งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ASSIGNMENT ความสัมพันธ์ระหว่างเรือนเครื่องผูกกับ วิถีชีวิตคนบ้านท่าโพธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ASSIGNMENT ความสัมพันธ์ระหว่างเรือนเครื่องผูกกับ วิถีชีวิตคนบ้านท่าโพธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ASSIGNMENT ความสัมพันธ์ระหว่างเรือนเครื่องผูกกับ วิถีชีวิตคนบ้านท่าโพธิ์

2 เรือน เครื่องผูก วิถีชีวิต + การ อยู่อาศัย อาชีพหลัก / อาชีพรอง สภาพแวดล้ อม วัส ดุ ไม้ขัด แตะ ไม้ ไผ่ ไม้ยู คา หญ้า คา ไม้ สะเดา กระบวน การศึกษา

3 การ ก่อสร้าง ผ่าสอด มัดตอก / หวาย ภูมิ ปัญญา ใช้ไม้ไผ่ ทำตอก วิธีการ หมัด ข้อเปรียบเทียบ สมัยก่อน ปัจจุบั น

4 ลงพื้นที่ เมื่อ 17/01/2553 ที่ หมู่บ้านท่าโพธิ์ ประตู 4 ** พบว่าแถวนี้ เรือนเครื่องผูกหายากมาก มีแต่ห้างนาที่เป็นเครื่องสับทั้งนั้น จาก case study ของเพื่อน ได้ไปศึกษาเรือนเครื่องผูกซึ่งเป็นรายวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งตรงกับ หัวข้อ ASSIGNMENT พอดี เลยนำ case นี้มาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเรือนเครื่องผูกกับวิถี ชีวิตคนบ้านท่าโพธิ์ ประวัติเจ้าของกระท่อม ชื่อ ลุงสุนทร พรมส้มซ่า อายุ : 65 ปี ป้าละเอียด พรมส้มซ่า อายุ : 63 ปี ที่ตั้ง หมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน ลำได ตำบลเสาหิน อำเภอเมือง จ. พิษณุโลก ขนาดพื้นที่ ที่อยู่อาศัยรวมทั้งพื้นที่การเกษตร ทั้งหมด 9 ไร่ เจ้าของเป็นคนพิษณุโลกโดยกำเนิด ลุงมีบ้านอีกหลังอยู่ในเมือง แต่จะอยู่เฝ้านาตลอด เลยมาอยู่ที่นี่เลย ตัวเรือนสร้างประมาณ 3 ปี ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 3 วัน

5 เรือน เครื่องผูก วิถีชีวิต + การ อยู่อาศัย เรียบง่าย ไม่หวือหวา อาชีพหลัก ทำ การเกษตร อาชีพรอง เลี้ยงสัตว์ ไก่. ปลา สัมพั นธ์ สภาพแวดล้ อม ความเป็นธรรมชาติทั้งเรื่องความเป็นอยู่อาชีพ และวัสดุในการสร้างเรือนเช่น ไม้ไผ่ หญ้าคา พันธุ์ไม้บริเวณบ้าน เป็นไม้ผลและพืชไร่

6 วัส ดุ ไม้ ไผ่ ไผ่เป็นพืชที่ขึ้นได้ทั่วไป ตามธรรมชาติ เมื่อ ถูกนำมาสร้างบ้านเรือนอายุการใช้งานมันสั้น ประมาณ 3-5 ปี วงจรการ ใช้ไผ่ ปลู ก ตั ด ใช้ งาน

7 ไม้ยู คา ไม้ สะเดา ใช้ทำโครงสร้างหลักๆ เช่น เสา ดั้ง หาบริเวณที่นาของ ลุงเพราะมันเป็นต้นไม้มีเยอะ และตัดมาซ่อมแซมบ้าน เรื่อยๆ ใช้ทำพื้น หาบริเวณที่นา ของลุงเอง เช่นกันไม่ไป รบกวนใคร

8 หญ้า คา เป็นวัสดุที่หาได้ทั่วไปป้าถักเอง เอา มาทำหลังคา แต่ในปัจจุบันป้าบอกว่า “ แต่เดี๋ยวมันเริ่มหายาก ต้องสั่งซื้อ จากชาวบ้านที่มีหญ้าคาอยู่ในที่นา ของตน ”

