งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Proposal / Profile : โครงร่างการผลิตรายการโทรทัศน์ : โครงร่างการผลิตรายการโทรทัศน์ : ทำเพื่อเสนอต่อสถานีโทรทัศน์ ขอ ช่องทางออกอากาศ : ทำเพื่อเสนอต่อสถานีโทรทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Proposal / Profile : โครงร่างการผลิตรายการโทรทัศน์ : โครงร่างการผลิตรายการโทรทัศน์ : ทำเพื่อเสนอต่อสถานีโทรทัศน์ ขอ ช่องทางออกอากาศ : ทำเพื่อเสนอต่อสถานีโทรทัศน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Proposal / Profile : โครงร่างการผลิตรายการโทรทัศน์ : โครงร่างการผลิตรายการโทรทัศน์ : ทำเพื่อเสนอต่อสถานีโทรทัศน์ ขอ ช่องทางออกอากาศ : ทำเพื่อเสนอต่อสถานีโทรทัศน์ ขอ ช่องทางออกอากาศ,, ผู้สนับสนุนรายการ ขอ งบประมาณ,, ผู้สนับสนุนรายการ ขอ งบประมาณ

2 รายละเอียดใน Proposal 1. ชื่อรายการ : สอดคล้องกับ concept รายการ : สอดคล้องกับ concept รายการ : จดจำง่าย น่าสนใจ : จดจำง่าย น่าสนใจ 2. ความเป็นมาของรายการ : เขียนบรรยาย อธิบายเหตุผลของ การผลิตรายการนี้ : เขียนบรรยาย อธิบายเหตุผลของ การผลิตรายการนี้ : ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับ สถานการณ์ในปัจจุบัน : ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับ สถานการณ์ในปัจจุบัน

3 3. วัตถุประสงค์รายการ : ผลิตไปเพื่ออะไร ชี้แจงทีละข้อ : ผลิตไปเพื่ออะไร ชี้แจงทีละข้อ 4. กลุ่มเป้าหมาย : แบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก – รอง : แบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก – รอง : แบ่งได้ตามเพศ วัย การศึกษา รสนิยม : แบ่งได้ตามเพศ วัย การศึกษา รสนิยม

4 5. รูปแบบรายการ : เช่น สารคดี เกมส์โชว์ ทอล์กโชว์ ฯลฯ : เช่น สารคดี เกมส์โชว์ ทอล์กโชว์ ฯลฯ 6. ความยาวรายการ / วันเวลาการ ออกอากาศ : เช่น 30 นาที วันเสาร์ 11.00-11.30 น. : เช่น 30 นาที วันเสาร์ 11.00-11.30 น. 7. สถานีที่ออกอากาศ

5 8. วิธีการนำเสนอ : อธิบายภาพรวมของรายการ : อธิบายภาพรวมของรายการ : กฎ กติกาการเล่นเกม : กฎ กติกาการเล่นเกม : พิธีกร / แขกรับเชิญคือใคร : พิธีกร / แขกรับเชิญคือใคร : สถานที่ถ่ายทำ : สถานที่ถ่ายทำ 9. โครงสร้างรายการ : รายละเอียดในแต่ละช่วงของรายการ : รายละเอียดในแต่ละช่วงของรายการ

6 10. ตัวอย่างประเด็นที่จะนำเสนอ : ประเด็นการสนทนา / ชื่อตอนที่จะ ผลิต : ประเด็นการสนทนา / ชื่อตอนที่จะ ผลิต ตัวอย่างแขกรับเชิญ ตัวอย่างแขกรับเชิญ 11. พื้นที่การโฆษณา sponser : จัดสรรให้ในลักษณะใด : จัดสรรให้ในลักษณะใด

7 12. ตัวอย่าง “ เทปแรก ” ของรายการ : อธิบายโดยละเอียดถึงเนื้อหาที่จะ on air ครั้งแรก : อธิบายโดยละเอียดถึงเนื้อหาที่จะ on air ครั้งแรก : ส่ง script รายการ : ส่ง script รายการ 13. ภาคผนวก : อ้างอิงแหล่งที่มาการค้นคว้าข้อมูล : อ้างอิงแหล่งที่มาการค้นคว้าข้อมูล

8 เกณฑ์การให้คะแนน ตัวเล่ม : เนื้อหาครบ : เนื้อหาครบ : พิมพ์ถูกต้อง : พิมพ์ถูกต้อง : จัดวางรูปเล่มสวยงาม : จัดวางรูปเล่มสวยงาม * ต้องเป็นรายการที่สอดแทรกสาระความรู้ * * ต้องเป็นรายการที่สอดแทรกสาระความรู้ *

