งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานศพ / งานบุญประเพณี ปลอดเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานศพ / งานบุญประเพณี ปลอดเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานศพ / งานบุญประเพณี ปลอดเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

2 ศึกษาดูงาน

3 ประชุม / ประชาคมทั้ง ตำบล

4

5 ข้อบังคับ / บทลงโทษใน ชุมชน เจ้าภาพซื้อเครื่องดื่มเข้ามาในงาน ปรับ เจ้าภาพ ๕๐๐ บาท แขกซื้อเครื่องดื่มเข้ามาในงาน เชิญแขก คนนั้นออกจากงาน ไม่รับแขกที่เมามาช่วย เจ้าภาพคนใดไม่ปฏิบัติตามกฎหมู่บ้าน พระ ในวัดไม่รับกิจนิมนต์

6 ผู้เข้าร่วมโครงการ

7 ๙ หมู่บ้าน ๑๐๐๒ หลังคาเรือน

8

9 ผลสำรวจความพึงพอใจ ความพึงพอใจของเจ้าภาพ ร้อยละ ๙๓ พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ ๗ พึงพอใจมาก ไม่มีข้อมูล ความพึงพอใจน้อย พึงพอใจน้อยที่สุด และไม่พึงพอใจ

10 ผลสำรวจความพึงพอใจ ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน ร้อยละ ๗๘ พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ ๔ พึงพอใจมาก ร้อยละ ๘ ความพึงพอใจน้อย

11 สิ่งที่ได้ตามมา นอกจากความประหยัด เงิน ความสามัคคี ไม่มีทะเลาะ เมา อาละวาด งานเสร็จตามกำหนด เป้าหมาย สุขภาพดี

12 ปัญหาอุปสรรค ข้อขัดแย้งจากผู้ไม่ได้เข้าร่วม ประชาคม ผู้ที่ดื่มมาจากที่อื่น มาเอะอะ โวยวาย แผนงานในประเพณี สงกรานต์ จัดให้มีถนนปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสงกรานต์

13 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt งานศพ / งานบุญประเพณี ปลอดเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google