Show รายการสารคดี Documentary รายการนิตยสาร Magazine Varity รายการละคร Drama รายการดนตรีและเพลง Music & Concert

8 3. เทคนิคการนำเสนอเนื้อหาของ รายการ ► เทคนิคในการนำเสนอเนื้อหาของรายการประกอบ ไปด้วย ผู้ดำเนินรายการ ผู้นำเสนอเนื้อหา การจัดโครงสร้างของเนื้อหารายการ เป็นการ ลำดับเรื่องราวเนื้อหา เรียงจากลำดับของเวลา นำเสนอจากเรื่องที่น่าสนใจ เล่าเรื่องในอดีต ตัดสลับกัน

9 4. เวลาและอารมณ์ของรายการ ► หมายถึง ช่วงเวลาที่สอดคล้องกับอารมณ์ของการ นำเสนอเนื้อหาแบ่งออกได้เป็น เวลา กำหนดเวลาที่ออกอากาศ ช่วงใด ใกล้ เทศการใด ความยาวของรายการสอดคล้องกับ เนื้อหาที่นำเสนอ, ความยาวในแต่ละช่วงเวลาหรือ เบรก, เวลาในการนำเสนอให้กระชับ หรือยืดเยื้อ อารมณ์ เป็นส่วนสำคัญที่จะให้ผู้ชมติดตาม รายการโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง ส่วนสำคัญที่สร้าง อารมณ์ร่วมให้กับผู้ชมคือ การกำหนดเวลาในการ ดำเนินรายการเทคนิคการนำเสนอ, ความสามารถ ของผู้แสดง, บรรยากาศ สภาพแวดล้อม ความ สมบูรณ์


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบในการ สร้างสรรค์รายการวิทยุ โทรทัศน์. ► 1. วัตถุประสงค์ของรายการ ► 2. ประเภทและรูปแบบของรายการ ► 3. เทคนิคการนำเสนอเนื้อหาของรายการ ► 4. เวลาและอารมณ์ของรายการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google