9 รูปแบบรายการโทรทัศน์ (format) 1. รายการพูด / บรรยายคนเดียว (monologue) : ผู้บรรยายมีความรู้ ทักษะการพูด : ผู้บรรยายมีความรู้ ทักษะการพูด : อาจมีภาพประกอบเพื่อไม่เห็นหน้าผู้ พูดตลอด : อาจมีภาพประกอบเพื่อไม่เห็นหน้าผู้ พูดตลอด : จุดเด่นคือ ให้ข้อมูลที่กระชับ น่าเชื่อถือ : จุดเด่นคือ ให้ข้อมูลที่กระชับ น่าเชื่อถือ

10 2. รายการสนทนา (talk show) : พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซักถาม ซึ่งกันและกัน : พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซักถาม ซึ่งกันและกัน 3. รายการสัมภาษณ์ (interview) : ผู้สัมภาษณ์จะซักถาม โดยไม่ออก ความเห็น : ผู้สัมภาษณ์จะซักถาม โดยไม่ออก ความเห็น และสรุปตอนจบ และสรุปตอนจบ 4. รายการอภิปราย (discussion) : ผู้ดำเนินรายการ 1 คน ป้อนคำถามให้ผู้ ร่วมอภิปราย : ผู้ดำเนินรายการ 1 คน ป้อนคำถามให้ผู้ ร่วมอภิปราย 2-4 คน 2-4 คน

11 5. รายการเกมส์โชว์ (game show) : การแข่งขัน 2 ฝ่ายขึ้นไป ตามกติกา : การแข่งขัน 2 ฝ่ายขึ้นไป ตามกติกา : การตอบปัญหา (quiz show) : การตอบปัญหา (quiz show) 6. รายการสารคดี (documentary) : เสนอเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะ : เสนอเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะ : เสนอเนื้อหาด้วยภาพ และเสียง บรรยาย : เสนอเนื้อหาด้วยภาพ และเสียง บรรยาย

12 7. รายการละคร (drama) : ผลิตจากเรื่องที่มีผู้ประพันธ์ไว้หลาย แนว : ผลิตจากเรื่องที่มีผู้ประพันธ์ไว้หลาย แนว 8. รายการเพลงและดนตรี (music) : ทั้งแบบ concert และ มิวสิควิดีโอ : ทั้งแบบ concert และ มิวสิควิดีโอ

13 9. รายการสาธิต (demonstration) : เสนอขั้นตอนการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อให้ผู้ชม : เสนอขั้นตอนการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อให้ผู้ชม ได้แนวทางไปใช้ได้จริง ได้แนวทางไปใช้ได้จริง 10. รายการข่าว (news) : การรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ใน ลักษณะ 5w 1h : การรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ใน ลักษณะ 5w 1h 11. รายการถ่ายทอดสด (live program) : ถ่ายทอดเหตุการณ์จริงในขณะนั้น มี ผู้บรรยาย : ถ่ายทอดเหตุการณ์จริงในขณะนั้น มี ผู้บรรยาย

14 12. รายการวาไรตี้ / ปกิณกะบันเทิง (variety show) : รวมความบันเทิงหลายแบบ สนองผู้ชม กลุ่มต่างๆ : รวมความบันเทิงหลายแบบ สนองผู้ชม กลุ่มต่างๆ ที่สนใจเรื่องราวต่างกัน ที่สนใจเรื่องราวต่างกัน : เช่น มีดนตรี ตลก ละครสั้น ร้อง เพลง : เช่น มีดนตรี ตลก ละครสั้น ร้อง เพลง 13. รายการนิตยสาร (magazine) : มีความหลากหลายของเรื่องราวที่ นำเสนอ เพื่อเสนอต่อ : มีความหลากหลายของเรื่องราวที่ นำเสนอ เพื่อเสนอต่อ ผู้ชมเฉพาะกลุ่ม ผู้ชมเฉพาะกลุ่ม

15 14. รายการเรียลลิตี้โชว์ (Reality Show) : เป็นรายการที่มีพื้นฐานมาจาก Reality Based Program : ต้องมีองค์ประกอบพื้นฐาน คือ ผู้เข้า แข่งขัน กิจกรรมเพื่อให้แสดงความเป็นตัวตน ออกมา และช่วง air time ที่เหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt Proposal / Profile : โครงร่างการผลิตรายการโทรทัศน์ : โครงร่างการผลิตรายการโทรทัศน์ : ทำเพื่อเสนอต่อสถานีโทรทัศน์ ขอ ช่องทางออกอากาศ : ทำเพื่อเสนอต่อสถานีโทรทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google