9 การ ก่อสร้าง กระท่อมหลังนี้ลุงสร้างเอง ใช้เวลา 3 วัน โดยไม่ใช้ สเกลหรือการวัด ใช้การเดา ลุง บอกว่า “ ขนาดไม้ที่หายาวสั้นแค่ไหนก็สร้าง เท่านั้น มันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้ไม่ค่อย เรียบร้อย แต่ก็อยู่ได้ สบายด้วย ” ไม้รับอกไก่มัด ด้วยเชือกปอ และใช้ไม้ขัด และยึดแบบ ลูกสลักตรง ใช้เชือก มัดดั้ง กับอะเส ยึดจันทันกับแป ด้วยตอกมัดแบบ เอี่ยวคอไก่ ยึดจันทันกับแป ด้วยตอกแบบ กากบาทเอี่ยวคือ ไก่เช่นกัน

10 ไม้รับคานใช้ไม้ไผ่ บากไม้ให้เป็นร่อง แล้วสอดไม้สะเดา เข้าไป แปของเรือนเก็บถ่านใช้ ไม้ไผ่ลำเล็กยึดหัวท้าย ด้วยตอก ที่เก็บของ ใช้เศษ ไม้ไผ่เล็กๆวางถี่ๆ ยึดด้วยตอก แบบเอี่ยวคอไก่ ** เดี๋ยวมีภาพวีดีโอให้ดูวัน Present คะตอนนี้ ยังตัดต่อไม่เสร็จ

11 ภูมิ ปัญญา ตอกทำมาจากลำไผ่ที่ผ่า 8 ซีกแล้วผ่าให้เป็นเส้นบาง แล้วนำไปตากให้แห้ง พอจะ ใช้ก็เอาไปชุบน้ำเพื่อให้มัน เหนี่ยวมัดง่าย เชือกทำมาจากต้นปอ ขึ้น ตามบ้านลุงเองลอกมา เปลือกปอแล้วนำไปตาก จะ ใช้ก็ชุบนำ เหมือนตอก ผิว ไม่เป็นเสี้ยนเหนี่ยวกว่าตอก การทำหญ้าคา ต้องนำไป ชุบน้ำก่อนแล้วนำมาทำถัก ด้วยปอ ** ทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นวัสดุทางธรรมชาติทั้ง นั่น และใช้ภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์จากรุ่น สู่รุ่น ตามคำบอกเล่าของคุณป้า

12 ข้อเปรียบเทียบ สมัยก่อน สมัยก่อน ป้าบอกว่า ที่แถวนี้ รวมทั้ง มน. เป็นนาหมด ที่ แถวนี้จะมีกระท่อมเต็มไป หมดมีการทำหญ้าคา หัตถกรรมจากไผ่หลังเสร็จ จากฤดูทำนา วิธีชีวิตแบบ พึ่งพาธรรมชาติ และ ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนจน เลยมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็น เรือนเครื่องผูกเยอะมาก เพราะหาวัสดุทำง่าย ประหยัด เรือนเครื่องผูกเลย มีความสำคัญต่อวิถีชีวิต อย่างมาก ปัจจุบั น เมื่อสิบปีที่แล้ว ม. สร้าง หลวงมายึดที่ทำ การเกษตรของชาวบ้าน ชาวบ้านเลยขาดที่ดินทำ กินออกไปหางานทำต่าง ถิ่นแล้วพอมีเงินกลับมา สร้างบ้านเลยใช้ สังกะสี ปูน ตอกตะปู วัสดุที่ คงทน ตอนนี้เรือนเครื่อง ผูกไม่ค่อยได้พบเห็นแล้ว เหลือแต่ห้างนา แต่ก็เป็น สังกะสี และใช้ตะปูตอก

13 ขอขอบคุณ ผู้ให้ข้อมูล ลุงสุนทร พรมส้มซ่า อายุ : 65 ปี ป้าละเอียด พรมส้มซ่า อายุ : 63 ปี อาจารย์ที่ให้คำปรึกษา แหล่งข้อมูล http://web.ku.ac.th/agri/paitong/topic.htm http://web.ku.ac.th/agri/paitong/topic.htm http://library.psru.ac.th/rlocal/menu-rlocal-03.html


ดาวน์โหลด ppt ASSIGNMENT ความสัมพันธ์ระหว่างเรือนเครื่องผูกกับ วิถีชีวิตคนบ้านท่าโพธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google