งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุ่ม เป็นเครื่องมือสำหรับครอบปลา สานด้วยซี่ไม่ ไผ่เป็นตา ๆ หรือถักหวายเถาวัลย์และลวด สามารถนับเป็นของใช้พื้นบ้านที่ อยู่ทั่วทุกภาค หากแต่มีการเรียกชื่อแตกต่างกันตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุ่ม เป็นเครื่องมือสำหรับครอบปลา สานด้วยซี่ไม่ ไผ่เป็นตา ๆ หรือถักหวายเถาวัลย์และลวด สามารถนับเป็นของใช้พื้นบ้านที่ อยู่ทั่วทุกภาค หากแต่มีการเรียกชื่อแตกต่างกันตาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 สุ่ม เป็นเครื่องมือสำหรับครอบปลา สานด้วยซี่ไม่ ไผ่เป็นตา ๆ หรือถักหวายเถาวัลย์และลวด สามารถนับเป็นของใช้พื้นบ้านที่ อยู่ทั่วทุกภาค หากแต่มีการเรียกชื่อแตกต่างกันตาม ท้องถิ่น เช่น สุ่มโมง เป็นสุ่มมีขนาดกว้างใหญ่กว่าสุ่ม ชนิดอื่น โมงมาจากภาษาถิ่น คือ โม่ง มีความหมายว่า ใหญ่โต สุ่มโมงบางพื้นที่เรียกว่า สุ่มซี่ หรือสุ่มก่องซึ่ง เรียกตามลักษณะการทำงานของชาวบ้าน สุ่มโมงจะใช้ ไม้ไผ่ยึดติดกันโดยมีวงหวาย ประมาณ ๕๐ - ๑๐๐ ซี่ หากสุ่มใหญ่ก็ใช้ซี่ไม้ไผ่มากขึ้น หรือวงไม้ไผ่ทำเป็น กรอบไม้ภายใน ดารถักเส้นหวายเถาวัลย์หรือลวด จะ ถักซี่ไม้ไผ่รัดกับวงภายในให้แน่น บางทีชาวบ้านเรียก การถักร้อยสำหรับยึดให้แน่นนี้ว่า “ ก่อง ” จึงเรียกสุ่ม ก่อง และลักษณะที่ก่องเป็นซี่ ๆ นี้เอง จึงเรียกอีกอย่าง หนึ่งว่า สุ่มซี่

4 สุ่มสาน เป็นสุ่มขนาดแคบกว่าสุ่มโมง เหลาซี่ ไม้ไผ่จำนวนมาก สานเป็นลายขัดตาสี่เหลี่ยมห่าง ๆ แต่ไม่ให้ปลาลอดออกได้ บางทีก็เรียกว่า สุ่มขัด สุ่ม ชนิดนี้ไม่ต้องใช้หวายเถาวัลย์ หรือลวดถักยึดใด ๆ

5 สุ่มกลอง มีรูปเล็กกว่าสุ่มสานเล็กน้อย การทำสุ่ม จะใช้หวายเถาวัลย์หรือลวดถักสุ่มส่วนบน ส่วนล่างใช้ซี่ ไม้ไผ่สานขัดเป็นสี่เหลี่ยม

6 สุ่มงวม หรืออีงวม มีลักษณะพิเศษแตกต่างกัน สุ่ม ภาคอื่น ๆ มีขนาดใหญ่กว่าสุ่มโมงมาก สุ่มบางอันสูงเกิน กว่า ๑ เมตรก็มี สุ่มงวมจะมีรูปร่างเป็นทรงกระบอก ปลาย ตีนสุ่มกว้างออกเล็กน้อย ด้านบนทำเป็นวงกว้างเพื่อใช้ มือ ๒ ข้าง ล้วงจับปลาในสุ่มได้สะดวก การสานสุ่มงวมจะ สานด้วยตอกผิวไม้ไผ่บาง ๆ สายลายขีดทึบโดยตลอด

7 การสุ่มปลามักสุ่มในห้วงน้ำไม่กว้างและลึกนัก สุ่ม ไปเรื่อยๆ เหมือนคำว่า สุ่มสี่สุ่มห้า แล้วเอามือล้วงควาน ภายในสุ่ม ถ้าครอบปลาได้จะควานจับใส่ข้องที่มัดสะพาย ติดตัวไป สมัยก่อนนั้นการสุ่มปลาใช้คนลาก “ ไม้ค้อน ” ซึ่งเป็นไม้ท่อนกลมจนน้ำ ใช้เชือกมัดท่อนไม้ ๒ ข้าง ใช้ คน ๒ คน ลากในห้วงน้ำ คนถือสุ่มหลาย ๆ คนจะเดิน ตามไม้ค้อน ปลาเมื่อเห็นไม้ค้อนลากมาใกล้ตัวหรือถูกตัว จะกระโดดหนี บางทีมีฟองน้ำเป็นทิวๆ ไปข้างหน้า การ กระโดดและว่ายหนีนี้จึงเป็นข้อสังเกตให้สุ่มปลาได้ ถูกต้อง ในนิราศสุพรรณบุรีของสุนทรภู่ยังได้กล่าวถึง เรื่องสุ่มปลาไว้ว่า ศีรษะเสียงเสียงแซ่ล้วน พวกลาว แก่หนุ่มสุ่มปลาฉาว แช่น้ำ ผ้าบ่นุ่งพุงขาว ขวยจิต รอดเอย เดกด่วนชวนเพื่อนค้ำ ค่ามให้ใกล้ ลาว

8 สุ่มนอกจากใช้ครอบปลาแล้ว ยังเป็น อุปกรณ์บีบนวดตาลสุกทำขนมตาล ใช้ครอบ เด็กเกิดใหม่ไม่ให้ผีเข้า ซึ่งเป็นความเชื่อของ ชาวพื้นบ้านบางถิ่น และยังใช้ครอบลูกไก่ได้ ด้วย

9 ที่มา : เว็บไซต์ล้านนาคดี http://lanna.mju.ac.th/ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ http://www.culture.go.th/knowledge/story/wicker ware/wickerware.html http://www.watsamrong.com/animal.htm http://www.pongrang.com/web/data/a4/04/reviv al.snru.ac.th/pompanya/p-5.htm http://dungtawan.multiply.com/photos/album/24 1/241 http://www.oknation.net/blog/nonglek/2009/04/1 8/entry-1 http://www.thaimrcfisheries.org/fishing%20gear _01.html


ดาวน์โหลด ppt สุ่ม เป็นเครื่องมือสำหรับครอบปลา สานด้วยซี่ไม่ ไผ่เป็นตา ๆ หรือถักหวายเถาวัลย์และลวด สามารถนับเป็นของใช้พื้นบ้านที่ อยู่ทั่วทุกภาค หากแต่มีการเรียกชื่อแตกต่างกันตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google